MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
17 Ekim 2021 08:31

Bu sigorta türü mesleğini yapan kişilerin karşı tarafa vermiş oldukları zarar karşısında vermiş oldukları zararın karşılanmasını amaçlayan bir sigorta türüdür. Tabii ki mesleğini yapan bu kişilerin mesleklerine göre de sigorta çeşitlilik göstermektedir. Her meslek grubu için ayrı bir Police kapsamı bulunan mali müşavir mesleki sorumluluk sigortası değişiklik göstermektedir. Ülkemizde Bu sigorta türü oldukça fazla kullanılmakla birlikte yurtdışında görev yapan kişiler sigorta şirketleri ile anlaşıp bu sigortadan yararlanabilirler. Bu sigortaya kullanan meslek grubundaki kişiler mesleklerinin bitmesi veya iflas etmesi veya bu sigortadan vazgeçmesi gibi durumlarda sigorta son bulur. Bu sigorta türünün en büyük özelliği ise mesleğini yapan kişilerin herhangi bir aksi durumda karşı tarafın isteyebilecek tazminatlara karşı kendilerini güvence altına almalarını sağlar. Bu sigorta türünün kapsamına göre herhangi bir meslekte ki olan kişilerin bu sigortanın başlangıcından önceki 5 yıl içerisinde herhangi bir hatadan dolayı karşı tarafa Zarar vermiş ise bu sigorta döneminde de oluşabilecek tüm hasarların talep edilmesi teminat kapsamına girer.

 

 

Mali müşavir mesleki sorumluluk sigortası kapsamındaki meslekler

 

Borçlar Kanunu kapsamında değerlendirilen Bu sigorta türüne göre bazı meslekleri yapan kişilerin karşı tarafa vermiş oldukları herhangi bir zarar karşısında işlerini ve yapmış oldukları hizmetleri güvence sunan bir sigorta türüdür. Fakat bu sigorta türünün en büyük katkısı riskli meslekler yapan kişiler için zararlarının karşılanması için devreye giren Bu sigorta çok faydalıdır. Özellikle serbest olarak çalışan muhasebeciler avukatlar Mimarlar Mühendisler hekimler ve Müşavirler ofis çalışanları ve bunun gibi birçok meslek Dalını ilgilendiren bir sigorta türüdür. Özellikle belli meslekleri ilgilendiren de bazı sigorta şirketleri tarafından meslek grupları da değişiklik göstermektedir. Mali müşavir mesleki sorumluluk sigortası aynı zamanda Bu sigorta kapsamına girecek olan kişinin isteklerine ve ihtiyaçlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu sigortanın vermiş oldu teminatlar ise sorumluluk teminatı manevi teminat emeklilik kayıt doküman teminatı gibi teminatları ilgilendirir.

 

Mali müşavir mesleki sorumluluk sigortasının faydaları

Her mesleğin kendine göre riskleri ve sorumlulukları bulunur. Fakat her mesleğin yapmış olduğu hatalar veya karşı tarafa vermiş olduğu zararlar çok büyük problemlere sebep olur. Bu durumda da hem karşı taraf için hem de meslek sahibi olan kişinin zararını olacak birçok sorun meydana gelir. İşte bu sorunların bir hasarların karşılığında hasar gören tarafın talep etmiş oldu tazminatların güvence altına alınması için çok faydalı bir sigorta türüdür. Bu sigorta türünün yapılması mesleğini icra eden kişinin mesleğini koruması için de oldukça önemlidir. Özellikle insanlarla diri bir iletişim halinde olan avukat doktor mimar Eczacı gibi meslek grubundaki kişilerin meslekleri açısından Bu sigorta çok önemlidir. Bu sigortayı yaptıran meslek grupları mali müşavir mesleki sorumluluk sigortası yaptıklarında hem kendilerini hem de yapmış oldukları işi garantiye almış olurlar.

 

 

Mali müşavir mesleki sorumluluk sigortası fiyatları

Her sigortacının Bu sigorta karşılığında talepleri yani almış olduğu ücret değişse de genel olarak her kişi için farklı şekilde hesaplanma yapılmaktadır. Bununla birlikte hazırlanacak olan sigorta türünün içerisindeki limit ve fiyatların farklılık göstermesi bu durumdan kaynaklanır. Bu sigorta türüne göre belirlenecek olan tazminatının fiyatın fazla olması primi de yükseltecektir. Aynı zamanda sigorta şirketlerinin sunmuş oldukları hizmetlerin fiyatları da farklılık göstermektedir. Police de yazan ve belirlenen şartlar ve teminatlar doğrultusunda fiyatlarda değişiklik göstermektedir. Fiyatın değişiklik göstermesine aynı zamanda birçok faktör etki etmektedir.