24 Kasım 2019

Geleceğimiz öğretmenlerdir

Geleceğimiz öğretmenlerdir

Değerli Öğretmenlerimiz,Halkın Habercisi ailesi olarak, Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Cümle Şehit Öğretmenlerimizi Rahmetle, Gazi öğretmenlerimizi minnetle anar. Cenab-ı Allah, öğretmenlerimizi her türlü kaza ve belalardan muhafaza etsin dileklerimizle, Öğretmenler gününüzü kutluyoruz.

 

 

Numan ALADAĞ H&H YORUM

 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dikkatine!

Barış Pınarı harekatında da, FETÖ gibi iç-dış riyakar “İhanet şebekeleri” ne, haddini bilmek için, Avustralya da, iki isimsiz kahraman Türk’ün Silver şehri, Brokin Hil savaşının tarihi, tarih dersi kitaplarında yer almalıdır. Tarih derslerinde yer aldığı zaman, riyakar vatan hainlerinin, Türk Milletinin bölünmez bütünlüğü bozma hayalleri suya düşmüş olacaktır ve Türk ekonomisine yük olması da asgariye inmiş olacaktır.

İki isimsiz kahraman Türk, Türkiye’ye gemi ile sevk edilmek üzere, tren ile Anzak’ları gemiye götüren trenin geçeceği bir vadi de barikat kurup, namazlarını kılıp helalleştikten sonra, tren barikatlara takılıp duruyor. 200’e yakın ölü ve 500’e yakın da yaralı oluyor ve sonunda iki isimsiz kahraman Türk şehit oluyor. Avusturalya Cumhurbaşkanı savaş alanına geliyor ve bakıyor ki, bu işi iki kişi yapmış ve iki kahraman Türk’ün naaşları önünde selamlayarak ayrılıyor.

Öğretmenlik:

Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler.

Atatürk İlk ve inkılaplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine bağlı; Büyük Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven, riyakar, bencil ve çıkar amaçlı olmayan ve daima yüceltmeye çalışan; temel ilkelere dayanan milli, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmektir.

Mesleğe bağlılığın önemi:

Öğretmenlik, niteliği ve işlevi bakımından, yurdumuzun ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmesinde etkisi son derece büyük, önemli bir meslektir. Öğretmen, öğrencilerine kazandıracağı bilgi ve becerilerle kaliteli insan gücü ihtiyacının karşılanmasına ve özellikle ülkenin sanayi ötesi toplum bir ülke olmasının ilk adımlarından biridir.

Öğretmen, öğrencilere kazandıracağı bilgi ve becerilerle kaliteli insan gücü ihtiyacının karşılanmasına, özellikle %100 yerli sermayenin güçlü olmasına büyük katkılarda bulunabilir. Öğretmen, öğrencilerine çağdaş yaşayan ve çalışma hayatının özelliklerini tanıtacak fırsatlar oluşturarak toplumsal ve kültürel evrimin hızını artırabilir. Siyasi-İktisadi demokrasimizin geleceği de bu mesleğe katılacakların, ruhlarında Allah korkusu ve Ay-Yıldızlı Bayrak sevgisi ile gösterecekleri çabalara bağlıdır.

Öğretmen, mesleğin önemine uygun bir şekilde, öğretmenliğe karşı güçlü bir inanç, içten bir bağlılık duygusu geliştirmelidir. Seçtiği mesleğin daima bir üyesi olmayı düşünen öğretmenden her şeyden önce davranışlarını bu mesleğin değerler sistemine uygunluğu istenilir. Öğretmenlik mesleğinin toplum içindeki yerini ve etkisini bilmesi ayrı bir önem taşır.

Öğretmen görevini aksatmadan yapabilmesi için öğretmenin, eğitimle ilgili yasaları, tüzükleri, MEB tarafından yayımlanan, yönetmelikleri bilmesi gerekir. Mesleğinin hukuki ve ahlaki yönleri üzerinde yeterli bilgi edinmiş olan bir öğretmen, özel yaşayışı ve okul çalışmalarıyla ilgili kuralları öğrenmiş ve meslek içinde yükselme imkanlarını daha iyi kavramış olur. Öğretmen, ayrıca toplum şartlarının ve meslek geleneğinin ürünü olan birtakım ahlaki-manevi değerleri de bilmek durumundadır.

Öğretmenlik mesleğinin bütünlüğünü korumak ve onun toplum içinde saygınlığını artırmak için öğretmenlerin sosyal dilim kuruluşları desteklemeleri gerekir. İyi bilinmelidir ki bir meslek, yalnız hükümetlerin, devlet desteği ile devlet koruması ve yardımı ile tam gelişmez. Meslek bütünlüğü ve meslek üyeleri arasındaki birlik, ancak, her bakımdan bağımsız meslek kuruluşlarıyla gerçekleşebilir.

Öğrencilere yol gösterme amacını güden herhangi bir çaba, kesinlikle çocukların ve gençlerin gerçek ihtiyaçları ile toplumun değişen isteklerine dayanmalıdır. Bu nedenle çocuklara ve gençlere en yakın bir kimse öğretmenin, çağdaş Türk toplumunda görülen temel siyasal, toplumsal ve ekonomik değişikliklerin neler olduğunu ve bu değişikliklerin ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin eğitimini nasıl ve ne derece etkilediğini bilmelidir.

Öğretmen Türk toplumun değişmesiyle ortaya çıkan sorunlar karşısında duyarlı olmanın yanında gerektiğinde öğrencilerine, ana-babalara ve meslek arkadaşlarına yardım etmeyi de bir ödev kabul etmelidir. Bugün Türk toplumunun birçok kesimlerinde çeşitli gelişmeler görülmektedir. Bunlardan en önemlisi, çoğunlukla aydınların, politikacıların, sosyal dilim kuruluşlarının demokratik bir yönetim şeklinin bütün şartlarıyla yerleşmesi için kararlı olmaları ve bu yönetim şeklinin iyiliklerinden hayatın her alanında faydalanmak istemeleridir. Bu, şüphesiz, gençlere yol gösterme durumunda bulunan öğretmenlerce gözden kaçırılmaması gereken bir gelişmedir.

Öğretmenin toplumumuzdaki yerini ve işlevini anlamanın önemi:

Ülkemizde orta dereceli okullara devam etmek isteyen öğrenci sayısı sürekli artmaktadır. Bugün, öğrencilerin okul ve meslek seçiminde kararlarını etkileyen şartlar ise eskisine göre oldukça daha iyidir. Öte yandan demokratik bir toplum düzeni içinde yaşamaya ve çalışmaya hazırlanan gençlerin kültürel, ekonomik ve toplumsal ihtiyaçları da değişmektedir. Bu ortam içinde orta dereceli okul öğretmenlerinin görevi stratejik önem kazanmaktadır.

Ortaokulda, lisede veya teknik lisede ders veren öğretmen, bugünkü toplumsal ve ekonomik şartlar altında orta dereceli okullarımıza düşen başka görevler ile ortaöğretimin gelişmesinde payı bulunan faktörleri bilmelidir.

Öğretmen, denetim (teftiş), değerlendirme, kurum ve personel bakımından ortaöğretim sistemimizin güçlü ve zayıf yönlerinden, sorunlarından haberdar olmalıdır. Buna ek olarak, öğretmen, değişmekte olan Türk toplumunda öğrencilerin zaruri ihtiyaçlarını karşılamakta bugünkü öğretim programlarının yeterli olup olmadığı konusunda genel bir fikir edinmelidir.

Görevinde başarılı olabilmesi ve üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilmesi için öğretmenin yetişme sırasında seçtiği meslekle ilgili birtakım nitelikleri kazanması şarttır.

Özet olarak şunu söyleyebiliriz: Uluslararası sorunlar karşısında duyarlı, araştırmacı ve özgür düşünceli bir aydın olarak öğretmen, üretici insan için ülkesinin sanayi ötesi toplum bir ülke olabilmesi için temel sorunları bilmek zorundadır. Bu konuda kazanılmış olan bilgi ve anlayışlar, ülkesinin kalkınmasında daha etkili bir rol oynamak ve yaşayan bir dünya kültürü geliştirilmesinde katkıda bulunmak isteyen bir öğretmen yardımcı olacaktır.

Öğretmen ve Demokrasi eğitimi:

Güçlü ve istikrarlı, hür ve iktisadi-siyasi demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için Türk Milletinin sahip olması gereken iktisadi demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının her türlü eğitim çalışmalarında, öğretmen tarafından öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışır; eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara bulaşmasına hiçbir şekilde yer verilmez.

Yerli (Milli) sermaye ve öğretmen:

%100 Yerli (Milli) sermaye tarafından üretilen ürünleri, öğrencileri uyarıp tüketmeye teşvik etmelidirler. Yerli sermayenin, yabancı sermayenin karşısında daha güçlü olabilmesi için, öğretmenlere milli görev düşmektedir.

Milli Eğitim Bakanına öneri:

Okulların 100 metre çevresinde nasıl ki alkol ve alkollu içecekler yasaklandıysa, aynı şekilde kapitalizmin zehiri olan Coca Cola, cips ve çocuk sağlığına zararlı olan tüm yiyecek ve içeceklerin de yasaklanması gerekir.

Milli Eğitim Bakanlığı, yerli malı haftasının okullarda %100 yerli (Milli) sermaye tarafından üretilen ürünlerin tanıtımı ve kutlanabilmesi için, kutlama etkinlikler yapılmalıdır.

İş başındaki Hükümet, huzur içinde Türk Milletine hizmet edebilmesi için ve Türkiye’nin sanayi ötesi toplum bir ülke olması gerekir. FETÖ gibi riyakar, bencil ve çıkarcı düşmanlara haddini bildirmek için, öğrenim gören çocuklara, ekonomik milliyetçilik konusunda dersler verilmelidir ki, ülkemiz huzurlu olsun.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Riyakar-İhanet şebekeleri” ifadesi ile FETÖ terör örgütünü işaret ederek, “Müslümandır diye yardımcı olduk. Nereden bilelim ki, ihanet şebekeleridir” seslenişi, bencil ve çıkarcı vatan hainlerine çok güzel bir mesajdır.

DİKKAT! Domuz eti ürünlerini satan mağazalara, öğretmenler tarafından, anne-babalar uyarılarak, o mağazalar da, okula giden çocuklarla beraber o mağazalar da, alış veriş yapmamalıdırlar ki, domuz eti ürünlerine, bilmeyerek de olsa ellerini sürmeye sebep olmasınlar.

Anarşik-ekonomik terör faaliyetlerinin oluşmasında, alış veriş yapılan mağazaların büyük etkisi vardır. Raf bedeli şartı ile Türk sanayicisinin ve çiftçisinin, eleman işten çıkarmasına sebep oluyor. İşsiz kalan elemanların çocukları da, ekonomik sıkıntı bakımından okulda öğretmenlerin yükünü ağırlaştırıyor ve öğretmenlerin ders vermesine birçok konuda engel olunmaktadır.

Öğretmen, toplumun değişim mimarıdır.

İnsanların en tehlikelisi, terbiye edilmeden eğitim görenlerdir.

Öğretmen, değişimler karşısında, öğrencilerin toplumsal bakımından istenilir amaçlara doğru yol almalarını kolaylaştırmak maksadıyla onlara nasıl yardım edeceğini bilmek ihtiyacındadır.

Öğretmenin etkili olması önemlidir.

Öğrenim gören herkesin, öğretmenlerin anlattığı derse ilgi gösterebilmesinin en önemli tarafı; öğretmenin sesi net olması ve daima öğrencilerine şefkat ve güleryüzle ilgi göstermesidir.

Genel olarak üniversiteler de dahil olmak üzere, tüm eğitim kurumlarında ders veren öğretmenlerin, dersi anlatırken Numan Aladağ’ın önerisi: “Ders verenlerin dersi anlatmaya başlamadan önce iki kesme şeker büyüklüğünde soyulmuş taze zencefil çiğneyerek yemelidir”

NOT: Safra kesesi sorunu olanlar, zencefil tüketmemelidir. Ayrıca zencefil tüketmeden önce, doktorun görüş ve önerilerine başvurulmalıdır.

Vatan, Millet, ay-Yıldızlı Şanlı Türk Bayrağı sevgilerini gönlümüzde yandıranlara, ilim, irfan çiçekleriyle bizi donatanlara şu minnet, şükran, sevgi ve saygı dili öğretmenim şiirini bir vefa anısı olarak öğretmenlerimize saygı ve sevgilerimizle sunalım.

ŞİİR: (Numan Aladağ)

Milli marşla, andımızda

Ay-Yıldızlı bayrağımıza saygımızda

Yerli malını tüketmeyi teşvik edişimizde

Bizimle beraberdin öğretmenim.

Türklük onur, gururunu

Daima ruhunda Allah korkusu

Vatan, millet şuurunu

Sen yücelttin öğretmenim.

Harran ovasındaki görgümüzü

Vatana hizmet eden ülkümüzü

Türk çifçisine-sanayicisine olan sevgimizi

Sen çoğalttın öğretmenim.

Cenab-ı Allah, riyakar olmayanların, ruhunda Allah korkusu, vatan ve Ay-Yıldızlı Şanlı Türk Bayrağı sevgisi olanların, vatana hizmet etmesini kendilerine nasip etsin. Riyakarları, kahr-ı perişan etsin inşallah. AMİN

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ve cümle vatan ve şehit öğretmenleri Rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hasta ve yaralılara acil şifalar dileriz.

Coca Cola kapitalizmin zehirleri kaynakçası:

Genç yaşa Mart 1969 Yazar: Gayelord Hauzer

Türkçeye Çeviren: Erdal Erkan Sayfa 75-76

 | 
 |