İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması, ‘Aile ve Kadına Karşı Şiddet Yasası’nı da etkileyecek!

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması, ‘Aile ve Kadına Karşı Şiddet Yasası’nı da etkileyecek!
20 Mart 2021 08:55

Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılması, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’u da etkileyecek.

 

Fotoğraf: Reuters

6284 sayılı söz konusu yasa, İstanbul Sözleşmesi’ne imza konulmasının ardından 8 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe girdi. Kanunun, “Amaç, Kapsam, Temel İlkeler ve Tanımlar” başlıklı ilk bölümünün 1. Maddesinin 2. Fıkrasında, “Bu Kanunun uygulanmasında ve gereken hizmetlerin sunulmasında aşağıdaki temel ilkelere uyulur” ifadesi kullanıldıktan sonra, şu düzenlemeye yer veriliyor:

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, özellikle Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve yürürlükteki diğer kanuni düzenlemeler esas alınır.”

İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılma kararı verilmesi, yasadaki bu düzenlemeyi de boşa düşürecek. Bu nedenle, TBMM’nin yasayı da yeniden ele alabileceği yorumları yapılıyor.