PM10 kirliliğinde kritik eşik aşıldı! CHP’li Gök: Ülkemizdeki bütün canlı hayatı tehdit altında!

PM10 kirliliğinde kritik eşik aşıldı! CHP’li Gök: Ülkemizdeki bütün canlı hayatı tehdit altında!
15 Mayıs 2022 09:35

2022’nin ilk çeyreğinde Türkiye’nin çok sayıda şehirlerinde partikül maddeden kaynaklanan hava kirliliği 35 günü aştı ve insan sağlığını tehdit etmeye başladı.

 

 

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Ankara milletvekili Levent Gök, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle verdiği önergesinde şunları kaydetti:

 

 

İnsan sağlığı için en büyük tehditlerin başında yer alan hava kirliliğinin temel öğesi olan partikül madde kirleticisi(PM10) çok sayıda şehrimizde kritik eşiği aşmıştır. Çapı 10 mikrometreden daha küçük olan toz zerreciklerini ifade etmek için kullanılan PM10 en tehlikeli kirletici olarak tanımlanmakta, kalp, akciğer ve kanser hastalıklarına yakalanma risklerini yüksek oranlarda artırmaktadır. Hava Kalitesi Değerlendirme Yönetmeliği’ne göre bir bölgede, bir yıl içerisinde yapılan hava kalitesi ölçümlerinde temel kirletici olan PM10 limitlerinin 35 günü aşmaması gerekmekte, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2021 yılında güncellediği hava kalitesi kılavuzunda kirli gün sayısının PM10 için 3-4 günü aşmaması gerektiği ifade edilmektedir.
Ülkemizde yapılan ölçümlere göre Ağrı, Ankara, Batman, Denizli, Edirne, Iğdır, İstanbul ve Kahramanmaraş illerimizde 35 günlük tehlikeli limit 2022 yılının ilk 3 ayında aşılmıştır. Söz konusu illerimizde hava kirliliği yaratan etmenlerin kontrol altına alınması veya askıya alınması beklenmektedir. Hava kirliliğinin tehlikeli düzeylerde seyretmesi ülkemizdeki bütün canlı hayatını tehdit etmekle birlikte toprak ve su hızla kirliliği hızla artmakta, Türkiye çölleşmektedir.
Bu bilgiler ışığında:
1. İnsan sağlığı için en tehlikeli hava kirleticisi olarak anılan partikül madde kirleticisinin(PM10) tehlikeli eşik olan 35 gün sınırını aştığı illerimizdeki hava kirliliğinin kaynaklarını açıklar mısınız?
2. PM10 tehlikeli eşiğinin aşıldığı bölgelerde alınacak önlemlere ilişkin eylem planları oluşturulmuş mudur? Oluşturulduysa söz konusu eylem planlarını açıklar mısınız?
3. 2010 – 2022 döneminde PM10 tehlikeli eşiğinin aşıldığı illerimizi yıllık temelde açıklar mısınız?
4. 2010 – 2022 döneminde PM10 tehlikeli eşiğinin aşıldığı illerimizde hava kirliliğine bağlı hastalıklar sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuran yurttaşlarımızın sayısını yıllık temelde açıklar mısınız? Söz konusu hastalıklar sebebiyle kaç yurttaşımız hayatını kaybetmiştir?