Sayıştay’da FETÖ kararları

Sayıştay’da FETÖ kararları
2 Temmuz 2022 08:05

Kamu kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemekle görevli Sayıştay’da ikisi başdenetçi 7 çalışanın FETÖ bağlantısı nedeniyle meslekten çıkarılmalarına karar verildi.