Silivri Cezaevi büyütülüyor

Silivri Cezaevi büyütülüyor
28 Eylül 2013 10:33

Cezaevini büyütmek için 100 bin metrekarelik tarım arazisinin planları değiştirildi.

 

 

Ergenekon, Balyoz ve KCK gibi siyasi davaların duruşmalarıyla ünlenen ve Avrupa’nın en büyüğü olan Silivri Cezaevi, ihtiyacı karşılamadığı gerekçesiyle büyütülüyor. Cezaevini büyütmek için, yaklaşık 100 bin metrekarelik tarım arazisinin planları değiştirildi.

 

Silivri Cezaevi’nin çevresinde bulunan ve toplam 97 bin 223 metrekarelik ‘mutlak tarım arazisi’nin cezaevine eklenmesi için Adalet Bakanlığı’nın talep ettiği imar planı değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde kabul edildi.

 

CHP’nin ret oyu verdiği değişiklik, AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Cezaevinin ihtiyacı olan ek yapıların yapılacağı söz konusu arazi mevcut cezaevinin batısında yer alıyor.

 

MÜDÜRLÜK UYGUN GÖRMEMİŞTİ

 

Cezaevine eklenecek yaklaşık 100 bin metrekarelik ‘mutlak tarım arazisi’ için, geçen yıl uygun görüş vermeyen İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün bu yıl görüşünü değiştirmesi oldukça dikkat çekici.

 

Tarım Müdürlüğü, plan değişikli talebi üzerine geçen yıl verdiği görüşte şöyle demişti:

 

“Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca hazırlanan Etüt Raporu ile bahse konu alanın Kuru Mutlak Tarım Arazisi niteliğinde olduğu tespit edilmiş olup 19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5403 sayılı Kanunun 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereği; söz konusu 35-36 pafta 5301 (71.409,00 m2) no’lu, 39 pafta 2271 (18.394,00 m2) no’lu ve 39 pafta 6532 (7.420,40 m2) no’lu ve toplam 97.223,40 m2 yüzölçüme sahip alanın tarım dışı amaçla kullanılması Müdürlüğümüzce uygun görülmemiştir.”

 

Ancak tam bir yıl sonra aynı Müdürlük, kanun maddelerine dayanarak uygun görmediği talep için şu kararı aldı:

 

“Söz konusu talep, İl Toprak Koruma Kurulunun 03.01.2013 tarihli toplantısında görüşülmüş, Planlanan faaliyetin Adalet Bakanlığı’nca yatırım programına alınmış programlardan olması, parsellerin mevcut cezaevi ile sınır olması sebebiyle alternatif alan bulunmaması ve tarımsal bütünlük olmaması dikkate alınarak talebin uygun olduğuna, oy birliği ile karar verilmiştir.”

 

 

silivricezaevi86jg

 

Yurt Gazetesi