İstanbul’da sağlıkçıların eylemine polis müdahalesi

İstanbul’da sağlıkçıların eylemine polis müdahalesi
7 Temmuz 2022 13:05

Türk Tabipleri Birliği, Dr. Ekrem Karakaya’nın görev başında öldürülmesinin ardından doktoralara yönelik şiddete karşı 7-8 Temmuz’da grevde olacaklarını duyurdu. Sağlıkçılar, birçok hastanede iş bıraktı. İstanbul’da sağlıkçıların eylemine polis, biber gazıyla müdahale etti.