Gençlerin yüzde 63’ü başka ülkede yaşamak istiyor!

Gençlerin yüzde 63’ü başka ülkede yaşamak istiyor!
2 Haziran 2023 10:20

Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği’nin yaptığı “Türkiye Gençlik Araştırması”nın sonuçları yayınlandı. Araştırmaya göre gençlerin “sadece yüzde 17,3’ü mutlu.” Öte yandan, gençlerin yüzde 63’ü, imkân olsa başka ülkede yaşamak istiyor. Gençlerin ilk sırada tercih ettiği ülkeler ise Almanya ve ABD.

 

 

Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği’nin,16 ilden 18-25 yaş aralığındaki 2 bin 140 gençle görüşerek yaptığı “Türkiye Gençlik Araştırması”nın sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırmaya göre, gençlerin “sadece yüzde 17,3’ü mutlu. Gençlerin yüzde 63’ü, imkân olsa başka ülkede yaşamak istiyor. Ve gençlerin ilk sırada tercih ettiği ülkeler arasında Almanya, ikinci sırada ise ABD yer alıyor.

Araştırmaya katılanların çoğunluğunun öğretim seviyesinin yüzde 63,3 ile lise ve dengi okul mezunu olduğu belirtilerek, “Araştırmamızda, katılımcılara en son bitirilen okul, alınmış olan diploma, sorulduğu için, örneğin halen üniversite öğrencisi olanlar da, lise ve dengi okul mezunu olarak kodlandırılmıştır. Bu nedenle lise ve dengi okul mezunu görünenlerin sayısı en yüksek olarak ortaya çıkmıştır” denildi.

Katılımcıların yüzde 27,4’ü iş sahibi iken, yüzde 58,4’ünün işçi olarak çalıştıklarını belirttikleri aktarıldı. Ayrıca çalışmayanların yüzde 88,5’inin öğrenci olduğu; çalışanların yüzde 13,5’inin devlet memuru ve yüzde 12,1’inin avukat, doktor gibi “nitelikli” meslek sahibi olduklarını belirttiği yer aldı.

 

 

“ÖĞRENCİ OLAN GENÇLERİN YÜZDE 61,3’Ü EĞİTİMLERİNİ SÜRDÜRÜRKEN EKONOMİK AÇIDAN ZORLUK ÇEKMEKTEDİR”

 
Raporda, katılımcılardan öğrenci olanların yüzde 23,7’sinin kaliteli bir eğitim aldıklarını belirttiği, yüzde 60,4’ünün ise eğitimlerinden orta derece memnun olduğunu belirttiği kaydedildi. Devamında, “Öğrenci olan gençlerin yüzde 61,3’ü eğitimlerini sürdürürken ekonomik açıdan zorluk çekmektedir. Eğitim masraflarını karşılamadaki zorluk, görece daha düşüktür, yüzde 50,4. Eğitimle ilgili ulaşım konusunda yaşanan zorluk seviyesi daha da düşmektedir, yüzde 42,2. İletişim (internet-telefon) giderlerini karşılamaktaki zorluk oranı yüzde 51,4’tür. Beslenme giderlerini karşılamaktaki zorluk düzeyi yüzde 55,4’tür. Barınma giderlerini karşılamaktaki zorluk düzeyi, öğrencilerin tüm zaruri ihtiyaçları içinde zorlandıkları en düşük kalemdir, yüzde 37,6” tespitlerine yer verildi.

 

 

“KATILIMCILARIN SADECE YÜZDE 17,3’Ü MUTLUDUR”

 
Araştırmaya katılanların “sadece yüzde 17,3’ü mutludur” denilirken, “orta derecede” mutlu olanların oranının yüzde 52,5 olduğu ve katılımcıların yüzde 30,1’inin kendini mutsuz olarak değerlendirdiği kaydedildi. Katılımcıların gelecek hedefleri ve yaşamak istedikleri ülke tercihlerine yönelik tespitler ise şöyle aktarıldı:

“Gençlerin gelecekteki en önemli hedefi iyi bir hayat yaşamaktır (yüzde 46,7). Gençlerin yüzde 63’ü, imkân olsa başka ülkede yaşamak istemektedir. İlk sırada tercih edilen ülke Almanya, ikinci sırada ise ABD’dir. Ülkeler grubu ise Avrupa, İskandinav ülkeleri ile Kanada’dır. Bir başka ülkede yaşama isteğinin en önemli nedeni (yüzde 47,8), yaşam koşullarını yükseltme isteğidir. İkinci önemli neden (yüzde 20,7) o ülkelerde daha çok özgürlük olduğu düşüncesidir.”