LİMAK Holding için Atatürk Orman Çiftliği’ni inşaata açan Bakanlık geri adım atmıyor!

LİMAK Holding için Atatürk Orman Çiftliği’ni inşaata açan Bakanlık geri adım atmıyor!
11 Ağustos 2022 12:02

Mustafa Kemal Atatürk’ün başkent ilan edilen Ankara’nın imarı için 1926 kurulmasını istediği, 1989 yılında özelleştirilen ve 2011 yılında da Limak Holding’in olan Çimento Fabrikası, AOÇ’de yeni bir rant alanı oldu. Mart ayında Limak Holding’in 588 bin metrekarelik AOÇ arazisi üzerine lüks konutlar ve ticaret merkezleri yapabilmesi için imar planı değişikliği yapıldı. Meslek odalarının yanısıra Ankara Büyükşehir Belediyesi de plan değişikliğinin iptali ve yürütmesinin durdurulması için yargıya başvurdu. Bakanlığı ikna eden Holding temsilcilerinin belediye ve meslek odalarını ikna etmek için temas arayışları sürerken bu kez geçtiğimiz günlerde parselasyona ilişkin ikinci plan değişikliği de bir ay süreyle askıya çıkartıldı.

 

Fotoğraf: aoc.gov.tr

 

 

14 KEZ İTİRAZ

 

 

İmar planı raporlarına göre, 588 bin metrekarelik AOÇ arazisinin, 261 bin metrekaresi konut, 50 bin metrekarelik bölümü ticaret ve konut, 12 bin metrekaresi ise özel eğitim alanı olarak kullanılacak. Geri kalan bölüme ise anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, dini tesis, sağlık alanı, park, otopark ve yol inşa edilecek. Birgün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre Atatürk Orman Çiftliği’ni koruma amaçlı yasal düzenlemelere göre, kullanım amacı değişen arazilerin eski haline döndürülmesi ya da tarihi değeri olan yapıların koruma altına alınması gerekirken yapılaşmaya açılması üzerine ABB, bakanlık aleyhine dava açtı. ABB askıya çıkartılan ilk plan değişikliğine 14 ayrı itirazda bulundu. İtirazların reddi üzerine yargı yoluna başvuran ABB’nin dava dilekçesinde 2018 yılından bu yana değişiklik istemine üç kez olumsuz görüş verildiği belirtilerek, yeni planın kanunlara aykırılığın yanısıra AOÇ’nin kuruluş amacı ve ruhuna da aykırılık oluşturduğu belirtildi.

 

 

SİT ALANI

 

 

Yapılaşmaya açılan arazinin sit alanı üzerinde bulunduğu belirtilen dilekçede ayrıca AOÇ Kanunu’nda arazi üzerine konut, ticaret ve sanayi amaçlı yapılaşmaya gidilemeyeceğine ilişkin kesin hüküm bulunduğuna dikkat çekildi. Tüm itirazları reddedildiği için dava açılmak zorunda kalındığı belirtilen dilekçede, “telafisi güç zararların önüne geçilmesi için” öncelikle yürütmeyi durdurma kararı alınması istendi.

 

 

BAKANLIK VAZGEÇMİYOR

 

 

Dava süreçleri başlarken bu kez bakanlık 28 Temmuz tarihinde arazinin yapılaşma için kullanılmasını sağlayacak parselasyona ilişkin ikinci bir değişiklik planını askıya çıkarttı. ABB bu değişikliğin de iptali ve yürütmesinin durdurulması için dava açmaya hazırlanıyor.

 

 

HER YERİ PARÇA PARÇA YOK ETTİLER

 

 

Mustafa Kemal Atatürk’ün kendi olanakları ile satın alarak bağışladığı arazi yıllar boyunca küçüldü. Sayıştay’ın raporunda, 2020 yıl sonu itibarıyla 33 bin 98 dekar büyüklüğündeki AOÇ arazisinin, yüzde 67 oranında 22 bin 200 dekarlık kısmının orman alanı olarak belirlendiği, arazinin yüzde 14 oranında 4 bin 748 dekarlık kısmının çeşitli kamu ve özel sektör gerçek ve tüzel kişilerine kiraya verildiği bildirildi. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevzuata aykırı olarak alana Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşa ettirdi.

Alanın yüzde 6 oranındaki 2 bin 131 dekarlık kısmının kültüraltı tarım arazisi olarak ayrıldı, Yüzde 7 oranındaki 2 bin 162 dekarlık kısmı Ankapark alanı olarak 29 yıllığına Ankara Büyükşehir Belediyesine tahsis edildi ve yüzde 6 oranındaki bin 857 dekarlık kısmının da arsa, kanal, yol, bina alanları olarak kullanıldığı bildirildi.