KDV nedir?

KDV nedir?
30 Mayıs 2024 07:25

KDV, “Katma Değer Vergisi”nin kısaltmasıdır. Bu vergi, mal ve hizmetlerin üretimi ve dağıtımı aşamalarında yaratılan katma değerin vergilendirilmesi esasına dayanır. Yani, mal veya hizmetlerin her aşamada kazandığı değerin üzerinden hesaplanarak alınan bir vergidir.

KDV ilk olarak ne zaman uygulanmıştır?

Katma Değer Vergisi (KDV) ilk olarak 1954 yılında Fransa’da uygulanmıştır. Fransız ekonomist Maurice Lauré, bu vergi sistemini geliştirmiş ve Fransa’da vergi reformunun bir parçası olarak hayata geçirmiştir. KDV’nin temel amacı, vergi toplama sürecini daha etkili hale getirmek ve vergi kaçakçılığını azaltmaktır.
KDV’nin başarılı bir şekilde uygulanması ve getirdiği avantajlar, diğer ülkelerin de bu sistemi benimsemesine yol açmıştır. Bugün KDV, dünya genelinde birçok ülkede yaygın olarak kullanılan bir vergi sistemi haline gelmiştir. Avrupa Birliği ülkeleri, KDV’yi ortak bir vergi sistemi olarak kabul etmiş ve uygulamaktadır. Türkiye’de ise KDV, 1985 yılında yürürlüğe girmiştir

KDV nasıl hesaplanır?

Türkiye’de yaygın kullanılan KDV oranları %1, %8 ve %18’dir. %18 üzerinden örnek vermek gerekirse 70 liralık bir ürün için KDV hesabı şu şekilde olacaktır;

KDV dahil fiyat = KDV hariç fiyat + (KDV hariç fiyat × KDV oranı)
KDV dahil fiyat = 70 + ((70 / 100) ×18)
KDV dahil fiyat = 82,6 lira