Sayıştay raporları, röntgen odalarındaki usulsüzlüğü ortaya çıkardı!

Sayıştay raporları, röntgen odalarındaki usulsüzlüğü ortaya çıkardı!
24 Ekim 2021 07:26

Sayıştay, bazı şehir hastanelerinde radyasyon odalarının Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan (TAEK’) lisans alınmadan açıldığını; röntgen odalarının duvarlarının olması gerektiğinden daha ince inşa edildiğini; granit yer kaplaması, taş yünü kaplaması, çelik sütun kaplaması gibi sağlık açısından önem taşıyan kaplamalarda da eksik malzeme kullanılarak vatandaşın sağlığı riske atıldığını ortaya koydu.

 

Fotoğraf: AFP

 

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, Sayıştay raporunda şu tespitlerde bulunuldu:

 

 

“Yeni inşa edilen ya da bakım onarımı yapılan yeni sağlık tesisleri projesinde röntgen odalarında öngörülen kurşun kaplama imalatının yerine daha ince yapıldığı tespit edilmiştir. Yerinde yapılan denetimlerde projede yer alan granit yer kaplaması imalatlarının belirlenen kalınlıktan ince yapıldığı görülmüştür.”
“Buhar dengeleyici imalatına ilişkin yükleniciye ödeme yapıldığı halde, taş yünü imalatına ilişkin projede öngörülen pozda kullanılmayan imalat kalemi için yükleniciden kesinti yapılmamıştır.”
“Yapılan incelemede, bazı şehir hastanelerinde, hastaneler hizmete açılmadan önce görevli şirket tarafından alınması gereken yapı kullanım izin belgesi, TAEK lisansları, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında alınması gereken belgeler gibi izin, ruhsat, lisans, vb’nin alınmadığı tespit edilmiştir.”