''Demir Leydi'' yaşamını yitirdi

''Demir Leydi'' yaşamını yitirdi
8 Nisan 2013 15:19

Thatcher’ın bugün sabah saatlerinde felç geçirdiği, ardından hayatını kaybettiği belirtildi.

 

 

İngiltere’nin ilk ve tek kadın başbakanı olan ve arka arkaya üç seçim kazanan Margaret Thatcher 10 sene kadar önce de birkaç kez felç geçirmişti.

 

 

MARGARET THATCHER KİMDİR?

Bir zamanların Demir Leydi lakaplı İngiliz
Başbakanı Thatcher bir çok siyasetçinin övündüğü ve rol aldığı
birisidir.1979’dan başlayarak art arda üç k?z s?çim kazanan ingilt?r?’nin ?ski
başbakanı (doğumu 1925) Margar?t Hilda Thatch?r, aynı zamanda Avrupa tarihinin
ilk kadın başbakanıdır. Bir bakkalın kızı olan Margar?t Thatch?r
Lincolnshir?’daki Grantham’da doğdu. Ox-ford’daki Som?rvill? Coll?g?’da kimya
öğr?nimi gördü. Öğr?nciliği sırasında üniv?rsit?nin Muhafazakârlar D?rn?ği’nin
ilk kadın başkanı oldu.

 

 

Üniv?rsit?yi bitirinc? bir sür? kimya araştırma
gör?vlisi olarak çalıştı. Varlıklı bir işadamıyla ?vl?ndikt?n sonra işini
bırakarak hukuk öğr?nimin? başladı. 1959’da Muhafa- zakâr Parti’d?n parlam?ntoya
girdi. 1961-64 arasında Em?klil?r v? Sosyal Sigorta Bakanlığı parlam?nto
s?kr?t?rliği gör?vini üstl?ndi. 1970-74 arasında. Muhafazakâr Parti’d?n Ed-ward
H?ath’in başbakan olduğu dön?md?, Öğr?tim v? bilimd?n sorumlu d?vl?t bakanlığı
gör?vini üstl?ndi. 1974 g?n?l s?çiml?rind? Muhafazakâr Parti y?nilgiy?
uğrayınca, 1975’t? parti başkanlığına g?tirildi. 1979’da Muhafazakârların s?çimi
kazanması ona başbakanlığın yolunu açtı. 1983 v? 1987 s?çiml?rini Muhafazakâr
Par-ti’nin kazanması üz?rin? y?nid?n başbakan olan Thatch?r, bu gör?vi toplam
11,5 yıl sürdür?r?k İngilt?r?’nin ?n uzun sür? gör?vd? kalan başbakanı olma
sıfatını kazandı. Başbakanlık gör?vi boyunca kapitalist ?konomi kurallarına
dayalı, ödünsüz bir sıkı para politikası izl?di. Öz?l mülkiy?ti, girişimciliği,
r?kab?ti öz?ndirici v? d?st?kl?yici uygulamalarıyla dikkati ç?kti.

Birçok
d?vl?t işl?tm?sini öz?ll?ştirdi. Sosyal v? s?ndikal haklan kısıtlayıcı s?rt
tutumu zaman zaman büyük toplumsal t?pkil?r? yol açtı. ingilt?r?’nin dış
siyas?tt?ki konumunu güçl?ndirm?y? çalışan That-ch?r, 1982’d? Falkland
Adaları’nı işgal ?d?n Arjantin’? karşı misill?m?d? bulundu. Altı hafta sür?n
savaşın sonunda Arjantin birlikl?ri y?nilgiy? uğrayarak t?slim oldu. Margar?t
Thatch?r iç v? dış siyas?tt?ki c?sur ama katı uygulamalarından ötürü “D?mir
L?ydi” lakabıyla anılır. İngilt?r?’nin son birkaç yıldır karşılaştığı işsizlik,
?nflasyon v? ?konomik durgunluk gibi sorunlar, ülk? içind? Thatch?r’a v?
partisin? duyulan güv?nin sarsılmasına yol açtı.