İstinaf mahkemesi: ‘Bahçeli bunadı’ demek hakaret değil

İstinaf mahkemesi: ‘Bahçeli bunadı’ demek hakaret değil
19 Nisan 2023 11:32

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik ‘bunadı’ ifadesini kullandığı gerekçesiyle para cezası verilen yurttaş, istinaf mahkemesinin kararıyla beraat etti.

 

 

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi, itiraz üzerine yaptığı incelemede, “sanığın üzerine atılı, Devlet Bahçeli’ye yönelik ‘hakaret’ suçunun yasal unsurlarının oluşmadığına” hükmederek, beraatına karar verdi.

Bianet’ten Ayça Söylemez‘in haberine göre; İstinaf mahkemesi kararında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) içtihatlarına atıfta bulunularak, şöyle denildi:

“Somut durumda sanığın, katılana yönelik yazdığı iddianamede belirtilen suça konu paylaşımında kullandığı ‘bunadı’ ifadesi rahatsız edici nitelikte ise de katılanın onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici nitelikte olmayıp kaba, nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olması dikkate alınarak hakaret suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı…”

 

 

‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ’ VURGUSU

 
Mahkeme ayrıca, suça konu ifadenin, ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirtti ve şu ifadelere yer verdi:

“Paylaşım içeriği bir bütün halinde dikkate alındığında bu sözlerin Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarında özel bir önem atfedilen, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirileceği konusunda tereddüt bulunmadığı, bu sebeple de hakaret suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden sanığın mahkumiyetine karar verildiği anlaşıldığından ilk derece mahkemesinin istinafa konu hükmünün CMK’nın 280/2 maddesi uyarınca kaldırılmasına ve sanığın atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.”