08 Ağustos 2021

Muharrem ayı tüm insanlığı kucaklar

Muharrem ayı tüm insanlığı kucaklar

Muhterem Müslümanlar! 09 Ağustos Pazartesi Günü Hicri Yılbaşıdır. Halkın Habercisi ailesi olarak, Hicri yılınızı tebrik ederiz. Nice sağlıklı, mutlu ve bereketli Hicri yıllara.

 

 

Numan ALADAĞ H&H YORUM

 

 

 

Bu mübarek Muharrem ayının (Hicri yılbaşı) yüzü suyu hürmetine, Cenab-ı Allah, cümlemizi COVİD-19 salgınından kurtarsın.

 

 

Sağlık, savunma ve ekonomik bakımından stratejik önemi olan orman yangınlarının, bir an önce sönmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyoruz.

08 Ağustos Pazar günü akşam Hicri yılbaşını, namaz kılarak, dua ederek ve imkanlarımız dahilinde ihtiyaç sahiplerini sevindirerek, kutlamaya başlayalım. 09 Ağustos Pazartesi günü de Oruç tutalım.

Muharrem ayı geldiğinde Mü’minler hicri yılı tebrik etmeli ve herkes salih amellerele meşgul olmalıdır. Maddi durumu iyi olanlar, ihtiyaç sahibi olanlara yardım etmeli ve oruç tutmalıdır.

 

 

NOT: Yapacağınız yardımlar, ihtiyaç sahibi olan akraba, eş dost ve Türk vatandaşlarını tercih edin.

 

 

Muharrem ayı; içinde zuhura gelen ulvi hadiseler, vukubulan ilahi tecelliler ve İslami bir tarih başlangıcı kabul edilmesi bakımından Müslümanlar arasında büyük ehemmiyet taşır.

Cümle Türk İslam dünyasına…

Büyük Türk Milletinin, sağlıklı, huzurlu ve bereketli yılı olsun.

Cenab-ı Allah’a sığınmak ve vatan sevgisini kalbimizde taşımak olsun.

Ay-Yıldızlı Şanlı Türk Bayrağımız, daima dalgalanarak çiçek açsın.

Hicri yılda bereketli ve çeşidi bol Aşura kazanları kaynasın.

 
Ormanlarımızı yakan vatan hainlerinin ve riyakarların, kahr-ı perişan yılı olsun.

 

 

Muharrem Ayına Girerken Okunacak Dua:

 
”Sübhanallahi mil’el mizani ve müntehel ilmi ve meblağarrıza ve zinetel arşi. La melcee vela mencee minallahi illa ileyhi.

Sübhanallahi adedeşşef’i vel vetri ve adede kelimatillahit-tammati, bi rahmetike estağisu, vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azimi. Hasbiyallahu ve ni’mel vekil, ni’mel mevla ve ni’mennasir. Ve sallallahu ala rasulihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaine. Bi rahmetike ya Erhamerrahimin.”

MANASI: (Mizan sahibini noksan sıfatlardan beri kılarım. Sonsuz ilim sahibini kemal sıfatlarla tavsuf ederim. Arşın zineti sağlayanı da tesbih ve takdis eylerim.

 

 

Sığınmak ve yakarmak ancak O’nadır. Tek çiftler sayısınca O’nu tesbih ederim. Noksan sıfatlardan beri, kemal sıfatlarla mevsuf kılarım. Cenab-ı Allah’ın tam kelimelerinin sayısınca tesbih ederim. Rahmetinle Senden yardım isterim. Kuvvet ve kudret ancak Aliy ve Azim olan Allah’a mahsustur. Allah, Resulü Efendimiz Hz. Muhammed üzerine Rahmet eylesin, al ashabının ve hepsinin üzerine Rahmet eylesin. Rahmetinle ey esirgeyenlerin en esirgeyicisi.)

 

 

Muharrem ayının birinci gününde ne yapılır?

 

 

Muharrem ayının birinci gününde, her okunuşda Bismillahirramanirrahim diyerek, 1000 (Bin) İhlas-ı Şerif okuyanları Cenab-ı Allah lutfuyla, keremiyle bu alemden kul borcu ile huzuruna getirmeyecek, dünyada muvaffak kılacaktır.

Muharrem ayının birinci gününden onuncu gününe kadar 10 gün Oruç tutmak faziletli ibadetlerdendir. Bu on gün Oruç tutamayanlar, bari 8, 9 ve 10, günlerde Oruç tutsunlar.

Muharrem ayında, Perşembe, Cuma, Cumartesi günlerinde ard arda Oruç tutarsa 900 senelik nafile Oruç sevabı verilir.

Muharrem ayı Hicri yılbaşıdır. Bu ay Ramazan’dan sonra en şerefli aylardan bir tanesidir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) bu ayı çok methetmiştir. Ashab-ı Kiram da bu aya son derece hürmet gösterilmiştir. özellikle yukarıdaki duayı Muharrem ayının başlangıcında okumak büyük sevaplara nail olunacak olarak kabul edilmiştir.

İslamiyetin başlangıcında Aşura orucu tutmak mecburiyeti vardı. Ramazan orucunun farz kılınması ile bu hüküm ortadan kaldırıldı. Ancak, sünnet olarak oruç tutmak meş’rudur. Hz. Muhammed (s.a.v.) , Ramazan orucundan sonra, en fazla Aşura orucuna önem verirdi.

Nafile olarak yapılan ibadetlerin sevabı, on mislidir. Nafile olmasına rağmen Aşura orucunun müstesna bir durumu vardır. Resul-i Ekrem şöyle buyuruyor: ”Aşura gününün orucu, Allah’a karşı hüsnü zanım odur ki- bilmeyerek bir önceki sene (de işlenen hata) ları örter.”

En az on Müslümana on defa selam verilir.

Fakirler sevindirilir.

Zilhice’nin son günü gusul abdesti alanlar, bir yıl ufak tefek hastalık görmezler.

On defa bu dua okunur: “Sübhanallahi mil’el-mizan ve müntehe’l-ılmi ve mebleğa r-rıza ve zinete’l-arş.”

Aşura gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rekat namaz kılınır. Her rek’atte bir Fatiha, 50 İhlas-ı şerif okunur.

Öğle ile ikindi arasında 4 rek’at namaz kılınır. her rek’atte 1 Fatiha, 50 İhlas-ı Şerif okunur. Namazdan sonra : 70 defa “La havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyyil-azim” denir. Sonra da ümmeti Muhammed’in hidayeti için dua edilir.

Aşura günü geldiğinde yapılan hayrın sevabı katmerli olarak verilir. Çoluk ve çocuğunun nafakasında bolluk yapması bile onun için bir ecir vesilesidir.

Bu ilahi beyanlar karşısında akl-ı selimi ve kamil bir imanı olan kimselerin Cennete ulaştıracak helal olan işlere sarılması, Cehenneme götüren hareketlerden kaçması gerekir. Çünkü Cenab-ı Allah’ın rızası, emirlerinde; azabı da yasaklarında gizlidir.

18 Ağustos Aşura günü yapacaklarımızdan biri: ”Aşura günü, Aşura malzemesi alarak evine götüren, o sene içerisinde Cenab-ı Allah o kimseyi bereketten mahrum etmez. Bereket içerisinde o seneyi geçirir.”

Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde, “Kim aile efradına Aşura günü (nün nafakasını) geniş tutarsa Cenab-ı Allah da ona senenin tamamında genişlik verir.”

buyuruyor.

Cenab-ı Allah bu mübarek gün ve gecelerde, yaptığınız ibadet, dua, hayır hasenat ve diğer hayırlı işlerinizi kabul etsin. AMİN

Velhamdulillahi rabbilalemin.

İslam şuuruna malik bulunan mü’minler, bu günlere gerekli itinayı göstermeli ve sünnet müessesesini ayakta tutmalıdır.

Hatırlatma: Domuz eti ürünlerini satan mağazalardan, Aşura malzemesi almamaya dikkat edin.

Bu aziz mübarek Muharrem ayının yüzü suyu hürmetine, Cümle Vatan Şehitlerini, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Rahmetle, Gazileri minnetle, Anar. Hastalara acil şifalar dileriz.

 

 

KAYNAKÇA:

 

 

Hindistan’nın, bürokrat kökenli Hafız (Mevlevi Seyid Asaf Ali
Hafız Abdullah ALDIR
Diyanet işleri Başkanlığı, 207 No’lu yayını
Büyük dualar Yazar: Ahmet Faik Arslantürkoğlu 1971

 | 
 |