TCDD, ‘anonim şirkete’ dönüştürülmek isteniyor!

TCDD, ‘anonim şirkete’ dönüştürülmek isteniyor!
13 Eylül 2023 12:42

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası’nda (BTS) yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) “anonim şirkete (A.Ş.)” dönüştürülmek istediğini duyurdu.

 

 

BTS’den yapılan açıklamada, “Amaçlanan; demiryollarının yağmalanması ve talanıdır” denilerek, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan yazıyla TCDD’nin Anonim Şirkete dönüştürülmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğünü öğrenmiş bulunmaktayız. TCDD’nin Kamu İktisadi Kuruluşu vasfına son verip İktisadi Devlet Teşekkülüne dönüştüren zihniyet şimdi de TCDD’yi Anonim Şirkete dönüştürmek istemektedir. Yapılmak istenen; kurumun yapısının, görev ve sorumluluklarının tamamıyla yok edilerek demiryollarını yerli ve yabancı sermayeye dikensiz gül bahçesi olarak sunmak, bunu yaparken de teşvik adı altında binlerce personelin işinden olacağı, kalacak çalışanların iş güvencesinin tamamen ortadan kalkacağı bir yapıyı kurmaktır” denildi.

 

 

“Biz bu uygulamaları TELEKOM’dan, MKE’den ve diğer pek çok kurumdan gayet iyi biliyoruz. Özelleştirilen veya özel şirket haline dönüştürülen kamu kurumlarının tamamında çalışanlar mağdur edilmiş, özlük haklarında büyük kayıplar yaşanmıştır” da denilen açıklamanın bir bölümü şöyle:

 

“Bu taslağın yasalaşması durumunda; sözleşme imzalamayı kabul edenler 4857 Sayılı İş Kanunu’na tabi olarak iş güvencesi olmadan istihdam edilirken, sözleşme imzalamayanlar ise havuza alınarak farklı şehir ve kurumlarda, sosyal düzenleri bozulacak, gönderildikleri kurumlarda ihtiyaç fazlası personel olarak başka unvanlarda çalıştırılacaktır. Yine bu taslağın yasalaşması durumunda; diğer benzer uygulamalarda olduğu gibi; kurumun Anonim Şirkete dönüştürerek Kamu İhale Kanunundan muaf tutulması, tüm işlerin Kamu ihale Kanunu dışında yapılması, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu başta olmak üzere pek çok kanundan muaf tutulması, Kurumun Sayıştay denetiminden çıkarılması ve pek çok alanda Cumhurbaşkanlığına geniş yetkiler verilmesi hedeflenmektedir.

 

Siyasi iktidarın ‘TCDD’yi geliştireceğiz’, ‘zarardan kurtaracağız’, ‘taşımacılık payını artıracağız’ söylemleri ile demiryollarını getirdiği nokta ortadadır. Demiryollarının bu duruma gelmesinin nedeni biz demiryolcular değil, siyasi iktidarlar ile atanmış yöneticilerdir. Kurumların arpalığa çevrilmediği, liyakatli atamalarla kurumun doğru düzgün yönetildiği, siyasi müdahalelerin olmadığı, iş barışının olduğu, nitelikli, kamusal ve ulaşılabilir bir hizmetin verildiği bir kurum elbetteki mümkündür. Her kilometresinde çalışanlarının alınteri, emeği ve kanı bulaşmış olan demiryollarının yağmalanmasına ve sermayeye peşkeş çekilmek istenmesine yönelik bu adım karşısında bizler demiryolu emekçilerinin sesi olarak TCDD’nin tasfiye edilmesine, iş güvencemizin elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz. İşimize, ekmeğine sahip çıkacak, bu saldırı karşısında sessiz kalmayacağız.”