Sayıştay, Orman Genel Müdürlüğü’nün envanter bile çıkarmadığını tespit etti! CHP’li Gök Meclis’e taşıdı!

Sayıştay, Orman Genel Müdürlüğü’nün envanter bile çıkarmadığını tespit etti! CHP’li Gök Meclis’e taşıdı!
10 Ağustos 2021 10:13

Orman yangınlarıyla mücadelede yetersiz kalan Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Sayıştay raporunda da eleştiri konusu oldu.

 

 

 

Sayıştay’ın, OGM Denetim Raporu’nda, orman kaynaklarını yangınlara karşı korumanın da OGM’nin görevleri arasında yer aldığı belirtiliyor. Ormanların korunması konusunda (yangın, kaçakçılık, usulsüz müdahaleler, otlatma vb.) yerel idarelerle (valilik, kaymakamlık, muhtarlık) işbirliği yapıldığına işaret edilen raporda, Ulusal Orman Envanteri’nin bulunmaması eleştirildi.

 

 

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Ankara milletvekili Levent Gök, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şunları kaydetti:

 

 

 

2020 yılı Eylül ayında yayınlanan Orman Genel Müdürlüğü 2019 yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’nda Orman Genel Müdürlüğü(OGM) tarafından hazırlanması gereken Uluslararası Norm ve Standartlara Uygun Ulusal Orman Envanteri’nin bulunmadığı ifade edilmiş, Türkiye’nin en önemli kaynaklarından olan ormanların korunması ve ormancılık politikalarının geliştirilebilmesi için bu çalışmanın gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekilmiştir.

 

Sözü geçen bulguya ve Sayıştay’ın uyarılarına rağmen güncel Ulusal Orman Envanteri çalışması tamamlanmamış, bağlayıcı uluslararası anlaşmaların gereklilikleri göz ardı edilmiştir.

 

 

Akdeniz ve Ege Bölgelerinde 28 Temmuz’da başlayan orman yangınları günlerce sürmüş, binlerce hektar genişliğindeki orman arazisi kül olmuştur.

 

 

Güncel Ulusal Orman Envanteri bulunmayan Türkiye’nin mevcut durum içerisinde orman yangınlarıyla mücadele etmesi ve orman yangınları sonrasında durum tespiti yaparak etkin ağaçlandırma projeleri uygulaması mümkün görünmemektedir.

 

 

Ormanlarımız hakkında detaylı veriye sahip olmayan OGM’nin büyük orman kayıplarından sonra nasıl bir strateji izleyeceği kamuoyu tarafından merak edilmektedir.

 

Bu bilgiler ışığında:
1. Ulusal Orman Envanteri’nin geliştirilmesi için 2016 yılında başlanan çalışmalarda herhangi bir ilerleme sağlanamamasının sebeplerini açıklar mısınız?
2. İlgili Sayıştay raporuna rağmen Ulusal Orman Envanteri’nin güncellenmesi ve uluslararası norm ve standartlara uygun hale getirilmesi için neden herhangi bir adım atılmamıştır?
3. Güncel Ulusal Orman Envanteri bulunmadığı halde 28 Temmuz’da başlayan orman yangınlarında kaybedilen binlerce hektar genişliğindeki ormanlık alanın ağaçlandırılması ve orman özelliği kazandırılması nasıl sağlanacaktır?
4. Ulusal Orman Envanteri’nin güncelleneceği ve uluslararası norm ve standartlara uygun hale getirileceği tarihi açıklar mısınız?