‘Normal bulmayacağız, alışmayacağız, reddedeceğiz’

‘Normal bulmayacağız, alışmayacağız, reddedeceğiz’
18 Aralık 2023 10:53

Atatürkçü Düşünce Derneği 2023 yılı Genel Danışma Toplantısı’nı Ahmet Taner Kışlalı Kültür Merkezi Şener Eruygur Konferans Salonu’nda yaptı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 135 Şubeden 250 başkan ve yöneticinin katıldığı toplantıda 2023 yılında yapılan çalışmalar ve 2024 yılında yapılması gerekenler konuşuldu.

 
“NORMAL BULMAYACAĞIZ, ALIŞMAYACAĞIZ, REDDEDECEĞİZ”

 
Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi tarafından kamuoyuna bildirilen Genel Danışma Toplantısı Sonuç Bildirgesi’nde yapılan çalışmalar ve etkinliklerin yanı sıra ülkenin içinde bulunduğu güncel durum da değerlendirildi ve “Hukuksuzluklara, kuralsızlıklara, laikliğin ezilmesine, demokrasinin yok edilmesine razı olmayacağız.” İfadelerine yer verildi.
Genel Danışma Kurulu sonuç Bildirgesi’nin tam metni şu şekilde; “Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Danışma Kurulu toplantısı, Şube Başkanları, Genel Merkez Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu üyeleri, Genel Merkez Bilim, Danışma, Eğitim, Kültür, Gençlik Kurullarının katılımı ile 16 Aralık 2023 günü Ankara’da toplanmış ve gündemindeki konuları değerlendirilerek, aşağıdaki hususların kamuoyuna duyurulması kararlaştırılmıştır:
25-26 Eylül 2021 tarihinde yapılan 16. Olağan Seçimli Genel Kurul’da oluşan Genel Yönetim Kurulu
Dr. Mustafa Hüsnü BOZKURT başkanlığında çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.
Yönetime gelinmesinden itibaren yaklaşık iki yıl içinde iz bırakan, büyük boyutlu kitlesel etkinlikler başarı ile gerçekleştirilmiştir. 23 Nisan 2022’de Ankara’da büyük bir katılımla “Yeniden Atatürk Cumhuriyeti” etkinliği, daha sonra “Büyük İstanbul Buluşması” ve Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamaları kapsamında Ankara Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yine şubelerimizin, kurullarımız, üyelerimiz ve yurttaşlarımızın katıldığı “Yeniden laik Cumhuriyet” etkinliği yapılmıştır. Büyük buluşmalar çeşitli Demokratik Kitle Örgütleri (DKÖ), “Sanatçılar Birliği’ nde yer alan sanatçıların katılımı ile gerçekleşmiştir. Çok kısa bir süre sonra 21 Aralık 2023 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “Laik Cumhuriyet Büyük İzmir Buluşması” etkinliği bu yılın son büyük buluşması olacaktır.
28 Ekim 2023 Ankara Buluşmasında Atatürkçü Düşünce Derneği, Kemalizm’in Türk Halkı’na armağanı olan Cumhuriyet’e güçlü bir şekilde sahip çıkmış ve onu coşkuyla kucaklamıştır. Bu etkinlikte “Atatürkçü Düşün” dergimizin Cumhuriyet’in 100. Yılı Özel Sayısı yayımlanmış, Genel Merkez kurulları tarafından 100. Yıl için hazırlanan dört (4) kitap tüm katılımcılara verilmiştir. 23 Nisan 2022 tarihinde 10 bin kişilik katılımla yapılan Büyük Ankara Buluşması’nda “Yeniden Atatürk Cumhuriyeti Manifestosu” yayınlamış, 28 Ekim 2023 tarihinde “100. Yılda Yeniden Kemalist Devlet, Yeniden Laik Cumhuriyet” tezimiz sunulmuş ve kitaplaştırarak toplumla buluşturulmuştur.
Yaklaşık iki yılık süreçte on yedi Bölge Toplantısı yapılmış otuz dört yeni temsilcilik, on yedi yeni şube açılmıştır. Şube ziyaretlerinde yöredeki DKÖ’ler ve yurttaşlarla da buluşulmuş, basın toplantıları yapılmış, konferanslar verilmiş “Yeniden Atatürk Cumhuriyeti” hedefimiz yurttaşlara anlatılmıştır.
Yaklaşık iki sene içinde, on dört bin dört yüz yirmi altı (14.426) yeni üye kazanılmış, toplam aktif üye sayımız altmışaltı bin dokuza (66.009) ulaşmıştır. Toplam şube sayımız üç yüz kırk (340), temsilcilik sayımız altmış sekizdir (68). Üye ve şube sayılarındaki artış yanında sağlanan bağış ve desteklerle, öğrenci bursu çalışmasına katkı da arttırılmıştır.
Bu ilgiyi yaratan, etkili konferanslar, TV konuşmaları, zamanında ve doğru olarak ortaya konulan düşünsel açılım ve saptamalardır. Ayrıca tam sayfa gazete ilanlarının ve basın açıklamaları ile sosyal medyada aktif çalışmanın olumlu etkisi de olmuştur. Örgüt ziyaretlerinin yerel basında yer alması da etki alanını büyütmüştür.
Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kurulları iki senedir aralıksız olarak gündemli toplantılar yapmış, emek ve özveriyle iki yılda 10 değerli kitap üretmişlerdir. Değerli kurul üyeleri ADD sitesine de yazıları, şubelerdeki konferanslarıyla önemli katkılarda bulunmuşlardır.
Atatürkçü Düşün Dergisi de emek veren arkadaşların özverili çabaları ve davet ettikleri çok değerli yazarların özgün yazıları ile nitelikli bir yayın yaşamı sürdürmektedir.
Atatürkçü Düşünce Derneği öncelikle bir düşünce odağı olup, ürettiği özgün fikirleri yaşama geçirmeyi de görev edinmiş kamu yararına çalışan bir demokratik kitle örgütüdür.
Bugünün dünyasına kapitalist düzen egemendir ve yapısı gereği krizleri hiç bitmeyecektir. Üstelik krizlerin etki alanı da çok büyümüştür. Dünün ve bugünün dünya düzenini anlamadan, kapitalizmin yapısını bilmeden yarattığı sorunları çözemeyiz. Bu nedenle Dernek olarak düşünsel gücümüzü yükseltme çabamız devam edecektir.
Atatürkçü Düşünce Sistemine karşı duruşlar, Atatürk ve Aydınlanma Devrimleri karşıtı çıkışlar ve yaşanan çeşitli hukuksuzluklar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına yaklaşık iki yüz suç duyurusu yapılmış, ancak hiçbirinden sonuç alınamamıştır.
Laik Cumhuriyete, demokrasi yanlısı kesime “Güçlü Parlamenter Sistem” vadeden siyasiler, hatalı politikaları sonucunda 14-28 Mayıs seçimlerinde başarısız olmuşlardır.
Hepinizin ayrıntıları ile bildiği gibi, yoksulluğun, açlığın, işsizliğin, hukuksuzluğun yaygınlaşması, dinci siyasetin her alana ama özellikle eğitim alanına hâkim olmak üzere yayılması, tarikat ve cemaatlerin devlette yer alması, bağımsız yargının yok edilmesi, emperyal bir proje ile milyonlarca geçici sığınmacının ülkemize doldurulması, ülke varlıklarının ve vatandaşlığın satılığa çıkarılması ulusal bir çöküş yaratmıştır. Böylesi bir ortamda iktidarın değiştirilememesi halkta umutsuzluk ve küskünlüğe neden olmuştur.
Bu koşullarda yerel seçime gidiyoruz.
Böylesi bir ortamda Atatürkçü Düşünce Derneği’nin sorumluluğu daha da artmıştır.
Şube ziyaretlerimize devam edeceğiz. Atatürkçü Düşünce’nin bugünün sorunlarına ışık tutan önerilerine ve Yeniden Atatürk Cumhuriyeti tezimize ilgiyi artırmaya çalışacağız.

 

Hukuksuzluklara, kuralsızlıklara, laikliğin ezilmesine, demokrasinin yok edilmesine razı olmayacağız. Kabul etmeyeceğiz. Normal bulmayacağız, alışmayacağız, reddedeceğiz.”

 

 

DSC_0225

DSC_0589

DSC_0620

toplu