Meclis denetim yapamıyor!

Meclis denetim yapamıyor!
28 Şubat 2024 10:03

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, muhalefet milletvekillerinin verdiği soru önergelerini kendi yanıtlamak yerine bakanlıklara yönlendirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, konuya ilişkin TBMM Başkanlığı’na başvurdu.

 

 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “emekli aylıkları” gibi pek çok farklı konuda iktidarın hangi politikayı izleyeceğini soran muhalefet milletvekillerinin verdiği soru önergelerini kendi yanıtlamak yerine ilgili bakanlığa yönlendirdi.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre kendisinin de Yılmaz’a verdiği önergelere yanıt alamadığını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, konuya ilişkin TBMM Başkanlığı’na başvurdu.

Konuya ilişkin dilekçesinde TBMM İçtüzüğü’ne işaret eden Karasu, “Açık hükümlere karşın, soru önergelerim ‘bakanlıkların görev ve yetki alanına girdiği’ gerekçesiyle yanıtsız bırakılmıştır” dedi.

Yılmaz’ın benzer şekilde pek çok milletvekilinin soru önergelerini aynı şekilde iade ettiğini söyleyen Karasu, “Yasamanın bilgi edinme ve denetim işlevlerinin kuvvetlendirilmesi bakımından soruların yanıtsız bırakılması hususunda Meclis Başkanlığı’nın sessiz kalması kabul edilebilecek bir tutum değildir. Her iki önerme yanıtı verilmemiş olması dolayısıyla ‘sözde yanıtları’ tarafınıza iade edip bilginize arz ediyor, saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.