RES için 6 bin 590 ağaç kesilecek!

RES için 6 bin 590 ağaç kesilecek!
12 Temmuz 2024 07:58

Uzmanların ormanlarda rüzgar enerji santrallarına itirazlarına karşın Türkiye’nin pek çok noktasında çalışmalar sürüyor. Almanya merkezli Enercon’un alt şirketinin  2022’de yapılan başvurusunu inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verildiğini duyurdu.

 

Fotoğraf: Temsili

 

Şirket RES için 6 bin 590 ağacı kesecek. Ağaçları ve ormanları korumakla yükümlü olan Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü ise projede sakınca görmedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen görüşte ise “Projenin korunması gereken ve iklim değişikliğiyle mücadelede de yutak görevi gören orman alanları başta olmak üzere, bölgedeki doğal yapı ve bitki örtüsü üzerinde ciddi olumsuz etkileri olacağı değerlendirilmektedir” dendi.

Cumhuriyet’ten Şeyda Öztürk’ün haberine göre şirket bu onayla birlikte Karpuzlu ve Milas sınırları içerisinde kalan alanda çalışmalara başlayacak. Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na göre, proje kapsamında dikilecek olan 18 türbinin 16’sı “ormanlık alan”, iki tanesi ise “kayalık taşlık alan” niteliğine sahip. Bunun yanında proje alanı “Batı Menteşe Dağları Önemli Doğa Alanı” içerisinde kalıyor.

Şirket proje için 189 milyon TL harcayacak. Türbin dikme çalışmaları karaçam, kızılçam, fıstıkçamı ve makilerin bulunduğu alana yapılacak. Şirketten ise çalışmalar sırasında ağaç kesimine ilişkin “Seçilen alanda minimum habitat kaybı ve minimum ağaç kesimi olacak şekilde planlanmıştır” açıklaması yapıldı.