Jeotermal tehdidi Ölüdeniz’de: Arkeolojik sit alanında sondaj yapılacak

Jeotermal tehdidi Ölüdeniz’de: Arkeolojik sit alanında sondaj yapılacak
29 Nisan 2020 10:13

Muğla’nın Fethiye İlçesi’ne bağlı Ölüdeniz ve Kayaköy’de birinci derece doğal ve arkeolojik sit alanı bulunan altı noktaya jeotermal arama ve ruhsat izni verildi. Süreçle ilgili ÇED süreci de başlatıldı.

 

 
Artı Gerçek’te yer alan haberde; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Muğla’ya bağlı Fethiye İlçesi’nin Kayaköy Mahallesi ve Ölüdeniz Mahallesi’nde bulunan 2 bin 182,5 hektarlık alan için jeotermal kaynaklar arama faaliyeti ihalesine çıktı. İhaleyi Abdulvahap Çelik isimli bir şahsa veren bakanlık, gerekli izin ve ruhsatlarla ilgili süreci de onayladı. Şahsın proje için hazırladığı ÇED tanıtım dosyasını kabul eden Bakanlık, ÇED sürecini de başlatmış oldu.

 

 

SONDAJ ÇALIŞMALARININ OLDUĞU ALAN TARIM VE ORMANI ALANI İÇİNDE KALIYOR

 
ÇED tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre sondaj alanları orman arazisi, tarım arazisi ve hazine arazisi içerisinde yer alıyor. Dosyadaki bilgilere göre “sondaj 6 alanı” Kültür Varlıkları ve Müze Genel Müdürlüğü tabakasına göre sit alanları içerisinde, “sondaj-3 alanı” ve sondaj-4 alanının bir kısmı 1. derece doğal sit alanı içerisinde kalıyor. Ayrıca “sondaj-3 alanı” Korunacak Hassas Alan içerisinde yer alıyor.

 

 

ALANDA ARKEOLOJİK VE 1. DERECE DOĞAL SİT ALANLARI YER ALIYOR

 
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği her biri en az 10 bin metrekarelik alanı kaplayan 6 adet sondaj kuyularından, iki tanesinin Ölüdeniz Plajı Lagünü’nünde arkeolojik sit ve 1. derece doğal sit alanı içerisinde, bir tanesinin Kayaköy Mahallesi Soğuksu Plajı mevkiinde 1.derece doğal sit alanı içerisinde, bir tanesinin Delikliburun/Gemiler Sahili arkeolojik sit ve doğal sit alanı içerisinde, iki tanesinin de Darboğaz Plajı kuzeyindeki Oyukbaşı Tepesi mevkiinde 1. derece doğal sit alanı içerisinde kaldığını belirtti.

Dernek jeotermal sondaj sırasında jeotermal sıvının ekstraksiyonu (katı veya sıvı bir karışımın eklenen çözücü yardımıyla karıştığı diğer katı ve sıvıdan ayrılması işlemi) nedeniyle arazinin çökme riski, doğrudan akarsulara deşarj yoluyla yoğun su kirliği, asit yağmurları nedeniyle toprağın, ağaçların, tarımsal ürünlerin, göller ve akarsuların olumsuz olarak etkilenmesi şeklinde yaşam döngüsüne olumsuz etkilerinin olacağı uyarısında bulundu.

 

 

FETHİYE EKOLOJİK YAŞAM DERNEĞİ: AĞAÇ KESİMİ OLACAK

 
Açıklamasında çalışma nedeniyle ağaç kesiminin olacağına dikkat çeken Dernek yapılaşma tehdidine de işaret etti: “Bunun yanında, açılan kuyuların bulunduğu bölgede turistik tesislerin yapılmasına ilgili mevzuatlarca imkan sağlamaktadır. Sondaj yerlerinin konumuna bakıldığında, inşaat alanlarının yenilenebilir enerji aramaktan çok daha farklı beklentilerin karşılanmasına yönelik olduğunu akla getirmektedir.”

Dernek “Bu coğrafyada yaşayan bizler; bu cennetin yok edilmeden, gelecek nesillere olduğu gibi aktarılmasını istiyoruz. Bu yüzden her noktası birbirinden değerli, senede 1,5 milyon turistin geldiği, Özel Çevre Koruma Bölgesi olan bu cennetin göz göre göre yok edilmesini seyretmeyeceğiz. ÇED aşamasında görüş bildirecek bütün kurum ve kuruluşları ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’nı bu yanlışa dur demeye, bizimle aynı fikirde olan herkesi de bizlere destek olmaya çağırıyoruz” dedi.

 

 

‘ÇED SÜRECİNİ DURDURUN, PROJEDEN VAZGEÇİN’

 
Dernek ayrıca hazırladığı itiraz dilekçesinde “Fethiye’de planlanan bu sondaj çalışmaları ile zehirli gazların atmosfere salınımı, zehirli kimyasallarla dolu akışkanların toprağa, dere ve kanallara, yer altı sularına ve denizlere boşaltılması ile Kesin Korunacak Hassas Alan ile Doğal Sit statüsündeki nadir ve hassas ekosistemlerde ve arkeolojik sit alanlarında telafisi imkansız hasarlar yaratacağı açıktır” ifadelerine yer yerdi.

İtiraz dilekçesinde projeden vazgeçilmesi çağrısında bulunan Dernek, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca verilmiş olan izin ve ruhsatlarının iptal edilmesi, yatırımcının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunduğu Proje Tanıtım Dosyasının uygun görülmesi üzerine başlatılan ÇED Yapım Süreci’nin durdurulması ve projeden vazgeçilmesi gerektiği açıktır” dedi.