Sağlığa erişmek her gün ‘özel’leşiyor!

Sağlığa erişmek her gün ‘özel’leşiyor!
22 Nisan 2024 09:06

Ülkedeki özel hastanelerin sayısı giderek artarken kamunun payı düşüyor. 572 özel hastanenin 164’ü İstanbul’da. Sağlıkta kamu payının düşmesi, yurttaşın özele mahkûm hale gelmesine ve harcamalarının artmasına neden oldu.

 

 

AKP iktidarı döneminde özelleştirmeler hız kazandı. Sağlık da bundan nasibini aldı. Özel hastane sayısı 572’ye yükselirken, bunun yalnızca 164’ünün İstanbul’da olması dikkat çekti.

Türkiye nüfusunun yüzde 18’i İstanbul’dayken, kamu hastanelerinin yalnızca yüzde 6’sının İstanbul’da olmasının kentin özel sağlık kuruluşların kalesi durumuna geldiğinin göstergesi olarak yorumlandı.

Sağlıkta kamunun payının giderek azaldığına dikkat çeken sağlıkçılar “Yurttaş özele mahkûm edildi. Cepten harcamalar arttı. Sağlığa erişmek her gün daha da özelleşti, parası olanın sağlık hizmeti aldığı dönem oldu” dedi.

 

 

BİLİNÇLİ YAPILIYOR

 

 

Birgün’den Sibel Bahçetepe’nin haberine göre AKP’nin 22 yıllık iktidarlığı döneminde sağlık sistemi büyük bir yıkıma uğradı. “Sağlıkta çağ atladık” sözlerine karşın, parası olan sağlık hizmetine ulaşırken, olmayan kuyruklarda beklemek zorunda kaldı. Hastaların müşteri, hastanelerin kâr eden ticarethaneler olarak gören bu sistem ile özel hastanelerin sayısı da hızla arttı. Bu durum yurttaşın cebinden çıkan paraya da yansıdı. TÜİK verilerine göre SGK’nin sağlık harcamaları içindeki payı gerilerken yurttaşın cebinden çıkan para ikiye katlandı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan (SES) Kubilay Yalçınkaya, bilinçli olarak kamusal alanların özel sağlık kuruluşlarına terk edildiğini söyledi. Yalçınkaya, sağlık hizmetlerine ulaşımda en sorunlu ilin İstanbul olduğunu belirterek “Ülke genelindeki hastanelerin yüzde 59’u Sağlık Bakanlığı hastaneleriyken, özel sektörün payı yüzde 37 ve bu giderek artıyor. İstanbul’da hastanelerin yüzde 23’ü bakanlık hastaneleriyken, özel sektörün payı ise yüzde 70. İstanbul özel sağlık kuruluşların kalesi” diye konuştu. Yalçınkaya, şöyle devam etti: “Ülkede yatan hastanın yüzde 17’si, 2. ve 3. basamak sağlık tesislerine başvuruların yüzde 20’si, ameliyatların da yüzde 19’u İstanbul’dayken sadece kamu hastanelerin yüzde 6’sı İstanbul’da. Bilinçli bir boşaltılan alan özel sektör tarafından dolduruluyor. Hem şehirleşme hem ekoloji hem ekonomik sorunlar halkın daha fazla sağlık hizmetini doğururken sınırlı sağlık hizmeti sunumu sorunu da ortaya çıkıyor.”

 

 

İSTANBUL İLK SIRADA

 

 

• Ülke genelindeki 1555 hastanenin 572’si özel, 915’i bakanlığa ait, 68’i de üniversite hastanesi.

• Türkiye geneli hastanelerin yüzde 59’u Sağlık Bakanlığı hastaneleriyken, özel sektörün payı yüzde 37.

• İstanbul geneli hastanelerin yüzde 23’ü Sağlık Bakanlığı hastanelerin iken, özel sektörün payı yüzde 70.

• İstanbul geneli hastane yataklarının yüzde 54’u Sağlık Bakanlığı hastanelerin iken, özel sektörün payı yüzde 34.

• Türkiye geneli toplam başvuruların yüzde 76 Sağlık Bakanlığı hastanelerinde gerçekleşirken, İstanbul’da bu oran yüzde 70.

• Türkiye geneli toplam yatan hastaların yüzde 54 Sağlık Bakanlığı hastanelerinde gerçekleşirken, İstanbul’da bu oran yüzde 45.

• Bin kişiye düşen ameliyat sayısında ülke geneli özel sektörün sayısı 20 iken, İstanbul’da bu sayı 30