Muharrem İnce ile yeniden Türkiye Cumhuriyeti devletine kavuşulacak

Muharrem İnce ile yeniden Türkiye Cumhuriyeti devletine kavuşulacak
5 Mayıs 2018 14:40

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ”Efendiler, aziz milletime şunu tavsiye ederim ki, bağrında yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki öz cevheri çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an geri kalmasın!” diyor.

 

 

 

Dr. İbrahim ÖZDOĞAN H&H YORUM

 

 

 

Muharrem İnce’nin CHP tarafından Cumhurbaşkanlığın aday gösterilmesi ile Büyük Atatürk’ün T.C.Devleti’nin başına geçecek insandaki ilk koşul yerine getirilmiş oldu.

 

 

Çünkü T.C.Devleti Cumhurbaşkanlığı Türk milletinin Atatürk’ün başının üstüdür.

 

Muharrem İnce, Atatürk’ün yukarıda zikrettiğim sözünün içeriğinde bulunan ”kanındaki ve vicdanındaki öz cevher”e birebir uygundur.

 

Yani Muharrem İnce’nin damarlarındaki kanını akıtsanız, vücudunun her hücresini ve o hücrelerin içinde bulunan genleri, DNA’ları açığa çıkarsanız ”Ben Türk oğlu Türküm” der.

 

Irkçı değilim, ben bunları ırkçılık olsun diye yazmıyorum.

 

Atatürk’te ırkçı değildi ama bildiği keskin gerçekler vardı ki, Türk ulusuna sonsuza kadar lazım olacak bu vasiyet niteliğindeki tarihi sözü söyledi.

 

Ve, Yüce Deha Atatürk’ün bu direktifinin ne kadar da yaşamsal önemde elzem olduğu AKP iktidarının 16 yıllık iktidarı ve ben aslen Gürcü’yüm diyen RTE’nin yönetiminde apaçık ortaya çıkmıştır.

 

RTE ve onun AKP’si ne yaptı?

 

Ebedi önderimiz ve başkomutanımız Büyük Atatürk’ün temeli cumhuriyet olan ve kendi ifadeleriyle ‘’Türk kahramanlığı ile yüksek Türk kültürüne’’ dayanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni işlevsel açıdan fiile yıkarak ‘’Yeni Türkiye’’ ihanet ve safsatası ile Ortadoğu zihniyeti gerici 7.yüzyıl ve önceki dönemlerin baskıcı pagan inançlarına dayalı bir Arap yönetim tarzına döndürdüler.

 

RTE ve yanındaki güruhu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bütün kurumlarını bozdu, birçoğunu ortadan kaldırdı, eğitimi Arapçılığın okutulduğu gerici yuvalarına çevirdi, asırlık, iki asırlık askeri okulları, askeri hastaneleri topluca kapatarak Arap tarzı bir anlayışla yönetmeye başladı.

 

Parlamenter yönetimi fiili olarak kaldırarak, iplerin tek adamın elinde olduğu diktatoryal yönetimi getirdi.

 

RTE ve etrafındaki gürun Türk topraklarını fiilen işgal ettirdi,

 

Yunanistan 18 adamızı ve 150 civarındaki kayalıklarımızı işgal etti asla itiraz etmediler, gıkları bile çıkmadı.

 

Suriye’de içsavaş fitilini ateşleyerek ülkelerinden ayrılan 10 milyon Arap sığınmacının 5 milyonunun ülkemiz toprakların savaşsız olarak işgal ettirilmiş ve bu milyonlarca insan Türk ulusunun sırtına hamallık göreviyle bindirilmiş, bakımını, eğitimini, sağlık hizmetlerini bedava yaparak, bu milyonlarca Ortadoğu cürufatı ülkemizi pisletmişler, bin yıldan beri başbelamız olarak başımıza tekrar bela edilmiştir RTE ve güruhu tarafından; ekonomik krizin en büyük nedeni de bu sığınmacı yığınlardır.

 

Sadece prototip birkaç örnek verdim, yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni binlerce harabeye garkettiler.

 

Bu yıkım işini RTE ve güruhu hangi ad altında yaptılar?

 

Yukarıda belirttiğim ihanet tuzağı olan ‘’Yeni Türkiye’’ olarak yaftalandırdıkları Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni sinsi yıkım planlarıyla yaptılar.

 

Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin sçim stratejisinin temeli ‘’Türk milletini Yeni Türkiye ihanetinden kurtarıp, yeniden Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne döndüreceğim’’ olmalıdır.

 

Kısaca, RTE ve etrafındaki gaflet, dalalet ve hatta ihanet içindeki güruhu ‘’Yeni Türkiye’’ ihaneti ile neyi bozmuşlarsa, bunların hepsini Atatürk ve onun yolundan gidenlerin kurdukları formata döndüreceğim demelidir.

 

Bunları seçim meydanlarında tek tek saymalıdır Muharrem İnce.

 

Bu çalışma tarzı ile kitlelerin büyük yığınlar halinde Muharrem İnce’nin peşine takılacağından asla kuşku duymam.

 

Muharrem İnce bu seçim çalışmalarında benim ‘’Tum Modeli’’ olarak adlandırdığım modeli behemehal uygulaması kendisini çok öne geçirecektir.

 

Zira Donald Trump, Hillary Clinton’ı bu modelle yenerek Başkan seçildi.

 

Hillary Clinton önde gidiyordu ama, Donald Trump uyguladığı modelle kısa sürede öne geçti ve seçimi kazandı.

 

Önce kitle psikolojisinin bir yasasını ortaya koyalım.

 

Kitleler, olmayacak gibi görünen büyük vaatlere daha çok ilgi gösteririp inanırlar ve bu iddianın sahiplerini lider olarak görürler.

 

Anımsayacağınız gibi Trump’un sözleri dış dünyada çoğuna göre uçukgeliyordu ama Amerikan halkı çok itibar etti.

 

Trump, ABD ile Meksika sınırına 12 metrelik duvar ördüreceğim ve bunun masrafını da Meksika hükümetine ödeteceğim dedi.

 

Trump, Müslümanları terör çıkardıkları düşüncesiyle ülkeden çıkaracağım ve onları ABD’ye sokmayacağım dedi.

 

Trump ayrıca camileri de kontrol altına alacağını açıklamıştı.

 

Trump, Amerika’da doğumdan kaynaklanan yurttaşlık hakkını kaldıracağım demişti.

 

Trump, seçimi kazandıktan sonra ‘’Clinton çiftine soruşturma açacağım’’ diyerek ilgiyi üzerine topladığı gibi Bill Clinton’un tecavüzcü olduğunu yüksek sesle söyledi, hatta Hillary Ciinton’un dışişleri bakanı olduğu dönemde resmi internetinden birtakım özel yazışmalarda bulunduğu suçlaması yaparak, bundan da soruşturma açacağını söylemişti.

 

22. Dönem TBMM’de birlikte çalıştığımız ve yakından tanıdığım Muharrem İnce’ye prototip örnekler vererek diyorum ki, Trump’un RTE gibi çok büyük açıkları olan bir rakibi olsaydı onu tabir caizse hacamat ederdi.

 

Değerli Muharrem İnce rakibin RTE olarak elinde onun açıklarıyla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yıkım müteahhitliği politikalarıyla ilgili olarak çok sayıda malzeme bulunmaktadır.

 

Sayın İnce senden istediğimiz iki şey var; bunları hiç çekinmeden başta seçim meydanları olmak üzere her platformda söyleyeceksin ve asla korkmadan ona meydan okuyacaksın.

 

RTE karşısında seçimi ona meydan okuyanlar ve şimdiye kadar işlediği tüm cürümleri açıktan söyleyenler kazanacaktır.

 

Kitle psikolojisinin diğer bir yasası da kitlelerin cesur bir lider bulduğunda eski lidere intikam duyguları ile buğzederler.

 

Gerçi adaylığın ilan edildiğinde, değişik ifadelerle meydan okuyacağı sözünü verdin ve yapılacak hakaretlere karşı daha çoğunu yapacağını açıkladın ki, bu sevindirici ve gerçekten rakibini devirici bir çalışma tarzıdır Muharrem Bey.

 

Sayın İnce, bu bağlamda olmak üzere tıpkı Trump gibi Cumhurbaşkanı olduğunda ülkemizi işgal ederek sosyal, kültürel, ekonomik yaşantımızı bozan 5 milyon Suriyeli ve Oradoğuluyu ülkelerine göndereceğini çok açık olarak seçim meydanlarında söyle, hatta vatandaş yapılmış olanların da vatandaşlıktan çıkarılarak aynısının yapılacağını açıkla.

 

80 milyon yurttaşımızın çok büyük çoğunluğunun Suriyeli sığınmacılardan çok büyük oranda mustarip olduklarını ama korkuları yüzünden açık konuşamadıklarını gözlemlerimle biliyorum.

 

Ayrıca ekonomik krizin yükünü AKP iktidarında büyük vurgunlar yapan tüm yandaşlara yükleyeceğini, maaşlılar ile kendi alınteri ile kazananlara zerre kadar dokunulmayacağını da açıkla Muharrem Bey.

 

Haksız yere kodese tıkılanları derhal dışarı çıkaracağını açıklayın Muharrem Bey.

 

Ve, çok ses getirecek iki büyük açık!

 

Biri RTE’nin diploma meselesini açığa çıkararak, sahtecilik varsa onun Cumhurbaşkanı olarak imzaladığı tüm yasaların, KHK’ların, dış anlaşmaların geçersiz sayılacağını açıkla ve gerçekten derhal uygula ki, Cumhurbaşkanı olarak elinizi güçlü kılasınız Sayın İnce.

 

Çok önemli bir diğeri de, RTE ve güruhunun devlete ve millete karşı işlediği cürümlerden dolayı derhal yargı ve Yüce Divan’a çıkarılarak yargılanacağını, böylece gelecek kuşaklar için ibret olsun diye ‘’devr-i sabık’’ yaratacağını hiç çekinmeden söylemelisin Sayın İnce.

 

Sayın İnce Cumhurbaşkanı olunca kaçak sarayda oturmayacağını ve Çankaya’ya yerleşeceğini açıklaman ve orayı da bilim yuvası yapacağım demen gerçekten çok şık oldu.

 

Ayrıca 16 Nisan sahte referandumunu açığa çıkararak gerekenin yapılacağını, kısa sürede parlamenter sisteme dönüleceğini, bütün partilerin katılacağı sağlıklı seçimlerin en geç bir yıl içinde yapılacağını vaat etmeniz sizi seçimin ve liderliğin zirvesine çıkarır Muharrem Bey.

 

Anımsanacağı gibi bilhassa Demirelli hükümetler döneminde 100 günlük acil eylem planları hazırlanır ve bu süre içinde halkın sıkıntılarını cansuyu olarak azaltacak icraatlar yapılırdı.

 

Muharrem İnce’de böyle bir 100 günlük acil eylem planı halka sunarak, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal alanlrda hangi acil işlerin halline gidileceğini ortaya koymalıdır.

 

Öyle ki, bu acil eylem planında yukarıda sıraladığım prototip problemlerin halli ile birlikte, okullara derhal ‘’ANDIMIZ’’ın konulacağına, sığınmacıların ülkelerine gönderileceğine kadar çok şey uygulamaya konulmalıdır.

 

Muharrem İnce çok kaliteli bir danışman ekibi ile çalışarak hedefe varmalıdır.

 

Bir de, Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı olduğu taktirde, yardımcılarını biri Kürt, biri Alevi ve biri de muhafazakar kanadı temsil eden kişilerden olacağını belirtip ve seçimden önce bunları açıklayacağını açıklamıştı.

 

Bunu çok olumlu olarak görüyorum ama iki koşula bağlı olarak:

 

‘’Birisi bu üç Cumhurbaşkanı yardımcısının üniter devlet yapısına bağlı olarak Atatürk’e yürekten bağlı olması.

 

Diğeri de Cumhurbaşkanı yardımcılarından birinin de kadın olması.’’

 

Makalenin sonuna gelirken temel hedefimizi bir daha ortaya koyalım:

 

‘’Muharrem İnce ile RTE ve güruhunun Yeni Türkiye gaflet, dalalet ve hatta ihanet projesi ile Ortadoğulu bir gerici Arap devletinden tekrar Büyük Atatürk’ün bütün kurum, kurum, kural ve felsefesi ile yeniden Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne döneceğiz!’’

 

Şans her zaman cesurlardan yanadır.

 

Bu arada bir şeyi anımsatayım, RTE ve yandaş medya bangır bangır şunu bağıracaklar; eğer Muharrem İnce’yi seçerseniz Türkiye’yi büyük kaos bekliyor diyecekler ki, bu kara propagandanın ta kendisidir; buna karşı daha büyük salfo ile Tyyip Erdoğan’ı seçtiğiniz taktirde milletçe devletçe yıkılışımız kesindir propagandası sık sık yapılmalı ve yandaşlara nefes aldırılmamalıdır!

 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk ulusunun geleceği için Muharrem İnce’ye başarılar diliyor ve yukarıda kısmen anımsattığım gibi RTE’ye fütursuzca meydan okuması gerektiği-aynı zamanda Trump modeli olarak-hususunu bir daha yineliyorum.

 

Yolun açık olsun Muharrem Bey!

 

 

Dr. brahim ÖZDOĞAN Twitter

 

 

 


Yazarın Son Yazıları:
Türk ordusunu taammüden mahvetti
Tayyip Erdoğan’a karşı tüm muhalefet partileri ortak demokratik milli mücadele başlatmalıdır
Fetö teröristlerine af isteyen ya gafil ya hain ya da kaset korkusu olan şerefsizlerdir!