Mevlid kandili ve birlik-beraberlik ruhu

Mevlid kandili ve birlik-beraberlik ruhu
18 Kasım 2018 12:12

Muhterm Mü’minler! Halkın Habercisi ailesi olarak, Mübarek Mevlid kandilinizi tebrik eder. Allah ibadetlerinizi kabul etsin. Amin.

 

 

 

Numan ALADAĞ H&H YORUM

 

 

Doğumu alemlere huzur ve bereket getiren Peygamberimiz Hz. Muhammed’in mevlid kandilini, 19 Kasım Pazartesi günü bir defa daha idrakle müşerref olacağız.

 

Mevlid, Resullullah Efendimiz’in doğum günü ve dünyaya geldiği tarih demektir.

 

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in doğduğu gecenin sabahında insanlık için yepyeni bir devir başlamıştır.

 

Hz. Muhammed, insanlığa nur getiren ölümsüz şahsiyeti ile sevgi, şefkat, fazilet ihlas ve samimiyet dolu bir hayat yaşadı. O, beşeriyete Cenab-ı Allah’ın en mükemmel dini olan İslamiyet’i tebliğ etti. yüce Allah kullarına olan nimetini en son O’nunla tamamladı.

 

O, insanları bir tek Cenab-ı Allah’a iman etrafında toplanmaya çağırmış, sevgi ve şefkatle birbirine bağlı, fazilet sahibi bir ümmet, bir İslam cemaatı meydana getirmiştir.

 

O dünyaya gelmezden önce küre-i arzı küfür bulutları kaplamış, zulmün her çeşit dalalet hüküm sürmekteydi.

 

Mukaddes mekke şehrinde, putları Allah’a eş tutanlar çöreklenmiş, Kabe’nin içi, dışı ve etrafı irili ufaklı putlarla doldurulmuştu.

 

Artık yeryüzünden küfür ve zulüm kalkacak, şirk ve ilhad sönecekti. Onun doğumu ile tevhid yeniden canlanacaktı. İnsanlığın bağrında huzura kavuşma kapıları tekrar açılacaktı. Hidayet güneşi, insanlığın ufkunu ebediyen aydınlatacaktı. Çünkü: Abdullah’ın öksüz çocuğu, Amine’nin ciğer köşesi, alemin ebedi hükümdar-ı manevisi, iki cihanın güneşi, Hz. Muhammed Mustafa doğmuştu.(s.a.v.)

 

Peygamberliğinin on üç senesi Mekke’ de geçmiş, geri kalanı Medine-i tahirede devam etmişti.

 

Ademoğlunun en şereflisi, alemlerin rahmeti, Ahirzaman Peygamberi Hz. Muhammed, son derece mütevazi, hayali, doğru ve insanların en güzel ahlaka sahip olanı idi. Açık ifadeli, tek tek konuşan ve doğruluktan ayrılmayan Resulullah Efendimiz’in en çok kızdığı fena huy, yalan sölemekti (Yalancılık).

 

Gülden daha güzel kokan Resulullah; güldüğü zaman, edebinin kemalinden, ağzını örterdi. Şair ne kadar haklı söylemiş:

 

“Kalemle kal ile tarif olunmaktan münezzehsin,
Nekaisten serapa aksın ya Resulullah!”

 

MÜBAREK MEVLİD KANDİLİ GECESİ OKUNACAK DUA

 
Mevlid kandili gecesi, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) doğduğu gecedir.

 

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), Rebbül Evvel ayının 12’ci gecesi olan Pazartesi gecesi sabaha karşı tanyeri ağardığı sıralarda dünyaya şeref vermiştir.

 

Hakkın batıldan ayrıldığı, zulmetin ortalıktan sıyrıldığı bütün dalaletin ortadan kalkıp yerine hidayetin, adaletin indiği, bütün beşeriyeti kaplayan küfür, cehalet ve haram yeme bulutlarının parçalanıp sıyrıldığı bu mutlu ve şerefli gece yalnız Müslümanlar için değil, bütün insanlar için mukaddes ve şerefli bir gece olduğunun bilincinde olmalıyız.

 

Muhterem İslam alemi,
Bu mübarek ve kudsi gece için biz İslam aleminin yapacağı önemli vazife, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) üzerine bol bol salavat-ı şerife getirmektir. İlk önce tevbe-istiğfar etmek, namaz kılmak, Canab-ı Allah’tan bu gecenin, özellikle bu gecede dünyaya şeref veren Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hürmetine dileklerde ve isteklerde bulunmak, sonra da Hz. Muhammed’e bol bol salavat-ı şerife getirmek en önemli din-i vazifelerimizdir.

 

Bu mübarek geceyi gafletle geçirmemeli; böyle mübarek ve ulvi bir geceyi uykuya değişmeyip ibadet ve taat ile eda etmeliyiz. Özellikle Hz. Muhammed (s.a.v.)’e çok çok salavat-ı şerife getirmeliyiz.

 

Mevlid kandili gecesinde, kaza namazlarına yer verin ve Cenab-ı Allah’a şöyle yalvarın:
”Allah’ım, bize hem dünyada hem de ahirette daima iyilikler ver. Bizi azabından esirge. Amin.

 

Allah’ım, biz İslama davet sesi işittik, ona kulak verdik, onu bütün kalbimizle kabul ettik. Bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Amin.

 

Allah’ım, bizi affet. Allah’ım bize bol rızık ver. Allah’ım, bizi dünyada ve ahirette mahzun ve mahçup etme. Amin.

 

Allah’ım, kıyamet gününde yüz kızartıcı günahlarımızı yüzümüze vurma.

 

Allah’ım, İslam aleminin içinde bulunduğu şu gecenin bereket ve rahmetini ihsan eyle. Amin.

 

Allah’ım, devlet hazinesine zarar vererek, insanların günah işlemesini teşvik ederek, ülkemizi ekonomik darboğaza sürüklemeye sebep olan çıkarcı, riyakarları, rüşvet yiyenleri, bunlara göz yumarak destek verenleri, kahr-ı perişan et. Amin.

 

Allah’ım, azabından affına, gadabından rızana sığınıyoruz. Senden yine sana iltica ediyoruz. günahlarımızı bağışla yarabbi.” Amin.

 

SEYYİD’ÜL İSTİĞFAR DUASI:
”Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halekteni ve ena abduke ve ena ala ahdike ve va’dike mesteta’tü eüzü bike min şerri ma sana’tü ebu leke bi ni’metike aleyye ve ebu bi zenbi fağfirli zunubi feinnehu la yağfiruzzunube illa ente birahmetike ya erhamerrahimin.”

 

MANASI: Resul-ü Ekrem Efendimiz: ”Her kim Seyyidül istiğfar duası’nın sevap ve faziletine kalben inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölür ise, o kimse ehli Cennet camiasındandır. Gece okur da sabah olmadan ölür ise, yine ehli Cennet zümresindendir.” buyurmuşlardır.

 

Evliyaullahtan İbn-i Cevzi’ye: ”Tespih mi? Yoksa istiğfar mı efdaldır?” diye sormuşlar.
Şu cevabı vermiş: ”Kirli elbise, kokudan ziyade sabuna muhtaçtır.”

 

Bu Mübarek Geceden faydalanma fırsatını kaçırmayalım. Kabristanlıkları ziyaret edip, kendi bilgimiz dahilinde Kur’an-ı Kerimden, Sure ve ayetler okuyup, O mezarlıkta bulunanların, Atalarımızın ve Ay-yıldızlı Şanlı Türk Bayrağı uğruna, hayatarını feda eden cümle Vatan şehitlerinin de Ruhlarına bağışlamalıyız.

 

Ayrıca akraba, yaşlı komşu, hastalar, ziyaret imkanı var ise ziyaret, yok ise telefonla iletişim kurarak saygı ve sevginizi bildirin. Mevlid-i şerif günü-akşamı, yardıma muhtaçlara yardım ederek, onları da sevindirelim.

 

Böyle mübarek fırsatlardan faydalanıp af olmamıza vesile olacak hayırlı işlerle zamanımızı değerlendirelim. Daima sadakat ve samimiyet ahlakına nail olalım ki, Cenab-ı Allah yaptığımız ibadet ve duaları kabul etsin.

 

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa kemal Atatürk, Kur’an-ı Kerim hakkında ne diyor: ”Kur’an okumasını bilenler önde, bilmeyenler ise Kelime-i Şahadet getirerek arkada yürüdüler. Çanakkale Zaferini bunun yüzüsuyu hürmetine kazandık. İşte Türk Askerinde ki ruh ve iman kuvveti budur.” diye topluma seslenmiştir.

 

Mübarek gün ve geceleri, Gazi Mustafa kemal Atatürk’ün, İslamiyete olan tarihi ve samimi ilgisini esas alarak, iş başındaki devlet adamlarının, idarecilerin ve üst düzey bürokratların, mübarek gün ve gecelerimizi, birlik-beraberlik ruhu ile, sadakat, samimiyetle bu mübarek günleri fırsat bilerek siyasetten uzak tutarak, toplumun içinde eda etmelidirler. Bu uygulama, iç-dış riyakar vatan hainlerine karşı, birlik-beraberlik ruhumuzu gösterir.

 

Allah’a inanmak, varlığına iman etmek, bunu dille ikrar ve kalp ile tasdik etmeyi Türk İslam dünyasına, ebedi saadet ve hayat temin edilmesine vesile olur.

 

Cenab-ı Allah, yaptığınız tüm ibadet ve duaları kabul etsin.

 

Mevlid Kandiliniz Mübarek olsun.

 

Cümle vatan şehitlerini, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Mareşal Fevzi Çakmak’a, bütün Mü’min ve Mü’minata okunan Kur’an ve yapılan dualardan nasip ile cümle İslam alemini, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in, şefaat-i alilerine nail eyleyip Cennetini ve cemalini bizlere nasip ve müyesser kılsın.
Hastalara şifa, dertlilere deva borçlulara edalar ihsan eylesin. Amin.

 

 

 

 


Yazarın Son Yazıları:
Öğretmen üretimin rehberidir
Tatlı patatesle tanışın
Bu 10 Kasım, onu anlamaya çalışalım!