Siyanür için sil baştan keşif kararı!

Siyanür için sil baştan keşif kararı!
7 Ağustos 2023 11:53

Siyanür felaketleriyle gündemden düşmeyen Erzincan İliç Çöpler Altın Madeni kapasite artışına karşı açılan davanın reddi kararını Danıştay bozdu. Hazırlanan bilirkişi raporunun hükme esas alınabilecek nitelik ve yeterlilikte olmadığını belirten Danıştay 6. Dairesi, yeniden keşif yapılmasına karar verdi.

 

Fotoğraf: Birgün

 

Yaklaşık 13 yıldır Erzincan İliç’te faaliyet gösteren Çöpler Altın Madeni bölgeyi zehirlemeyi sürdürüyor. Siyanür sızıntıları ve atık havuzundaki çökmelerle bölgedeki yaşamı tehdit eden Kanadalı Anagold şirketinin işlettiği maden gündemden düşmüyor. Son olarak geçen yıl 20 ton siyanürlü solisyonu Fırat Nehri’ne karıştıran madenin faaliyetleri geçici süreyle durdurulmuştu.

Bölgeyi yok etmekte kararlı olan şirket ikinci kez kapasite artırımına gitti. Yaşananları görmezden gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararı verdi. Bunun üzerine TMMOB Ekim 2021’de dava açtı. Erzincan İdare Mahkemesi’nde görülen davada bilirkişi raporu hazırlandı. Şirket lehine hazırlanan rapora itiraz eden bölge halkı, bilirkişiler hakkında, ‘gerçeğe aykırı rapor hazırladıkları’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

 

 

DANIŞTAY BOZDU

 

 

İtirazları görmezden gelen mahkeme, ÇED olumlu kararına karşı açılan davayı reddetti. TMMOB avukatları bunun üzerine kararı temyize taşıdı. TMMOB’nin itirazlarını haklı bulan Danıştay 6. Dairesi, ret kararını bozdu.

Danıştay 6. Dairesi’nin verdiği kararda, bilirkişi raporunun hükme esas alınabilecek nitelik ve yeterlilikte olmadığı ifade edildi. Danıştay, uyuşmazlıkların giderilmesi için içerisinde; çevre, jeoloji, inşaat, kimya, maden, orman, meteoroloji mühendislerinin yanı sıra hidrojeolog ve biyoloğun aralarında bulunduğu bilirkişi heyeti oluşturularak yeniden keşif yapılması gerektiğini belirtti.

 

 

İSPATLANMIŞ OLDU

 

 

Kararı değerlendiren TMMOB Avukatı Ekin Öztürk,“Aslında bu karar iddialarımızın haklılığını, TMMOB’nin yılların birikimine dayanan teknik itirazlarının haklılığını bir kez daha ispatlamış oldu” dedi. Öztürk şu ifadeleri kullandı: “Davanın açılmasından sonra bilirkişi heyetinin belirlenmesinden keşfin icrasına, sonrasında bilirkişi raporunun hazırlanmasının akabinde rapora ilişkin itirazlarımızın sunulmasına tüm aşamalarda detaylı ve gerekçeli dayanakları ile bilirkişi heyetinin eksik oluştuğu; yeterli uzmanlıkları içermediği, onyıllardır süregelen çevre felaketinin etkilerinin ortaya konabilmesi bakımından yeterli inceleme ve değerlendirme yapılmadığını defalarca ifade etmiştik. Şimdi Danıştay da bu kararı ile iddialarımızın haklılığını; Mahkemenin iddialarımıza yönelik hiçbir değerlendirmede bulunmaksızın bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan; on yıllardır devam eden projeye ilişkin 18 sayfalık metne atıfla davanın reddine karar vermesinin hukuka aykırılığını karar altına almış oldu.”