Manzum Eser Ne Demektir?

Manzum Eser Ne Demektir?
15 Şubat 2022 22:42

Manzum nedir sorusunun karşılığı mısralardan oluşan kafiyeli ve ölçülü uzun eserler şeklindedir. Manzum eserlerde çoğunlukla duygular ve hisler anlatılır. Bu eserler dizelerden meydana gelir. Manzum eserlerde ölçü ve kafiye yer alır. Bu yazılar manzume olarak isimlendirilir. Manzumelerin duygu ve heyecan yönünden yeterli olanları şiir olarak isimlendirilir.

 

Klasik Türk edebiyatında tüm şairler tarafından kalıp olarak kullanılan sanatlı sözler mazlum olarak isimlendirilir. Manzum eserler dizeler şeklinde yazılır. Uyaklı ve ölçülü bir yapıları vardır. Fakat her manzum yazının şiir olduğunu söyleyemeyiz. Manzum yazıların şiir değerinin olması için duygu ve heyecan açısından yeterli olması gerekir. Bunun yanında sanat değeri taşıması ve okuyanlarda güzel duygular uyandırması gerekir.

Manzume ve Şiir Arasındaki Farklar Nelerdir?

  • Manzume çoğunlukla didaktik şekilde yazılır.
  • Şiirde yazılanların düz yazı ile ifade edilmesi mümkün değildir. Manzumede yazılanlar düz yazı ile ifade edilebilir.
  • Şiirlerde çok anlamlılık ve bunun yanında imge ağır basar. Manzumede ise sözcükler çoğunlukla gerçek anlamı dışında kullanılır.
  • Şiirlerde bir olay örgüsü bulunmaz. Manzumede ise bir olay örgüsü vardır.
  • Şiirlerde bireysellik ile duygu ve çağrışımlar ön plandayken manzumede sözcükler çoğunlukla gerçek anlamında kullanılır.

Manzum hikayelerde çoğunlukla toplumu ilgilendiren konulardan bahsedilir. Manzum eserler Tanzimat Döneminden sonra Türk edebiyatına girmiştir. Bu eserlerde her zaman ölçü ve uyak dikkate alınır. Manzum eserlerde alttaki dizelerde de anlamlar devam eder. Manzum eserlerde karşılıklı konuşmalara da yer verilebilir.

Merdiven Şiiri İncelemesi

Merdiven şiiri ile hayat yolu anlatılır. Bunun yanında güneş rengi bir yığın yaprak, etek, suların sararması gibi anlatımlar da izlenimci özellikleri ortaya koyar. Bu benzetme ana konunun desteklenmesi amacı ile kullanılmıştır. Görülen anlamın bir tablo olduğu düşünülürse bu anlatımlar eksik kalan yönlerin tamamlanmasına yardımcı olur.

Şair şiir içerisinde ağırlık olarak hüzün duygusuna yer vermiştir. Biraz karamsar bir anlatımı bulunur. Hayatın sona yaklaşırken ki aşamaları anlatılır. Yaşlanma neticesinde bir korkunun ortaya çıktığından bahsedilir. Sular içerisinde gizli bir lisan bulunur. İnsanların ne yaparsa yapsın yaşlılıktan kaçamayacağı anlatılır.