Sağlıkçıya hak gaspı: Daha da yoksullaşacağız

Sağlıkçıya hak gaspı: Daha da yoksullaşacağız
19 Eylül 2023 07:59

SES Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, beyaz reformla düşen payın tehlikede olduğunu açıkladı.

 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 2024- 2026 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi, 15 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlandı.

Rehberde yer alan sağlık sektörü önceliklerinde “Proje tekliflerinin aynı mahalde sağlık tesislerinin mükerrerliğine ve israfa yol açmayacak şekilde hazırlanması esastır. Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre inşaat ve donanım ihtiyaçları karşılanarak faaliyete geçmiş hastanelerin; ek bina, yenileme ve donanım alımına yönelik projelere kendi öz gelirlerinden kaynak ayrılması ve bu kurumların söz konusu projelerin maliyetlerini öncelikle döner sermaye gelirleri ile karşılaması esastır” ifadeleri yer alıyor.

Öte yandan düzenlemede, kamu hizmet binalarına yapılacak ödenek tahsislerinde, önemli oranda fiziki gerçekleşmesi bulunan projelere öncelik verileceği belirtilerek deprem analiz sonucunun olumsuz olması nedeniyle yeni hizmet binası için teklif edilecek etüt-projelerle birlikte deprem analiz raporu ile hazırlanacak “güçlendirme-yapım maliyeti karşılaştırması”na yer verileceği de ifade edildi.

 

 

ZATEN BİNALARI VAR

 
Düzenlemeyle hazine ve maliye bakanının tasarruf nedeniyle yeni bina yapımın sıkı tedbirler uyguladığının altını çizen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, “Kamu binalarının çeperinde aynı hizmeti veren bir kamu binası olmayacaksa ve depreme dayanıksız raporu varsa, çok ihtiyaçsa yeni bir hastane yapımına yatırım yapılacağı belirtiliyor. Ankara’da yıkılıp yeniden yapılacak üç hastane için hem depreme dayanıksızlık raporu yok hem de bu hastanelerin zaten binaları var. Bu üç hastane de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın standartlarına uymuyor” dedi.

 

“TEK YETKİLİ BAŞHEKİM”

 
Yalçınkaya, “Beyaz reform öncesi döner sermaye gelirlerinin yüzde 44’i personele dağıtılırdı. Beyaz reformla birlikte yürürlüğe konulan yönetmelik döner sermaye komisyonlarını kaldırılıp tek yetkili başhekim belirlendi. Hastaneler, gelirlerinin yüzde 30’nun altındaki oranı sağlık emekçilerine dağıtıyor. Bakanlık, ‘Yeni bir hastane yaptığınızda ilk önce bunu merkezi bütçeden değil kendi döner sermayenizden karşılayın’ demesi daha da büyük bir risk” ifadelerini kullandı.

 

 

“DAHA DA YOKSULLAŞACAĞIZ”

 
Sağlık emekçilerine yapılan ek ödemelerin eriyeceğini söyleyen SES Ankara Şube Başkanı Yalçınkaya, “Harcamaları döner sermayeden yapmak bizlerin daha da yoksullaşması demek. Tartışmalı her proje sağlıkçıların gelirlerinin daha da düşmesine yol açacak” diye konuştu. Yalçınkaya, özkaynaklara göz dikmenin sağlık emekçilerinin hakkının gaspı anlamına geldiğini kaydederek “Hastaneler depreme dayanıksız değilse yıkmanın anlamı yok. Sağlık Bakanlığı, cumhurbaşkanlığı kararının aksine hareket etmiş olacak” ifadelerini kullandı. Üç hastanenin ihalelerinin merkezi bütçeden karşılandığını belirten Yalçınkaya, “Bu, 2024’ten sonraki binaların ihaleleri için geçerli bir düzenleme. İçindeki donanımlarının döner sermayeden karşılanmayacağının garantisi yok” dedi.