‘Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatılsın’

‘Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatılsın’
2 Nisan 2021 09:57

CHP’nın sendikacı Milletvekilleri Kısa Çalışma Ödeneğinin süresinin uzatılmasını istedi.

 

 

Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, İzmir Milletvekili Kani Beko ve Muğla Milletvekili Süleyman Girgin TBMM’de ortak basın toplantısı düzenleyerek, 31 Mart’ta bitirilen Kısa Çalışma Ödeneği süresinin uzatılmasını istedi.

Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya (KESK/Eğitim Sen Kurucu Başkanı) yaptığı açıklamada, “Pandemi koşulları ağırlaşarak devam ederken Kısa Çalışma Ödeneği’nin kaldırılması işsiz sayısını daha da artıracaktır. İşverenlerin dayanma gücü kırılacak, üretimin durmasına ve üretim yapan işyerlerinin hızla kapanmasına neden olacaktır.” dedi.

 

 

 

“Soruyoruz size, pandemide hangi koşullar iyileşti de Kısa Çalışma Ödeneği’ni kaldırdınız?” diyen Kaya, “Pandemi mi sona erdi? Ekonomik kriz mi bitti? Toplumun tüm kesimleri mi aşılandı? Kapalı olan işyerleri normal üretime mi geçti? İşsizlik sayıları mı azaldı? Hangi gerekçelerle Kısa Çalışma Ödeneği’ni sonlandırdınız?” dedi.

“Saray iktidarı, işçinin birikiminden günde 47 liranın işçiye ödenmesini çok görüyor… “ diyen Kaya, “Siz kimin parasını kime vermiyorsunuz. İşsizlik Fonu işsiz kalan işçiler için oluşturulan bir fondur. Bu günlerde kullanılmayacaksa, ne zaman kullanılacak? Nerelerde kullanılacak? Kimin için kullanılacak?” diye sordu.

 

 

Kaya, “Bugün yapılması gereken Kısa Çalışma Ödeneği’nin asgari ücret seviyesine çıkartılarak, 2021 yılı sonuna kadar ödenmesine devam edilmesidir. 2022 yılında da değişen koşullara göre ödenip ödenmeyeceğine karar verilmelidir.” Çağrısında bulundu.

İzmir Milletvekili Kani Beko (Önceki dönem, DİSK Genel Başkanı) yaptığı açıklamada, “Çok açık ve nettir ki; bu durum büyük bir işsizlik dalgasına neden olacaktır. Pandemi koşullarında zaten açlıkla, yoksullukla boğuşan milyonlar bir kez daha açlığa, sefalete terk edilecektir. İşten çıkarmalar artacağı için, işsizlik daha da çok artacaktır.” dedi.
“14 milyona yakın işçinin 6.2 milyonu yani yüzde 44 oranında işini, gelirini kaybetti. Bu süreçte yani 1 yıldan bu yana sendikalara üye olan işçiler, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 25/2 maddesi çıkış kodu olan 29 ile işten atıldılar. Bu işçiler tekrar işlerine dönmelidirler.” diyen Beko, “Pandemi sürecinde yüzbinlerce çalışan sözde işten atılmadı ama ücretsiz izne çıkarıldı. Bu uygulama da derhal sonlandırılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Beko, “İşten atmalar yasaklanmalıdır, Kod 29’un kullanılması engellenmelidir. Çalışma saatleri, ücretlerde kesintiye gitmeden azaltılmalıdır. İşçilere ücretsiz-yaygın testler yapılmalı, vakaların arttığı işyerlerinde üretime ara verilmelidir. Evden çalışan işçilerin çalışma saatleri düzenlenmeli ve iş için yaptıkları harcamalar karşılanmalıdır. Tüm çalışanların bir an önce aşı olmaları sağlanmalıdır.” dedi.

 

 

Muğla Milletvekili Süleyman Girgin (Önceki dönem, Maden-İş Sendikası Yatağan Şube Başkanı ) “2020 Mart’ından bu yana AKP’nin pandemi ile trajik imtihanına şahit olduk. Trajikti çünkü; diğer ülkeler çubuğu sosyal devlet olmaya bükerken; AKP tam bir vurdumduymazlıkla vatandaşlarımızı kendi kaderine terk etti. Trajikti çünkü; vatandaşlarımız canı ve cüzdanı arasına sıkışmışken, tek kalemde yandaşın milyarlarca liralık vergi borcunu silen, her sene bütçeden garantili projelere milyarlarca lira akıtan Tek Adam Rejimi faturayı yine halka kesti.” dedi.
Girgin, kitlesel işsizliğin önüne geçilmesi ve çalışanların zorla ücretsiz izne çıkartılmaması için önerilerini şöyle sıraladı:

 

 

“1)Kısa çalışma ödeneği pandemi sonuna kadar devam ettirilmelidir.
2) Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartları kaldırılmalı, tüm işçilerin kısa çalışma ödeneğine erişimi kolaylaştırılmalıdır.
3) Kısa çalışma ödeneği alan işçilerin ileride işsizlik ödeneğinden ve emeklilik hakkından kayıp yaşamaması için düzenleme yapılmalıdır.
4) İşten çıkarma yasağı salgın boyunca bütün istisnaları kaldırılarak devam etmeli, Kod-29 zulmüne son verilmelidir.
5)Günlük 47 TL’lik ücretsiz izin sömürüsüne son verilmelidir.
6) Kısa çalışma ödeneğinin alt sınırı 2825 TL net asgari ücret olarak belirlenmelidir.
7) İşsizlik sigorta fonundan işverenlere yönelik teşvik ve destek ödemelerine son verilmeli, fonun maddi varlığı sadece işçiler için kullanılmalıdır.
8) Kayıt dışı çalışanların ve yoksul yurttaşların geçimini sağlamak üzere düzenli bir gelir desteği sağlanmalıdır.”