‘Robin Hood misali, varlıklı olan zengin belediyelerimizden alıp imkanı kısıtlı belediyelerimize veriyoruz’

‘Robin Hood misali, varlıklı olan zengin belediyelerimizden alıp imkanı kısıtlı belediyelerimize veriyoruz’
19 Nisan 2023 10:40

Halkın Habercisi yazarı Yunus Bülbül, İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Salim Çoruk’la birliğin kuruluşu ve projeleri hakkında konuştu.

 

 

H&H RÖPORTAJ

 

 

Yunus BÜLBÜL: Sayın genel sekreterim, İç Anadolu Belediyeler Birliği’ne gelişinizden ve kendinizden bahseder misiniz?

 

 
Salim ÇORUK: Atılım Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Mezunuyum. Memuriyet hayatım Adalet Bakanlığı’nda başladı. Daha sonra bakanlığın değişik birimlerinde görev aldım. En son Ankara Adliyesi idari işler müdürü olarak çalıştım. Oradan Aksaray Üniversitesine yatay geçiş yaptım. Orada şube müdürlüğü ve fakülte sekreterliği görevlerinde bulundum. O görevdeyken de İç Anadolu Belediyeler Birliği’ne 2008 yılında, genel sekreter olarak geldim. 13 yıldan bu yana da kesintisiz olarak görevdeyim.Birlikte 13 yıldan beri görev yapmama, daha önce iki değişik başkan ile çalışmama rağmen Birliğin ve benim en başarılı olduğumuz dönem için, Sayın Fethi Yaşar’ın Birlik başkanlığına geldiği dönem dersem hiç de abartı yapmış olmam. Fethi başkanım hem Birliğin önünü hem Birliğe üye belediyelerin, başkanlarının hem de şahsen benim öneri görüş ve tavsiyeleri ile sürekli önünü açan birisi oldu. Ben şahsen yerel belediyeciliği kendinden öğrendim, iletişimi kendinden öğrendim. Üniversitede yüksek lisans yaptım ama esas lisansım başkanımla görev yaptığım bu dönemde oldu.

 
BÜLBÜL: Biraz Birlikten bahseder misiniz?

 

 
ÇORUK: Birliğimiz İç İşleri Bakanlığına bağlı bir kamu kurumu olup, 5353 sayılı Mahalli İdareler Kanununa göre kurulmuştur. Türkiye Belediyeler Birliğinden bizim Birliğimiz farklıdır. Türkiye Belediyeler Birliğine, Türkiye’deki tüm belediyeler doğal üyedir. İç Anadolu Belediyeler Birliğine ise doğal üyelik söz konusu değil, belediyelerimizin gönüllü üyeliği söz konusudur. Birliğimize üye olmak isteyen belediye, kendi meclisinden karar alır, üyelik talebi Birliğimize gelir, Birliğimiz meclisi üyelik talebini onaylar. Bu talep ve onay kararını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yollarız. Bakanlık onayından sonra, talepte bulunan belediyenin üyeliği gerçekleşir. Bizim Birliğimizin devletten aldığı herhangi bir geliri söz konusu değildir. Birliğin geliri, üye belediyelerimizin genel bütçeden aldığı yıllık payın 1.5/1000’dur.

 

 
BÜLBÜL: Türkiye Belediyeler Birliğinin, İç Anadolu Belediyeler Birliğine bir nakdi yardımı oluyor mu?

 

 
ÇORUK: Yok, böyle bir yardım almıyoruz. Gelirlerimizin tamamı üye belediyelerimizden geliyor. Üye belediyelerimiz İller Bankasından aldıkları paradan direkt bize aktarırlar. Biz, bize gelen bu paraları çok adil bir şekilde özellikle küçük ve orta ölçekli belediyelerin ihtiyaçlarına göre harcıyoruz.

 

 
Bir anlamda İç Anadolu Belediyeler Birliği’nce, Robin Hood misali, varlıklı olan zengin belediyelerimizden alıp, imkanı kısıtlı fakir belediyelerimize veriyoruz. Onlara çok ciddi katkılar sunuyoruz. Pandemi sürecinde 40 civarında belediyemizin parkını düzenleyip yaptık, oyun grupları, çöp konteynırları, banklar ve benzeri katkılarda bulunduk.

 

 
BÜLBÜL: Yaptığınız bu parkların, proje ve peyzaj projelerini de siz mi yapıyorsunuz?

 

 

 
ÇORUK: Tabii ki. Zaten küçük ölçekli belediyelerimizin bünyesinde bu işleri yapacak teknik kadro ve personelleri yok. Tümünü biz yapıyoruz. Son yaptığımız parkın Osmaniye’de açılışını yapacağız. Belediyemiz de nezaket gösterip, parka başkanımız Fethi Yaşar’ın adını vermiş. Ayrıca yirmiye yakın belediyeden, yaptığı taziye evi; belediye binası vs gibi belediyenin mimari teknik projelerini yine biz çizerek, mühendis mimar ara eleman desteği ile biz yaptık, yapıyoruz. Bu arada yapımlarına da ciddi manada mali destek aktarıyoruz. Birlik yardımlarını yaparken asla parti ayrımı yapmıyoruz. Belediyenin hangi partiye ait olduğuna bakmayız. Kıstasımız ihtiyaç sahibi mi değil mi ona bakıyoruz. Bizim belediyeler arasında parti gözetmemiz söz konusu olsa, Birliğimizin her gün büyümesi söz konusu olamaz.

 

r1

 
BÜLBÜL: Birliğin üye yapısına baktığımda dikkati çeken şu: Birlik, İç Anadolu Belediyeler Birliği olarak kurulmuş ve İç Anadolu bölgesine bağlı iller de belli. Fakat Birlik, Karadeniz, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesinden de birçok belediyeyi bünyesinde barındırıyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?

 

 
ÇORUK: Çok doğru söylüyorsunuz. Adımız İç Anadolu ama bir Türkiye mozaiği gibiyiz. Kırklareli’nden Kars’ına,Zonguldak’tan Adana’ya, İzmir’den Tunceli’ye, Kahramanmaraş’tan Antep’e, İstanbul’a kadar her yerden üyelerimiz var. Bize geliyorlar. Niye geliyorlar? Çünkü biz belediyelerden aldığımızı adil bir şekilde yeniden belediyelerimize aktarıyoruz. Bize gelen yardım taleplerini değerlendirirken, başkanımız Fethi Yaşar “Yardım talep eden belediye hangi partiden?” diye sormaz, “Bu belediye daha önce yardım almış mı? Almışsa ne tür yardım almış?” onu sorar. Bizim bu durumumuzu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin de “Bölge belediye birlikleri içinde en fazla üyeye sahip, en etkin çalışan, en çok katkı sağlayan birlik, İç Anadolu Belediyeler Birliğidir.” diyerek bizi övmektedir.

 

 
BÜLBÜL: Üye belediyelerin eğitimi konusundan da bahseder misiniz?

 

 
ÇORUK: Asıl hizmetlerimizin başında, üye belediyelerimizin gerek başkanlarına, gerekse de zabıta; mali hizmetler; imar ve diğer personellerine alanında uzman kişilerce, kimi zaman yerinde kimi zaman Antalya’da kimi zaman Ankara’da meslek gruplarına göre eğitimler vermekteyiz. Diğer faaliyet alanlarında olduğu gibi eğitim alanında da öbür bölge birliklerine fark atıyoruz. Bunun en büyük nedeni, Birlik başkanımız Fethi Beyin yerel belediyecilik alanındaki başarısını Birliğimize yansıtması olmuştur.

 

 
BÜLBÜL: Birlik üyesi belediyelere proje eğitim ve kimi zamanda nakdi yardımlarda bulunuyorsunuz. Bunlar dışında ne gibi çalışmalarınız oldu ya da olacak?

 

 
ÇORUK: Tüm belediyelerimizin çok ciddi sorunları var. Belediyelerin gelirleri ile ilgili lobi faaliyetlerimiz var. Görevimiz gereği kırka yakın ülkeye gittik, bu ülkelerin gelirlerini ve gelir yasalarını inceledik. Bizim belediyelerimizin genel bütçeden aldıkları pay % 6. Dünyada özellikle Avrupa ülkelerinde bu pay %24-26 oranında. Bu orana rağmen belediyeleriz hizmette devrim yapıyor. Biz bu oranı %6’lık oranı birkaç puan yukarı çıkarırmıyızın çalışması içindeyiz. Bu konuda yasa taslağı hazırlayıp ilgili birimlere TBB ile birlikte sunduk. Fethi Bey Yenimahalle Belediyesi ile ilgili sorunları iletmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşmeye gittiğinde hazırladığımız bu yasa taslağını Cumhurbaşkanına verdi. Ayrıca bu yasa taslağımızı hem TBMM’de grubu bulunan tüm siyasi parti liderlerine hem de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılarına takdim ederek Birliğimizin görüşlerini aktardım. Umudumuz bu yasa taslağı önerimiz TBMM’den geçerek yasalaşır ve tüm belediyelerimiz rahat bir nefes alır. Personel maaşını dahi ödeyemeyen belediyelerimiz var. Maalesef genel bütçeden aldıkları pay buna bile yetmiyor. Belediye gelirlerinde en büyük pay inşaat ruhsatları, o alanda ki durgunluk belediyelerimiz çok etkiledi.

 

 

 
BÜLBÜL: Türkiye Belediyeler Birliği ile organik bir birliğiniz söz konusu mu?

 

 
ÇORUK: Ayrı tüzel kişiliklerimiz var. Bizim üyelerimiz de oranın doğal üyesi. Çatı örgütü gibi diyebiliriz. Ama ast üst gibi bir ilişkimiz söz konusu değil.

 

 
BÜLBÜL: TBB’den sizin zaman zaman bir talebiniz oluyor mu?

 

 

 
ÇORUK: Elbette bizim talepleriz oluyor. Örneğin birlik üyelerimize verdiğimiz eğitim giderlerinin bir kısmını karşılıyorlar. Gerçi 1.5 yıldır pandemi nedeniyle gidemiyoruz ama yurtdışına yaptığımız bazı teknik gezilere sponsorluk yapıyorlar. Ayrıca TBB çok sayıda aracı, iş makinesini belediyelere hibe ediyor. Biz de birlik olarak gücümüzü kullanıp bu hibeleri takip ediyor hibelerin üyelerimize yapılmasının takipçisi oluyoruz.

 

 

 
BÜLBÜL: İç Anadolu bölgesini geçtim, Ankara’yı geçtim, diğer bölgelerden birçok belediye Birliğinize üye olurken, Çankaya belediyesinin iki dönem başkanlığını yaptığı Birlikten ayrılması; Birlik üyesi olmamasını neye bağlıyorsunuz?

 

 

 
ÇORUK: Ben bürokratım. Onlarınki siyasi bir tercih, benim yorum yapmam doğru olmaz. Ama bir kere Birliğimizin merkezi Çankaya Belediyesi bölgesinde ikincisi Çankaya Belediye başkanları sizin de belirttiğiniz gibi iki dönem Birliğimizin başkanlığını yaptı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in seçilmesi sonrası birliğimizden ayrıldılar. Neden ayrıldıkları konusunda sağlıklı bir yanıt da alamadık. Yeniden Birliğe üye olmaları başkanın ve meclisinin takdiridir. Birlik binamıza gelen belediye başkanlarımız haritada Çankaya Belediyemizi üyelerimiz arasında görmeyince meraklanıyorlar. Çankaya Belediyemizi en kısa zamanda görmek elbette ki arzumuz.