Kuşadası’nda bitmeyen liman tartışması

Kuşadası’nda bitmeyen liman tartışması
29 Eylül 2013 09:47

Aydn’ın Kuşadası İlçesi’nin 10 yıl önce özelleştirilen limanının içine yapılan işyerlerine dayanak oluşturan 1/1000’lik imar planları için, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nca iptal kararı verildi. Karar taraflara bu ay tebliğ edildi.

 

Eski kent meclisi yöneticileri Ahmet Altınsoy ile Nilgün Öğünçlü’nün, 2006 yılında, Kıyı Kanunu’nun 7’inci Maddesi’ne dayanılarak onaylanan 1/1000 ölçekli imar uygulama planı ve plan notlarının iptali için açtıkları dava, 2009 yılında Danıştay 6’ncı Dairesi’nce sonuçlandırıldı. Danıştay 6’ncı Dairesi iptal isteğini yerinde buldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla Ege Liman İşletmeleri temyize başvurdu. Başvuruyu değerlendiren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, geçen mart ayında imar planlarının iptalini onadı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu gerekçeli iptal kararını taraflara bu ay tebliğ etti.

 

Davayı açanlardan Nilgün Öğünçlü, kararın ellerine ulaşmasının ardından Kuşadası Belediyesi’nin limanının içine yapılan 56 işyerini yıkması gerektiğini, aksi halde suç işleyeceğini savundu. Nilgün Öğünçlü, bu kararın limandaki mevcut yapılaşmayı kurtaran planın iptal kararı olduğunu savundu. Öğünçlü, yıkım yapmayan Kuşadası Belediyesi’nin suç işlediğini belirterek, “Bu ve bundan sonra alınan kararlar birlikte değerlendirildiğinde belediyenin burada yıkım yapması gerekir. Yıkımı yapmayan Belediye Başkanı suçludur. AKP iktidarına hizmet ederek partisine de zarar vermektedir” dedi.

 

Ege Liman İşletmeleri’nden yapılan açıklamada da “2006 yılında dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onanan bir imar planının iptaliyle ilgili devam eden eski bir davaydı. Söz konusu kararın bizim açımızdan hiçbir önemi kalmamıştır. Nitekim, iptal edilen bu imar planından sonra 2011 yılında yeni bir imar planı onanmıştır. Kaldı ki söz konusu kararla ilgili de düzeltme için başvuru hakkımız bulunmaktadır” denildi.