Hükümetlere acil çağrı yapan dünya işçileri: Emekçiler aşılansın!

Hükümetlere acil çağrı yapan dünya işçileri: Emekçiler aşılansın!
6 Mart 2021 09:31

Türkiye’den aralarında Türk-İş ve DİSK’in de bulunduğu konfederasyonların da üyesi olduğu Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu, 30-31 Ekim 2021’de Roma’da yapılacak G20 Zirvesi için dünya işçilerinin taleplerini raporlaştırdı.

 

 

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre Dünya işçileri, salgının düşük ücretli ve savunmasız çalışanları vurduğuna, yüz milyonlarca işçinin işlerini, çalışma zamanlarını ve gelirlerini kaybettiklerine dikkat çekti. Uluslararası sendikalar, hükümetlerden acilen Covid-19’un meslek hastalığı olarak tanınmasını, işçilerin aşılama ve toplu testlerden yararlandırılmasını istedi. Raporda yer alan talepler özetle şöyle:

– Acil eylem olmadığı takdirde, kemer sıkma politikaları ile ateşlenen ve güvencesiz çalışma, yüksek işsizlik ve ekonomik belirsizlikle göze çarpan küresel ekonomi yine kırılgan ve eşitsiz bir iyileşme riskiyle karşı karşıya kalacak.

– Kayıtlı ve kayıt dışı yüz milyonlarca işçi işlerini, çalışma zamanlarını ve gelirlerini kaybetti.

– Diğer krizlerde olduğu gibi Covid-19 da kadınları, gençleri, kayıt dışı çalışanları ve standart olmayan istihdam biçimlerindeki işçiler de dahil olmak üzere en düşük ücretli ve savunmasız çalışanları vurdu.

– Bütün ülkelerdeki insanlar için aşılama, test ve tedavilere evrensel erişim pandemiden çıkmanın tek güvenilir yoludur. İlaç firmalarının kârları küresel halk sağlığının önüne konulduğu takdirde başarılamaz.

– Ulusal hükümetlerin evrensel sosyal korumayı sağlamaları, uluslararası vergiden kaçınma uygulamalarını sona erdirmeleri, asgari kurumlar vergisi oranı, aşırı servetin yükselmesini engellemek için vergilendirme, finansal işlem vergileri ve servet vergileri gibi aşamalı vergilendirme önlemlerini desteklemeleri için gerekli mali alanı yaratmalarını sağlamak amacıyla yerel gelir seferberliği desteklenmelidir.

 

KÜRESEL DAYANIŞMA İSTENDİ

 
– Sosyal koruma sistemleri güçlendirilmeli, ruh sağlığı, yaşlı bakımı, erken çocukluk eğitimi, çocuk bakımı ve diğer sosyal bakım hizmetleri dahil olmak üzere ücretsiz ve evrensel sağlık ve bakım hizmetleri desteklenmelidir.

– Borç azaltma ve silme işlemleri için uluslararası çabalar desteklenmeli ve dünyanın en azgelişmiş ülkelerinde evrensel sosyal korumayı desteklemek için bir “Küresel Sosyal Koruma Fonu” oluşturularak küresel dayanışma gösterilmeli.

– Özellikle gençlik ve çıraklıklara odaklanarak kaliteli kamu eğitimine yatırım yapılmalı ve sosyal ortaklarla birlikte herkes için yaşam boyu öğrenmeyi sağlamak için iddialı bir gündem uygulanmalı.

– ILO’nun kadınlar ve erkekler arasında “eşit değerde işe eşit ücret” ilkesinin uygulanmasını yasallaştırmak, izlemek ve yürürlüğe koymak ve işyerinde şiddeti ortadan kaldırmak için ILO’nun 190 sayılı sözleşmesi onaylanmalı.

– Sağlık ve bakım alanında kamu yatırımları artırılmalı.

– Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliği sağlanmalı.