Sürmen OSGB ile Güvenli İş Ortamları

Sürmen OSGB ile Güvenli İş Ortamları
23 Kasım 2022 22:47

Güvenli iş ortamlarında mesleki hastalıklara ve iş kazalarına yönelik tedbirler alınmıştır. Tedbirli mekânlar ise çalışanlar ve işverenler açısından daha güvenli olarak kabul edilmiştir. Sürmen OSGB çözümleri sayesinde burada alınan tedbirlerin firmalara çok önemli katkıları öne çıkmaktadır. İşine ciddiyetle sarılan Sürmen OSGB koruyucu ve sağlıklı tedbirlerle çalıştığı firmalara yararlı sonuçlar ortaya koymuştur. Geldiğimiz dönem içinde iş güvenliği ve işçi sağlığı gibi temel konulara gereken önemi vermek bir mevzuat zorunluluğundan çıkarak, insani bir gereklilik olmuştur.

Sürmen Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Plan ve Projeleri

Sürmen ortak sağlık güvenlik birimi yapmış olduğu plan ve projelerle kendini OSGB Sektörüne ve işletmelere kabul ettirmiştir. Planlı çalışmanın getirmiş olduğu avantajlar içinde İSG uzmanı, sağlık personeli desteği, işyeri hekimliği, acil eylem planı, risk analizi ve işyeri ortam ölçümleri çok önemli yer tutmaktadır. Sürmen OSGB de çalıştığı firmalarda riski kaynağında yok etme politikasını işletmelerin birinci öncelikleri arasına aldırmıştır.

Çalışanların rutin sağlık hizmetlerinin hızlı bir şekilde sunulması çok önemlidir. İşletmelerde belli saatler içinde vizite hizmetleri sunulmaktadır. Sürmen ortak sağlık güvenlik birimi bünyesinde hizmet veren işyeri hekimi insanların daha sağlıklı ve bilinçli olması konusunda çözümler yaratmakta ve çalışanlara sağlık poliklinik hizmeti vermektedir. Her türlü sağlık hizmetine ulaşma konusunda ilk basamak, işletmelerde işyeri hekimi olması ve işletmelerin işyeri hekimleri ile uyumlu çalışmasıdır. Daha sonrasında uygun görülmesi halinde ilgili sağlık kurumlarına sevk işlemi yapılırken mesleki hastalıklar konusunda sağlam adımlar atarak önleyici tedbirler almak söz konusu olmaktadır.