‘Milletin a… koyduk’ derken meğer bunu kastediyorlarmış

‘Milletin a… koyduk’ derken meğer bunu kastediyorlarmış
23 Mart 2014 11:53

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, krediyle borçlanmaya dair çarpıcı rakamlar açıkladı.

 

AKP iktidara geldiğinde 2 milyar liranın altında bulunan tüketici kredilerinin 125 katlık artışla 249.5 milyar liraya yükseldiğini söyleyen Oran, 3 milyon dolayındaki yurttaşın tüketici kredisi ve/veya kredi kartı borcunu ödeyemediği için “kara liste”de olduğunu açıkladı. Oran Türkiye’nin dış borcunun 400 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekor seviyesine ulaştığını söyledi.

 

Oran’ın açıkladığı rakamlar şöyle:

 

Hanelerin borç yükünde yüzde 12 bin 544’lük artış…

 

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılının sonunda 2 milyar liranın altında bulunan toplam tüketici kredileri, aradan geçen sürede tam yüzde 12 bin 544 oranında (125 kat) artarak bu yılın Ocak sonu itibariyle 249.5 milyar liraya ulaştı. Tüketici kredilerinin 111 milyarını konut, 8.4 milyarını taşıt kredileri, yaklaşık 130 milyarını ise diğer krediler oluşturuyor. 2002 sonundan bu yana tüketici kredileri içinde en hızlı artış yaklaşık 417 katla konut kredilerinde yaşandı.

 

Aynı dönemde bireysel kredi kartı borçları da yüzde 1.841 oranında (18.4 kat) artarak 4.3 milyar liradan 84.1 milyar liraya yükseldi. Böylece tüketici kredileri ile bireysel kredi kartı borçlarının toplamından oluşan hane halkı toplam borç yükü, AKP döneminde 52 kat büyüyerek 6.3 milyar liradan 333.6 milyar liraya ulaştı.

 

Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı borç bakiyesi (Milyon TL)

 

Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı borç bakiyesi (Milyon TL)

TÜKETİCİ KREDİLERİ

KREDİ

KARTI

TOPLAM

Konut Taşıt Diğer TOPLAM
2002

266

472

1.235

1.973

4.335

6.308

2003

506

1.655

3.169

5.331

7.030

12.361

2004

2.631

4.194

5.906

12.731

13.717

26.448

2005

13.035

6.352

10.212

29.599

17.227

46.826

2006

23.388

6.662

17.470

47.520

21.466

68.986

2007

32.441

6.123

29.064

67.628

26.352

93.980

2008

39.278

5.530

38.411

83.219

33.419

116.638

2009

44.896

4.421

44.002

93.319

36.465

129.784

2010

60.817

5.671

62.593

129.081

43.652

172.733

2011

74.588

7.365

86.476

168.429

54.999

223.428

2012

85.959

8.007

100.068

194.034

70.435

264.469

2013

109.899

8.531

129.304

247.734

83.806

331.540

2014 (Ocak)

111.131

8.374

129.958

249.463

84.149

333.611

Kaynak: BDDK

 

AKP ile birlikte kredi kartı sayısı patladı

 

Türkiye’de 1970’li yıllardan itibaren kullanılmaya, daha çok 1980’lerde yaygınlaşmaya başlayan kredi kartlarının sayısı 2000’li yıllarda katlanarak büyüdü. 1997 yılında 5 milyonun altında bulunan, 2001 sonunda 14 milyona yaklaşan kredi kartı sayısında, asıl patlama AKP döneminde yaşandı. Ocak 2014 itibariyle 57 milyon adede yaklaşan kredi kartı sayısı 2002 sonundan bu yana yüzde 261 oranında artış gösterdi. Bu dönemde vatandaşın cebine net 41 milyon adet yeni kredi kartı konuldu.

 

Kredi kartı sayısı

Adet

2002

15.705.370

2003

19.863.167

2004

26.681.488

2005

29.978.243

2006

32.432.193

2007

37.335.179

2008

43.394.025

2009

44.392.614

2010

46.956.124

2011

51.360.809

2012

54.342.148

2013

56.835.221

2014 (Ocak)

56.787.886

Kaynak: BKM

 

Kredi kartında yıllık işlem hacmi 424 milyar lira…

 

Kredi kart sayısındaki artışa paralel olarak bu kartlarla yapılan alışveriş ve nakit çekimlerin hacminde yaşanan hızlı büyüme de son yıllarda ivme kazandı. 2008 yılında alışveriş ve nakit çekim olmak üzere toplam 185.5 milyar lira olan kredi kartı işlemlerinin tutarı 2013 yılında 424 milyar liraya ulaştı. Bu da GSYH’de yaklaşık yüzde 72 paya sahip olan özel tüketim harcamalarının yüzde 40’ına yakın bir orana denk geliyor. Geçen yılın tümünde kredi kartlarıyla 387 milyar liralık alışveriş, 37 milyar liralık da nakit çekim işlemi gerçekleştirildi.

 

Toplam kredi kartı borç bakiyesi 100 milyara gidiyor

 

Bireysel ve kurumsal tüm kredi kartlarındaki toplam borç bakiyesi 2002-2013 döneminde 21 kat büyüyerek 94.9 milyar liraya ulaştı. 2002 sonunda sadece 4.3 milyar lira olan bireysel kredi kartı sahiplerinin borç yükü, 2013 sonunda 83.8 milyar liraya yükselirken; 2004 sonundan itibaren kayıtlara giren kurumsal kredi kartı sahiplerine ait borç yükü de aynı tarih itibariyle 11.1 milyar lira oldu. 2002 sonuna göre bireysel kredi kartlarındaki borç bakiyesi yaklaşık 18 kat, kurumsal kredi kartlarındaki toplam borç yükü ise 54 kat artış gösterdi.

 

Kredi kartı borç bakiyesi (Milyar TL)

Bireysel

Kurumsal

Toplam

2002

4.335

-

4.335

2003

7.030

-

7.030

2004

12.717

203

12.920

2005

17.227

313

17.540

2006

21.466

476

21.942

2007

26.301

648

26.949

2008

33.419

811

34.230

2009

36.464

1.014

37.478

2010

43.582

1.609

45.191

2011

54.987

2.954

57.941

2012

70.435

5.701

76.136

2013

83.806

11.136

94.942

Kaynak: BDDK

 

3 milyon kişi “kara liste”de…

 

Farklı aylarda borcunu ödeyemediği için kara listeye alınanlarla ilgili mükerrerlik giderildikten sonra; başka deyişle bir kişinin yıl içinde bir kez sayılması durumunda tüketici kredisi borcunu ödemeyenlerin 2009 sonunda 169 bin 590 olan sayısı, 2013 sonunda 1 milyon 215 bin 308’e ulaştı. Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı da 272 bin 18’den 1 milyon 738 bin 794’e yükseldi. Böylece “kara listede” yer alanların toplam sayısı 441 bin 608’den 2 milyon 954 bin 102’ye yükselerek 7’ye katlandı.

 

Kara listedeki bireysel kredi ve kart borçluları

Tüketici

kredisi

Kredi

kartı

Toplam

2009

169.590

272.018

441.608

2010

113.433

217.906

331.339

2011

159.368

240.858

400.226

2012

308.519

389.726

698.245

2013

464.398

618.286

1.082.684

TOPLAM

1.215.308   

1.738.794   

2.954.102   

 

Ailelerin gelir artışı yavaşlarken borç artışı hızlandı…

2013’ün tümünde hane halkı harcanabilir gelirinin yüzde 9.7, yükümlülüklerinin ise yüzde 24.1 arttığı tahmin ediliyor. Buna göre hane halkının borç artışı gelirdeki ile giderek arayı açıyor. Hane halkı yükümlülüklerinin harcanabilir gelirine oranı yüzde 40’a yaklaşıyor. Bu oran daha iki yıl önce yüzde 20’lerde bulunuyordu.

 

Bu arada hane halkının faiz ödemelerinin de yılın tümünde yüzde 21.7 artışla 36.5 milyar liraya ulaştığı tahmin ediliyor. Buna göre 2011’de yüzde 4.4 olan, geçen yıl yüzde 4.9’a çıkan faiz ödemelerin harcanabilir gelire oranı 2013’te yüzde 5.4’e ulaştı. Hane halkı yükümlülüklerindeki artışa karşılık hane halkı tasarruf oranı ise yüzde 7 dolayında bulunuyor ve düşmeye devam ediyor.

 

Hane halkı borç yükümlülük dengesi (Milyar TL)

2011

2012

2013

Harcanabilir gelir

531,2

613,9

673,6

Yükümlülükler

252,0

299,9

372,1

Faiz ödemeleri

23,1

30,0

36,5

Faiz ödemesi/harcanabilir gelir (%)

4,4

4,9

5,4

Borç/Harcanabilir gelir (%)

47,4

48,8

55,2

Kaynak: BDDK- TCMB, TUİK, TCKB

 

80 yıldaki dış borcu, 11 yılda üçe katladılar…

 

AKP döneminde Türkiye’nin dış borcu üçe katlandı. 2002 sonunda 129.6 milyar dolar olan toplam dış borç, en son Eylül 2013 durumunu yansıtan verilerde 373 milyar dolar olarak açıklandı. Yani ülke olarak 400 milyar dolar dolayında dış borcumuz bulunuyor. Başka deyişle AKP döneminde, Cumhuriyetin ilk 80 yılında oluşan stokun iki katı kadar net dış borçlanmaya gidildi. Yani 80 yılın sonundaki dış borç bakiyesi, 11 yılda üçe katlandı. 373 milyar dolarlık dış borcun 111.7 milyar doları kamunun, 5.6 milyar doları Merkez Bankası’nın, 255.3 milyar doları ise özel sektörün…

 

Dış borcun büyük bölümünün özel sektöre ait olması dolayısıyla AKP sorumluluktan kaçamaz. Çünkü özel sektörün borcu da ülkenin borcudur. Ayrıca AKP işbaşına geldiğinde kamu finansmanını dış borç yerine ağırlıkla iç borçla döndürmeyi benimserken, kur garantisi vererek özel sektörü dışarıdan borçlanmaya teşvik etti.

 

Şimdi küresel likidite kısılırken, yıllardır AKP’ye güvenip fütursuzca borçlanmış olan bankalar ve reel sektör, yükselen kurlar nedeniyle ciddi risk altında. Bunun da en büyük sorumlusu yine AKP hükümettir. Fed’in parasal sıkılaştırma kararları ile dövizde rekor artış yaşanırken, Türkiye’nin önümüzdeki bir yıl içinde 163 milyar dolar dış borç ödemesi gerekiyor. Bunun da 87 milyar dolarının bankalar ve diğer finans kuruluşlarınca, 51.7 milyar dolarının da reel sektör kuruluşlarınca yapılması gerekiyor.”

 

Kaynak: Odatv.com