İthalat – İhracat ve Gümrükleme İşleri Nasıl Yapılır?

İthalat – İhracat ve Gümrükleme İşleri Nasıl Yapılır?
30 Ağustos 2021 21:10

CGL Gümrük Müşavirliği gümrük ve gümrükleme konusunda uzman personelleriyle her geçen gün müşteri potansiyeline yenilerini ekliyor.

 

 

CGL Gümrük uzun yıllar emeği, tecrübesi ve güvenirliği ile her zaman müşteri lehine işlerini yürüten ihracat ve ithalat yapan firmalar tarafından da bu özelliğiyle tanınan bir Gümrük Müşavirliği şirketidir.

Teknoloji hızlı bir şekilde değişirken Devletlerin ve Devlet birimlerinin de mevzuatları değişiyor. Gümrüklerde mevzuatlar, ihracat ve ithalat prosedürleri, evrakların düzenlenmesi, gümrük aşamaları bilgi beceri, tecrübe ve profesyonellik isteyen bir yapı haline geldi.

Gümrük konusunda Gümrükleme nedir, gümrükleme işlemi hangi aşamalardan geçmektedir? İhracat ve ithalat gümrüklemesi ne demektir? gibi konular ihracat ve ithalat yapmak isteyen firmalar merak ederken, vatandaşlarda konuyla ilgili bilgilenmek istiyor.

CGL Gümrük, İthalat ve İhracat Gümrüklemesi ve Gümrük Müşavirinin görevleriyle ilgili bilinmesi gereken konularla ilgili kısa notlar sundu.

Her ülkenin Gümrük düzenlemeleri farklıdır. CGL ekipleri en son düzenlemelere göre hareket etmektedir. Herhangi bir olumsuzluklarla karşılaşılmanın önüne geçebilmek için, yeni gümrük düzenlemeleri ve mevzuatları gümrük müşavirleri tarafından çok iyi takip edilmesi gerekir. Buna göre, CGL Gümrük, mevzuatları çerçevesi dâhilinde ithalat, ihracat, transit ve serbest bölge işlemlerini ve buna bağlı tüm diğer işlemleri profesyonel bir şekilde devam ettirmektedir.

Teorik bilgiye katılan pratik değer

CGL Gümrük, yerel ve global bilgisini uygulanabilir çözümlere dönüştürerek müşterilerine; Maliyet düşürücü, zaman kazandırıcı gümrük yöntemleri sunmaktadır. Gümrüklerde, ithalat ve ihracat işlemlerinde karşılaşabileceğiniz riskleri önceden bildirir ve “sıfır” hata ile gümrük işlemlerini gerçekleştirir.

CGL Gümrük Hizmetleri Nedir?

CGL Gümrük müşavirlik hizmetleri şu şekildedir:

 1. İthalat Gümrük İşlemleri
 2. İhracat Gümrük İşlemleri
 3. Transit Ticaret İşlemleri,
 4. Dahilde işleme işlemleri,
 5. Hariçte İşleme İşlemleri,
 6. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi,
 7. Antrepo İşlemleri,
 8. Geçici İthalat İşlemleri,
 9. Geçici İhracat İşlemleri,
 10. Transit Rejimi İşlemleri,
 11. Posta Gümrük İşlemleri,
 12. Serbest Bölge İşlemleri,
 13. Yeniden İhracat İşlemleri,
 14. İmha İşlemleri,
 15. Gümrüğe Terk İşlemleri,
 16. Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna, Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemleri,
 17. Geri Gelen Eşya İşlemleri,
 18. Sınır Ticareti İşlemleri

CGL Gümrük Müşaviri’nin Görevleri Nedir?

CGL Gümrük Müşavirlik Ltd. Şti. resmi makamlardan belge, izin alınmak suretiyle her türlü Gümrük faaliyetlerini takip eder ve sonuçlandırır. Gümrük müşavirleri görevi, her türlü gümrük işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmaktır. Gümrük müşavirleri, vekâletnameleri bulunmadıkça, mal sahipleri adına beyanda bulunamaz; ancak imzaladıkları beyannameden sorumludurlar.

Beyannamede belirtilen bilgiler ile beyannameye ekli belgelerin doğruluğu ve ilgili rejimin gerektirdiği bütün yükümlülüklere uymakla sorumlu olan CGL Gümrük Müşavirliği, Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanununun emrettiği defterleri tutar, kapsamı dahilinde olan her türlü Dış Ticaret ve Gümrük işlemlerini takip eder; düzenlemeler yapar.

Gümrükleme Nedir?

Gümrükleme, Yabancı bir ülke ile gerçekleştirilen ithalat veya ihracat işlemleri sırasında ürün ya da hizmetlerin gümrüklü sahalardan geçişinde devletle olan iş ve işlemlerin yürütülmesi demektir. Gümrükleme hizmetlerini gümrük müşavirleri, kendi adına fakat başkasının temsilcisi olarak hareket ederek işlemleri sürdürür.

Gümrükleme Aşamaları

 • Lojistik organizasyonunun sağlanması,
 • Konteynerlerin yüklenilerek limana veya gümrük kapılarına nakil olunması,
 • İhracat yapacak olan ülkenin gümrük mevzuatına uygun belgelerin hazırlanması,
 • Beyannamesinin doğru şekilde doldurulması,
 • Gümrük idaresi nezdinde malların muayenesinin yapılması,
 • Malların gümrük bölgesinden ayrılması ve ihracat gümrük beyannamesi ile işlemlerin sona ermesidir.

İthalat Hizmetleri

 • GTIP belirleme, İlgili kurumlardan ön izin alınması ve diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi
 • Nakliyeci firmalardan ithalat işleri için gerekli belgelerin teslim alınması ve takibi
 • İthalat işleminin güvenli, eksiksiz ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi,
 • İhracat departmanı ile entegre olarak işlemlerin bir bütün olarak tamamlanması
 • Teminat çözüm işlemlerinin takibi ve neticelendirilmesi

İhracat Hizmetleri

 • GTIP Belirleme İlgili ihracat için sağlanır. Dolaşım belgesi – teknik sair belge ve konsolosluk tasdiki gereken işlemlerde tasdik işlemleri ve benzeri işlemler yapılır
 • İhracatçılar birliğine üyelik kaydı yapılır
 • İhracat işlemi güvenli, eksiksiz ve başarılı bir şekilde gerçekleşir.