O koltuklardan kalkın

O koltuklardan kalkın
22 Kasım 2012 00:38

Başta Y-CHP’liler olmak üzere; “Dersim isyanı”nı çarpıtarak gündeme taşıyanlar, uydurulmuş masallarla, gerçekleri ters yüz edebileceklerini sanıyorlar … 


Av.Cemil CAN H&H YORUM

Düşmanla işbirliği yapan isyancı dedelerini “masum” gösterip, başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere dönemin yöneticilerini “katil” ve “soykırım” yapmakla, suçlayabileceklerini hayal ediyorlar!.. 

Böylece dedelerini düşmanla işbirliği yaparak devlete başkaldıran “asi” olmaktan çıkartıp,  kendilerine “temiz” bir geçmiş hazırlamış olacaklar!.. Aynı zamanda şimdi işledikleri düşmanla işbirliği suçunu gizlemiş olacaklar!.. Başka bir ifade ile BOP’un görevlileri olduklarını saklayacaklardı!..

Bu güruhun, bir dönemi karalayarak, şimdi yapılmakta olan  karşı devrimin değirmenine su taşımakla görevli oldukları ayan beyan ortaya çıkmıştır!..

 
Gerçi dönem onların dönemdir: Asteğmen Kubilay’ın başını kesen Derviş Mehmetlerin torunları da baş tacı edilmektedir!.. Türk halkı, asilerin çocuklarını diğerlerinden ayırmamıştır. Bunu sorun  dahi etmemiştir. “suçların şahsiliği” diye bir ilke vardır ve bu ilkeye göre, suçu kim işlerse cezayı da o çeker…  Bu nedenle dedelerin yaptığı ihanetin hesabı, torunlara sorulamaz!..

 
Ama onlarda aynı yoldaysa eğer, yalan konuşuyorlarsa, halkı aldatıyorlarsa, tarihi gerçekleri ters yüz ediyorlarsa, düşmanla işbirliği ediyorlarsa o zaman onları da “suçu ve suçluyu övmek”le suçlayabiliriz!..  Bu da bizim en doğal hakkımızdır… Elbetteki genetik bir benzerliğe işaret edenlere de  ses çıkartamayız!..

 
Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı olan bu zavallılar; hedef tahtasına doğrudan Atatürk’ü  koymayı göze alamadıklarından, gerçeklere aykırı olarak anlattıkları olayların sorumlularını, Celal Bayar ve İsmet İnönü ile sınırlı tutup kendilerine yol açabileceklerini sanıyorlar!..Emperyalistlerin uydurarak cumhuriyet düşmanlarına ezberlettiği bu masalları tekrar ederek, gerçeğe aykırı bir algının oluşması sağlandıktan sonra, nasıl olsa o dönemle birlikte Atatürk ve Atatürkçü düşünce de karalanmış olacaktı!.. Planlanan oyun bu kadar basitti işte!..

 
Türk halkına bu lokmayı kimse yutturamaz!.. Ne Var ki, düşmanla işbirliği yapıp, genç cumhuriyetin askerlerine pusu kuran ve onları canice  öldüren vatan hainlerine karşı, Dersim harekatını bizzat Atatürk’ün yönettiği, Trabzon’da Atatürk köşkündeki harita üzerindeki kendi el yazısı ile sabittir!.. 

 

Dolayısıyla “Dersim” ile ilgili devlet aleyhine söylenen sözler doğrudan Atatürk’ü hedef alır!..  Bunun Hiç ama hiç kıvırma payı yoktur!..

 

Y-CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Dersim hobimdir” açıklamasını da bu kapsamda değerlendirmek gerekir!..

 
Ya Seyit Rıza ve arkadaşlarının işbirlikçi ve asi olduklarını kabul edecek, ya da (hobisine uygun olarak) onların izinden  yürümeye devam edecektir!.. Tercih kendisine kalmıştır…

 
İkinci seçeneğin tercih edilmesi halinde, ulu önderin koltuğunda oturmaya hakkı yoktur!.. Onurlu bir insana yakışan derhal istifa edip çekilmektir!..

 
Zaten oraya otururken de CHP delegesini “güler yüzü” ve  “sempatikliği” ile aldatmıştı!.. Bu nedenle de ayrıca halka karşı  suç işlemiştir!.. İşte Şimdi söylediklerimin kanıtını  gösteriyorum!..


 
Yukarıda gördüğünüz fotoğraf, yüce komutan Mustafa Kemal Atatürk’ün Dersim isyanını bastırmak üzere; üzerinde bizzat çalıştığı haritanın altına yazılmış bilgi notudur… Halen de müzede duvara asılı bulunmaktadır… Şimdi lütfen aşağıdaki bağlantıları açıp, dersim isyanı ile ilgili bilgilerimizi tazeleyelim…

 
Ve;

 
“sosyal paylaşım siteleri”nde bu yazının ve fotoğrafın paylaşılmasını sağlayarak, gerçekleri de  milyonlara haykıralım!..

 
 
 
İ ş t e  o  b a ğ l a n t ı l a r…

 
Http://www.cemilcan.av.tr/s.173.htm

http://www.cemilcan.av.tr/s.175.htm


Yazarın Son Yazıları:
‘Bağımsızlık’ mı ‘hırsızlık’ mı?!..
Devletin ‘özel’i olmaz!..
‘Cesaret ödülü’nün bedeli!..