Öğretmen üretimin rehberidir

Öğretmen üretimin rehberidir
22 Kasım 2021 21:28

Değerli Öğretmenlerimiz, Halkın Habercisi ailesi olarak, bizlere yol gösteren ve ilham veren öğretmenlerimiz, Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

 

 

Numan ALADAĞ H&H YORUM

 

 

Cümle Şehit Öğretmenlerimizi Rahmetle, Gazi öğretmenlerimizi minnetle anıyoruz. Cenab-ı Allah, öğretmenlerimizi her türlü kaza ve belalardan muhafaza etsin. Öğretmenlerimize zulmedenleri de, kahr-ı perişan etsin inşallah.

 

 

Öğretmenlik:

 
Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler, bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler.

 

 

Numan Aladağ diyor ki, “Eğitim sadece diploma veren kurum olmamalıdır. Eğitimin asıl görevi; öğrencisine çalışma ve üretimi öğretmek olmalıdır.”
“Çiçeklerin kokusu, ancak rüzgar yönüne yayılır. Ama insanın iyiliği ve üretimi, her yöne yayılır.”

 

 

Nerede olağanüstü bir şey bulursanız, öğretici ve üretici bir öğretmenin parmak izlerini bulacaksınız.

 

 

Kalbinde Allah korkusu ve ruhunda vatan sevgisi olan öğretmen, öğrencilerini kendi kişisel etkisine karşı savunup kendisine güveni aşılar

Atatürk inkılaplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine bağlı; Büyük Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven, riyakar, bencil ve çıkar amaçlı olmayan ve daima yüceltmeye çalışan; temel ilkelere dayanan milli, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmektir.

 

 

Mesleğe bağlılığın önemi:

 
Öğretmenlik, niteliği ve işlevi bakımından, yurdumuzun ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmesinde etkisi son derece büyük, önemli bir meslektir. Öğretmen, öğrencilerine kazandıracağı bilgi ve becerilerle kaliteli insan gücü ihtiyacının karşılanmasına ve özellikle ülkenin sanayi ötesi toplum bir ülke olmasının ilk adımlarından biridir.

Öğretmen, öğrencilere kazandıracağı bilgi ve becerilerle kaliteli insan gücü ihtiyacının karşılanmasına, özellikle %100 yerli sermayenin güçlü olmasına büyük katkılarda bulunabilir. Öğretmen, öğrencilerine çağdaş yaşayan ve çalışma hayatının özelliklerini tanıtacak fırsatlar oluşturarak toplumsal ve kültürel evrimin hızını artırabilir.

 

 

Öğretmen, mesleğin önemine uygun bir şekilde, öğretmenliğe karşı güçlü bir inanç, içten bir bağlılık duygusu geliştirmelidir. Seçtiği mesleğin daima bir üyesi olmayı düşünen öğretmenden her şeyden önce davranışlarını bu mesleğin değerler sistemine uygunluğu istenilir. Öğretmenlik mesleğinin toplum içindeki yerini ve etkisini bilmesi ayrı bir önem taşır.

Öğretmen, görevini aksatmadan yapabilmesi için, eğitimle ilgili yasaları, tüzükleri, MEB tarafından yayımlanan, yönetmelikleri bilmesi gerekir. Mesleğinin hukuki ve ahlaki yönleri üzerinde yeterli bilgi edinmiş olan bir öğretmen, özel yaşayışı ve okul çalışmalarıyla ilgili kuralları öğrenmiş ve meslek içinde yükselme imkanlarını daha iyi kavramış olur. Öğretmen, ayrıca toplum şartlarının ve meslek geleneğinin ürünü olan birtakım ahlaki-manevi değerleri de bilmek durumundadır.

 

 

Öğretmenlik mesleğinin bütünlüğünü korumak ve onun toplum içinde saygınlığını artırmak için öğretmenlerin sosyal bilim (Sivil toplum) kuruluşları desteklemeleri gerekir. İyi bilinmelidir ki bir meslek, yalnız hükümetlerin, devlet desteği ile devlet koruması ve yardımı ile tam gelişmez. Meslek bütünlüğü ve meslek üyeleri arasındaki birlik, ancak, her bakımdan bağımsız meslek kuruluşlarıyla gerçekleşebilir.

Öğrencilere yol gösterme amacını güden herhangi bir çaba, kesinlikle çocukların ve gençlerin gerçek ihtiyaçları ile toplumun değişen isteklerine dayanmalıdır. Bu nedenle çocuklara ve gençlere en yakın bir kimse öğretmenin, çağdaş Türk toplumunda görülen temel siyasal, toplumsal ve ekonomik değişikliklerin neler olduğunu ve bu değişikliklerin ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin eğitimini nasıl ve ne derece etkilediğini bilmelidir.

 

 

Öğretmen Türk toplumun değişmesiyle ortaya çıkan sorunlar karşısında duyarlı olmanın yanında, gerektiğinde öğrencilerine, ana-babalara ve meslek arkadaşlarına yardım etmeyi de bir ödev kabul etmelidir.

 

 

Öğretmenin toplumumuzdaki yerini ve işlevini anlamanın önemi:

 
Ülkemizde orta dereceli okullara devam etmek isteyen öğrenci sayısı sürekli artmaktadır. Bugün, öğrencilerin okul ve meslek seçiminde kararlarını etkileyen şartlar ise eskisine göre oldukça daha iyidir. Öte yandan demokratik bir toplum düzeni içinde yaşamaya ve çalışmaya hazırlanan gençlerin kültürel, ekonomik ve toplumsal ihtiyaçları da değişmektedir. Bu ortam içinde orta dereceli okul öğretmenlerinin görevi stratejik önem kazanmaktadır.

Ortaokulda, lisede veya teknik lisede ders veren öğretmen, bugünkü toplumsal ve ekonomik şartlar altında orta dereceli okullarımıza düşen başka görevler ile ortaöğretimin gelişmesinde payı bulunan faktörleri bilmelidir.

Öğretmen, denetim (teftiş), değerlendirme, kurum ve personel bakımından ortaöğretim sistemimizin güçlü ve zayıf yönlerinden, sorunlarından haberdar olmalıdır. Buna ek olarak, öğretmen, değişmekte olan Türk toplumunda öğrencilerin zaruri ihtiyaçlarını karşılamakta bugünkü öğretim programlarının yeterli olup olmadığı konusunda genel bir fikir edinmelidir.

 

 

Görevinde başarılı olabilmesi ve üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilmesi için öğretmenin yetişme sırasında seçtiği meslekle ilgili birtakım nitelikleri kazanması şarttır.

Milli Eğitim Bakanlığı, yerli malı haftasının okullarda %100 yerli (Milli) sermaye tarafından üretilen ürünlerin tanıtımı için, kutlama etkinlikleri yapılmalıdır.

 
DİKKAT! Domuz eti ürünlerini satan mağazalara, öğretmenler tarafından, anne-babalar uyarılarak, o mağazalarda, okula giden çocuklarla beraber o mağazalar da alışveriş yapmamalıdırlar ki, domuz eti ürünlerine, bilmeyerek de olsa ellerini sürmeye sebep olmasınlar.

Raf bedeli şartı ile Anarşik-ekonomik terör faaliyetlerinin oluşmasında, alışveriş yapılan mağazaların büyük etkisi vardır. Raf bedeli şartı, elemanların işten çıkarılmasına sebep oluyor. İşsiz kalan elemanların çocukları da, ekonomik sıkıntı bakımından okulda öğretmenlerin yükünü ağırlaştırıyor ve öğretmenlerin ders vermesine birçok konuda engel olunmaktadır.

Öğretmen, toplumun değişim mimarıdır.

 

 

İnsanların en tehlikelisi, terbiye edilmeden eğitim görenlerdir.

Öğretmen, değişimler karşısında, öğrencilerin toplumsal bakımından istenilir amaçlara doğru yol almalarını kolaylaştırmak maksadıyla onlara nasıl yardım edeceğini bilmek ihtiyacındadır.

Öğretmenin etkili olması önemlidir.

 
Öğrenim gören herkesin, öğretmenlerin anlattığı derse ilgi gösterebilmesinin en önemli tarafı; öğretmenin sesi net olması ve daima öğrencilerine şefkat ve güler yüzle ilgi göstermesidir.

Tüm eğitim kurumlarında ders veren öğretmenler ders anlatırken, Numan Aladağ’ın önerisi: “Ders verenlerin dersi anlatmaya başlamadan 20 dakika önce iki kesme şeker büyüklüğünde soyulmuş taze zencefil çiğneyerek yemelidir”
NOT: Safra kesesi sorunu olanlar, zencefil tüketmemelidir. Ayrıca zencefil tüketmeden önce, doktorun görüş ve önerilerine başvurulmalıdır.

 

Rahmetli Gazi Mustafa Kemak Atatürk diyor ki: “Türk Milleti zekidir, Türk Milleti Çalışkandır.”

 
“Ne Mutlu Türküm Diyene”

 

 

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ve cümle vatan ve şehit öğretmenleri Rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hastalara acil şifalar dileriz.

 

 


Yazarın Son Yazıları:
Bu Kurban da değerlerimizi kurban etmeyelim
Kurban üzerinden terör mantığı!
Türk jandarmasının milli gücü