İmamoğlu, ’13 milyar liralık kamu zararı tespit ettik’ dedi, CHP Meclis araştırması istedi!

İmamoğlu, ’13 milyar liralık kamu zararı tespit ettik’ dedi, CHP Meclis araştırması istedi!
2 Haziran 2021 13:02

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu AKP döneminde 13 milyar zarar tespit ettiklerini açıkladı. İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı’nını böylesi 50 dosyaya “ben soruştururum” diyerek el koyduğunu belirtti.

 

 

 

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, “”Rant Lobileri” ile yolsuzluk ve rüşvet iddialarının araştırılması ve yolsuzlukların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması konusu İçişleri Bakanlığını aşan bir noktadır. Burada görev Yüce Meclise düşmektedir.” diyerek Meclis araştırması açılmasını istedi.

 

 

 

CHP’li Tekin konu hakkında verdiği Meclis araştırma önergesinde şunları kaydetti:

 

 

Özellikle 2004-2019 yılları, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesinde ki iktidar dönemi, imar yolsuzluğu iddialarının ayyuka çıktığı bir dönem olmuştur. Son günlerde de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının açıkladığı AKP iktidarı tarafından onaylanmış olan imar planı değişiklikleri ve imar yolsuzlukları iddiaları gündeme yeniden damgasını vurmuştur.

 
Bu plan değişikliklerinin sayısının yoğunluğu, bu değişiklikler marifetiyle elde edilen ranttan kimlerin nemalandığı ve bu kazancın nerelere harcandığı sorunlarının acilen cevaplanmasının gerekliliği ortadadır. Toplumun bu açıdan bilgilendirilmesi ve bu konunun son yirmi yılda yoğunlaştığı görülen bütün plan tadilatlarının tek tek irdelenmesi marifetiyle açıklığa kavuşturulmasının gerekliliği açıktır.

 
Kentsel alanlar üzerinde imar düzenlemeleri ve bu düzenlemelerin şehir ihtiyacı için değil haksız zenginleşme aracı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Kamuya ayrılmış olan yeşil alan, mezarlık gibi kullanımların yapılan plan değişiklikleri ile konut, ticaret, gibi fonksiyonlarla yapılaşmaya açılması ya da bir takım parsellerin sahip olduğu Emsal, Taks, gibi yapılaşmasına esas değerlerin arttırılarak bu parsellere sahip oldukları inşaat hakkının binlerce metrekare üstünde inşaat haklarının sağlanması, birtakım kişilere milyarlarca lirayı bulan rant artışı sağlandığı iddialarını beraberinde getirmektedir.

 
Şehir ne yazık ki rant baskısına yıllar içinde boyun eğmiş, yeşil alanların rezidanslara dönüştüğü, yıllarca hassasiyetle korunan şehir siluetinin tam ortasına bıçak gibi saplanan gökdelenlerle tarihine ihanet eden bir çevre ortaya çıkmıştır. 2019 öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kabul edilerek onaylanan bu tip imar değişikliklerinin çok az bir kısmı kamuoyunda zaman zaman tartışılmakta, büyük bir çoğunluğu ise sessiz sedasız sonuçlanmaktadır.

 
Son olarak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesini 13 milyar liralık zarara uğratan toplam 50 adet dosyanın varlığından söz etmiştir. Örnek olarak; “dönemin KİPTAŞ yönetiminin, Başakşehir’de konut projesi için bir arsa almaya karar verdiğini, özel bir şirketinde, 7 Ocak 2016 günü Başakşehir’de 49 milyon liraya 78 bin metrekarelik bir arsa aldığı” ifade edilmiştir. Bahse konu özel şirket sadece bu alımı yaptıktan 4 gün sonra 11 Ocak’ta 49 milyon liraya satın aldığı arsayı 130 milyon liraya Kiptaş’a satmıştır. 4 günde 81 milyon lira. Yani bugünkü rakam ile 216 milyon lira, 27 milyon dolar AKP ile bağı olan o şirketin cebine gittiğini” iddia edilmiştir.

 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Başakşehir’deki arazi tartışmasından sonra benzer bir durumun Vatan Caddesi’nde de yaşandığını iddia etti. Ongun, Özel bir şirket tarafından 25 milyon liraya alınan araziye İBB’nin 430 milyon lira ödediğini öne sürmüştür. Bu ve buna benzer, bir kısmı sorumlu davranan kişi ve kuruluşlarca kamuoyunun bilgisine sunulmuş binlerce imar planı değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin son yirmi yılında yoğunlukla yaşanmıştır.

 
Bir nev’i haksız kazanç olarak dahi nitelendirilebilecek bu tip bir zenginleşmenin ve buna sebebiyet vermenin ise ne yazık ki hukuk sistemimizde net bir ceza yaptırımı ile karşılığı da bulunmamaktadır. İBB Yönetimi tarafından belgeleriyle açıklanan ve yargıya taşınacak olan imar vurgunu dosyalarına, ne hikmetse İçişleri Bakanlığının el koyduğunu anlaşılmaktadır. Bakanlık, “Siz soruşturmayın, biz soruşturalım” diyerek belediye müfettişlerinin yaptıklarını incelemenin önüne geçtikleri anlaşılmaktadır.

 
Bu itibarla; “Rant Lobileri” ile yolsuzluk ve rüşvet iddialarının araştırılması ve yolsuzlukların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması konusu İç işleri Bakanlığını da aşan bir noktadır. Burada görev Yüce Meclise düşmektedir. Bu plan değişikliklerinin sayısının yoğunluğu, bu değişiklikler marifetiyle elde edilen ranttan kimlerin nemalandığı ve bu kazancın nerelere harcandığı sorunlarının acilen cevaplanması gerekmektedir. Bütün plan tadilatlarının tek tek irdelenmesi marifetiyle açıklığa kavuşturulmasının gerekliliği ortadır.

 
Bu nedenle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKP İktidarı döneminde onaylanmış olan imar planı değişikliklerinin tümünün incelenmesi, bu değişiklikler ile ortaya çıkan yapılaşmanın kentte neden olduğu tahribatın ortaya konulması, bu tip spekülatif faaliyetlerin engellenmesine yönelik olarak alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amacı ile Anayasa’nın 98, içtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılması arz ve teklif ederiz.

 

 

rant haritası 2

rant haritası