‘Özbekistan ve BAE ile yapılan Serbest Ticaret Antlaşmalarının protokol metinleri neden yayınlanmıyor?’

‘Özbekistan ve BAE ile yapılan Serbest Ticaret Antlaşmalarının protokol metinleri neden yayınlanmıyor?’
3 Mayıs 2023 09:34

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, Özbekistan Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan serbest ticaret anlaşmalarının içeriği ve koşullarının yer aldığı anlaşma protokollerinin hala yayınlanmamış olmasını gündeme taşıdı.

 

 

“Ne karşılığında hangi tavizler verildi?”

 

 

Seçim üzeri yangından mal kaçırır gibi, gizli kapaklı “Serbest Ticaret Anlaşması” yapan iktidarın, bu ülkelere ne karşılığında hangi tavizleri verdiğini, birilerinin bu işlerden neler kazandığını ve ülkemizin nasıl dışa bağımlı hale getirildiğinin bilinmesi gerektiğini söyleyen Başevirgen, “Yaklaşan genel seçimler öncesinde TBMM’den Özbekistan, Gürcistan ve BAE Ülkeleri ile ikili Serbest Ticaret Anlaşmaları kanunları geçirildi. Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA), ülkelerin birbirleriyle imzaladıkları ve aralarındaki ticareti arttırmak için karşılıklı olarak ihracatın önündeki engelleri kaldırdıkları ikili anlaşmalardır. Bu kapsamda bu ülkelerle “Serbest Ticaret Anlaşmaları” yapılması ve TBMM’den bunlarla ilgili Kanun çıkarılmasında hiçbir sorun yoktur ama normal koşullarda bu anlaşmaların mahiyeti yani karşılıklı olarak verilecek taviz ve muafiyetler hakkında kamuoyunun anında aydınlatılması gerekiyor. Bu nedenle Gürcistan dışındaki diğer iki ülkeyle yapılan anlaşmaların ek metinlerinin de bir an önce açıklanmasını bekliyoruz.” Dedi.

 

 

“Hayvancılıkta yaşanan sıkıntılar protokol metninde itiraf edildi”

 

 

Ek metin içeriklerinin, hem yatırımcıların pozisyon alması hem de üretici ve tüketicilerin arz-talep dengesi yönüyle önlem alabilmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Başevirgen, “Örneğin Gürcistan ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının kapsamını açıklayan III No’lu protokol Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yayınlandı. Bu protokolün içeriğine bakıldığında: 17.500 baş büyükbaş, 2.500 ton et, 500 ton tereyağı, 500 ton bal, narenciye, elma ve işlenmiş gıda gibi ürünlerin ithalatında vergi muafiyetleri getirildiği anlaşılmakta. İktidar hayvancılıkta yaşadığımız sıkıntıları ve vahametin boyutunu idrak edememiş olsa da anlaşmaya konu ürün ve miktarlar adeta durumun itirafı niteliğindedir. Yerli üretici can çekişirken Sırbistan’a ve Bosna Hersek’e verilen kotaların benzerinin Gürcistan’a da verilmesi gerçekten üzücüdür. Öte yandan ülkemizde bolca üretilen elma ve narenciyenin ithaline verilen izinlerin de hangi tavizler karşılığında verildiğine dair hiçbir bilgimiz bulunmuyor” diye konuştu.

 

 

“Kamuoyu tarafından bilinmesin diye mi?”

 

 

Ülkeler arasında yapılan Serbest Ticaret Anlaşmasına konu olan malın içeriği ve miktarlarının şeffaf bir şekilde sektör paydaşlarına açıklanmasının büyük önem arz ettiğini hatırlatan Başevirgen, “Aynı tavrı yapılan diğer iki anlaşmada da görmek isterdik. Özbekistan Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan serbest ticaret anlaşmalarının içeriği ve koşullarının yer aldığı anlaşma protokollerinin hala yayınlanmamış olması, insanın aklına ‘verilen tavizlerin kamuoyu tarafından bilinmemesi için mi?’ ve ‘yandaş olmayan ihracatçı ve ithalatçıların sağlanan avantajları görememesi ve kendilerine yakın olan firmaların piyasaya daha önce girip hakimiyet sağlaması için mi?’ sorularını getiriyor.” Dedi.