Peş peşe iptal edilen ihaleler Meclis gündeminde! CHP’li Gök’ten Bakan Nebati’ye: Oluşan kamu zararını açıklayın!

Peş peşe iptal edilen ihaleler Meclis gündeminde! CHP’li Gök’ten Bakan Nebati’ye: Oluşan kamu zararını açıklayın!
8 Aralık 2021 10:02

AKP iktidarının uygulamaya koyduğu yeni ekonomik politikanın etkilerinin ilk hissedildiği yerlerden biri de kamu ihaleleri oldu.

 

 

En çok ihale iptal kararı alan kamu kurumlarının başında TOKİ geldi. TOKİ, Kastamonu, İstanbul, Kırıkkale ve Sivas’ta binlerce birimlik konut projesi ihaleleri, Samsun Millet Bahçesi ve birçok kamu binası ihalesi iptal oldu.

 

 

CHP Ankara milletvekili Levent Gök, iptal olan kamu ihalelerini ve oluşan kamu zararını  Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nureddin Nebati’ye sordu.

 

 

CHP’li Gök, şunları kaydetti:

 

“Yeni ekonomik model” kapsamında Merkez Bankası’nın uyguladığı faiz indirimi sonrasında Türk Lirası’nın yüksek oranlarda değer kaybetmesinin ardından kamu ve özel sektörde maliyet hesapları alt üst olmuştur. Bakanlıklar ve diğer kamu kurumları tarafından açık usulde yapılacak olan 20 büyük yapım ihalesinin iptal olduğu açıklanmış, pazarlık usulüyle yapılacak olan ihalelerin akıbetleri ise kamuoyuna bildirilmemiştir. İhalelerin iptal sebepleri farklı başlıklar altında sunulmuş, maliyetlerin yeniden hesaplanmasının ardından yeniden ihaleye çıkılması beklentisi oluşmuştur. Türk Lirası’na yüksek oranlarda değer kaybettiren ekonomi politikası halkımızı fakirleştirirken kamusal yatırımları da sekteye uğratmıştır. Ülkemizin kaderini belirleyen ekonomi politikalarının bilimsel gerçekliklerden uzak, kamu yararı gözetilmeden belirlenmesi Türkiye’nin geleceğini ipotek altına almakta, mevcut iktidar çocuklarımıza parlak bir gelecek yerine ağır bir borç yükü bırakmaktadır.

 
Bu bilgiler ışığında:
1. 2021 yılı Kasım ve Aralık aylarında iptal olan kamu ihalelerini, sözü geçen ihalelerin iptal sebepleri ile ortalama maliyetlerini açıklar mısınız?
2. 2021 yılı Kasım ve Aralık aylarında iptal olan kamu ihaleleri için yeniden ilana çıkılacak mıdır? Söz konusu ihalelerin maliyetlerinin hangi oranlarda yükseleceği öngörülmektedir?
3. 2021 yılı Kasım ve Aralık aylarında iptal olan kamu ihaleleri sebebiyle ortaya çıkan kamu zararını açıklar mısınız?
4. Yeni ekonomik model kapsamında uygulanan politikalar sonucu yüksek oranlarda artan özel sektörün ve kamunun döviz cinsinden borçlarının ödenmesi için izlenecek yol haritasını açıklar mısınız?
5. Yeni ekonomik model kapsamında uygulanan politikaların Türk Lirası’nı değersizleştirmesiyle halkımızın fakirleşmesi ve ortaya çıkan kamu zararının asgariye indirilmesi için ekonomi politikasında hangi değişikliklere gidilmesi planlanmaktadır?