Malatya Özel Okul

Malatya Özel Okul
20 Haziran 2021 15:05

Pandemi dönemi içerisinde en çok özlenen ve değerinin daha çok anlaşıldığı 2 şey olmuştur. Bunlardan ilki ve en önemlisi sağlık, diğeri ise eğitim. Eğitimin 2 yıl boyunca deyim yerindeyse askıya alınması çocuklar açısından son derece olumsuz olmuştur. Canlı dersler sürekli var olsa da örgün yani yüz yüze eğitimin yerini tutamadığı ise yadsınamaz bir gerçektir. Okulun ve eğitimin önemi içinde bulunduğumuz bu dönemde daha çok bilinse de asıl olan her zaman bu değerin, kıymetin bilinmesidir. Pandemi dönemi içerisinde okula gidilmediği hepimiz tarafından biliniyor. Fakat bazı özel okullar zaman zaman öğrencilerini okullara alarak verilemeyen eğitimlerini telafi etmeye çalışmaktadır. Hatta birçok kişi neden devlet okulunda okuyanlar okula gidemiyor da özel okullar okuyanlar eğitimine devam ediyor diyerek serzenişte bulunmuşlardır. Aradaki fark öncelikli olarak sınıf mevcudu yani öğrenci sayısından kaynaklanmaktadır. Özellikle de Çamlıca Koleji bünyesindeki Malatya özel okulu sınıflarını özel tasarlamış olduklarından derslik sıkıntısı yoktur. Bu nedenle de öğrenciler oldukça ferah ve rahat bir şekilde covid-19 tedbirlerine uyularak derslerini işlemekte ve eğitimlerini almaktadırlar.

 

İçinde bulunduğumuz son dönemlerde de talep daha çok kolej ve özel okullardan yana olmuştur. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere bir sınıftaki öğrenci sayısı eğitimin hem daha iyi konuşlanmasını sağlamakta hem de hijyen tedbirleri açısından daha iyi olmaktadır. Sınıftaki öğrenciler ile birebir iletişim içerinde olan öğretmenler çocukların da aynı zamanda daha çok sosyalleşmesine imkân tanımakta ve böylelikle de öz güvenleri daha yerinde olan bireyler haline dönüşmektedirler. Siz de çocuklarınızın daha iyi bir eğitim alarak güzel bir geleceğe sahip olmasını istiyorsanız Malatya kolej imkanlarından faydalanmalısınız. Öğretmenler de oldukça donanımlı ve iletişimleri de güçlü olmasından dolayı çocuklarınız iletişim konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayacaktır. Bu okullar hakkında daha detaylı ve geniş bilgilere  camlicakoleji.com.tr adresinden sahip olabilirsiniz.