Öğretmenlik meslek kanununun detayları belli oldu

Öğretmenlik meslek kanununun detayları belli oldu
5 Haziran 2024 06:46

Üniversitelerin lisans programları dışında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın kendi ihtiyaç duyduğu öğretmeni yetiştirmek üzere hayata geçirme hedefinin de yer aldığı Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Taslağı’nın detayları ortaya çıktı.

 

 

Güvenlik soruşturması
ANKA’dan Ogün Akkaya’nın haberine göre öğretmen adaylarına akademi öncesi güvenlik soruşturması ve arşiv taraması yapılacak. Öğretmen adayları, akademide eğitim gördükleri süre boyunca aylık ücret alacak, sigortaları bakanlık tarafından karşılanacak.

Taslağa göre ‘yasa dışı örgüt ve oluşumların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda propaganda yapmak, eylem düzenlemek, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak; bu örgüt ve oluşumlara üye olmak, üye kaydetmek, bağışta bulunmak, para toplamak veya kişileri bağışta bulunmaya zorlamak, akademiden çıkarılmayı gerektiren davranışlar arasında yer alacak.

 

 

Akademi hazırlık süresi 4 dönem
Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Taslağı’na göre; Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Akademi tarafından verilecek. Akademinin hazırlık eğitiminin süresi dört dönem olacak.

Bu süre, öğretmen adayının mezun olduğu yükseköğretim programına göre üç dönem olarak uygulanabilecek. Hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adaylarına güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak.

 

 

Uygulamalıda başarısız olan…

 

 

Hazırlık eğitiminde her bir teorik dersten en az iki yazılı sınav yapılacak. Her bir dersten not ortalaması 100 üzerinden 60 ve üzerinde olanlar başarılı sayılacak. Teorik derslerden başarısız olanlara, başarısız oldukları her bir ders için ek bir sınav hakkı verilecek.

Ek sınavdan 60 ve üzerinde puan alanlar ilgili dersten başarılı sayılacak. Ek sınavlar sonunda herhangi bir dersten başarısız olanların Milli Eğitim Akademisi ile ilişiği kesilecek. Öğretmen adayları, hazırlık eğitiminde edindikleri bilgi ve becerilerden üç defa değerlendirmeye tabi tutulacak.

 

Akademiden çıkarılma nedenleri
Milli Eğitim Akademisi taslağına göre; yasadışı örgüt ve oluşumların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda propaganda yapmak, eylem düzenlemek, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak; bu örgüt ve oluşumlara üye olmak, üye kaydetmek, bağışta bulunmak, para toplamak veya kişileri bağışta bulunmaya zorlamak, akademinin bilişim sistemine girerek kendisine veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamak ya da kişilerin mağduriyetine neden olmak, kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunmak suretiyle vücut dokunulmazlıklarını ihlal etmek, akademiden çıkarılmayı gerektiren davranışlar arasında yer alacak.

 

 

Öğretmen adaylarına aylık ödeme
Taslağa göre öğretmen adaylarına, hazırlık eğitimleri sürecinde her ay gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılacak. Bu ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak.

Akademiden kaydını donduranlara ödeme yapılmayacak. Öğretmen adaylarından askerlik yükümlülüğü bulunanların askerlik hizmetleri, akademideki eğitimleri süresince ertelenecek.

Öğretmen adayları, hazırlık eğitim sürelerinde Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacak. Akademide eğitim gören öğretmenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenecek primleri, Bakanlık bütçesinden karşılanacak.