İdari Dava Avukatı Ne İş Yapar

İdari Dava Avukatı Ne İş Yapar
10 Haziran 2022 14:53

İdari dava avukatı bireylerin birbirleri ile ve devletle ilişkilerinde ortaya çıkmış olan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan ve bireyleri alakalı yerlerde özellikle mahkemelerde temsil eden ve bireylerin haklarını savunan kişidir. Bir kimsenin avukatlığını müvekkilinin vekillik istemini kabul etmeden evvel iyice dinler varsa dava dosyasını detaylı bir şekilde inceler. Müvekkiline faydalı olabileceğine inanır ise davayı kabul eder ve dava konusunda derin araştırmalara başlar.

 

Dava konusu ile alakalı yasaları yüksek mahkemelerin kararlarını detaylı bir şekilde inceler ve bunları savunmasına dayanarak olarak dosyasına ekler. Mahkemelerde çeşitli davaları açar ve müvekkilinin aleyhine açılmış olan davalara katılım gösterir. Açılmış olan dava ile alakalı geniş bir araştırma ve inceleme yapar. Dava ile ilgili olan tanıkları mahkeme heyetine dinlettirir.

Avukatların Çalışma Ortamı ve Şartları

Avukatlar büro ve adliye gibi kapalı olan ortamlarda gerektiğinde keşif çalışmaları için açık alanlarda çalışma gösterir. Çalışma esnasında müvekkilleri ile yargıç ve savcılar ve adli personeline emniyet görevlileri ile aktif olarak iletişim içinde olur. Avukatlık yoğun bir sorumluluk gerektiren hareketli olan bir meslektir. Avukatlık meslek eğitimine girebilmek için lise ya da dengi okul mezunu olmak gerekir

Avukatlık Eğitim Süreci ve İçeriği

Eğitim süresi avukatlıkta 4 yıldır. 4 yıllık ön eğitimi tamamlanmış olan avukat 1 yıllık staj dönemine geçiş yapar. Stajı 6 aylık bölümü mahkemelerde diğer 6 aylık bölümü ise bir avukat yanında çalışma ile geçer. 4 yıl süren eğitiminde birbirinden farklı aynı kapsam içinde dersler alır. Staj sırasında stajyer avukatları yönelik çeşitli seminer ve ödevler verilir. Bu belge ile avukatlık bürosu açılabilir.

İdari Davalara Bakan Avukatların Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Hukuk fakültesini bitirenler stajlarını bitirdikten sonra serbest avukat olarak çalışma yaşamına girebilirler. Bu meslekte iş alanı oldukça geniş olur. Kişi kamu kurumlarında özel şirketlerde iş bulabileceği gibi kendiişlerini açıp bağımsız bir şekilde de çalışma yapabilir. Karmaşıklaşan toplum düzeni değişen üretim biçimi ve oluşan sosyal ve ekonomik örgütlenmeler bireylerin birbirleri ile ve devlet ilişkilerini düzenleyen yasalar uzmanlaşmış kişilere olan gereksinim gün geçtikçe artmıştır.

Bundan dolayı hukukçulara her zaman ihtiyaç duyulur. Avukatlar her türlü ekonomik ve sosyal organizasyonlar içerisinde iş bulma şansına sahiptir. Ayrıca savcı hakim noter müfettiş harici meslek memurluğu da yapma olanakları bulunur. Bu meslekte kadınların çalışma oranları Gün geçtikçe artmakta olup bu oran %30 oranlarındadır.

Avukatlıkta Meslekte İlerleme

Avukatlar meslek yaşamlarını avukat olarak devam ettirebildikleri gibi hukuk fakültelerinde yüksek lisans ve doktora tezlerini bitirerek hukuk alanında bir branş sırasıyla doçent olabilir. Öğretim üyesi olarak çalışma imkânları olan avukatlar uzmanlık alanında serbestçe çalışabilirler. Kendilerinin iş yapabilecekleri idari davalara bakan avukat büro açarak çalışabilir.

Kaynak: https://www.milhukuk.com/blog-detay/idare-hukuku/idari-dava-avukati-hukuki-bilgi