Elektrik zammının gerekçesi bu kez doğalgaz alım fiyatındaki artış!

Elektrik zammının gerekçesi bu kez doğalgaz alım fiyatındaki artış!
4 Eylül 2021 11:10

Elektrik faturalarındaki fahiş artışlara tepkiler devam ederken yeni zamlar kapıda. Ekim ayında elektrik fiyatlarına yapılacağı belirtilen yüksek orandaki zammın gerekçesi bu kez doğalgaz alım fiyatındaki artış.

 

 

 

Birgün’de yer alan habere göre Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), 1 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere sanayi tarifesinde yüzde 15, doğalgaz santrallarına uygulayacağı tarifede ise yüzde 15 zam yaptı. Konut tarifesinde ise değişiklik yapılmadı. BOTAŞ’ın büyük sanayi kuruluşları ve elektrik santrallarına satılan doğalgaz fiyatlarında yaptığı artış, elektrik ve sanayi ürün fiyatlarında yeni zamları da getirmesi bekleniyor. Konu ile ilgili Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından yapılan açıklamada, ülke ihtiyacının neredeyse tamamının ithal edilerek karşılandığı doğalgazda dünya ölçeğinde ciddi fiyat artışları yaşandığına dikkat çekildi.

Bu yıl içinde BOTAŞ, doğalgaz satış fiyatlarını konutlar ve küçük sanayi için yüzde 17,8 büyük sanayi için yüzde 45, elektrik üretim santralları için yüzde 67,5 oranında artırdı. MMO açıklamasında “Devam edecek bu artışlar başka yıkıcı sonuçlara da neden olacaktır. Maliyetlerinin arttığı gerekçesiyle sanayi kuruluşları ürettikleri ürünlerin fiyatlarına zam yapacaktır” denildi.

Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, imzasıyla yapılan açıklamada elektrik üretiminde de durumun vahim olduğu belirtildi. 2020’de üretilen elektrik içinde doğalgaz yakıtlı santralların payı yüzde 23’ken, bu yılın ilk yedi ayında bu payın yüzde 30’a yükseldiği vurgulanan açıklamada “Santralların doğalgaz alım fiyatlarındaki artışlar, üretim maliyetlerine doğrudan yansıyacaktır. Bu durum, ekim ayında elektrik fiyatlarına yapılacağı söylenen yüksek oranda zammın da gerekçesi olacaktır” ifadelerine yer verildi.

 

 

Açıklamada bu karanlık tablo karşısında, atılması gereken adımlar şöyle sıralandı:

 

 

• Gelirleri, yaşamlarını insanca sürdürmelerine olanak vermeyen düşük gelirli yurttaşların, işsizlerin, salgınla yoğunlaşan ekonomik kriz nedeniyle işsiz kalanların, işyerlerini kapatmak zorunda kalanların, orman yangını, su baskını vb. afetlerden mağdur olanların, kent ve kır yoksularının; elektrik, doğalgaz, su, iletişim faturaları kamu tarafından karşılanmalıdır.

• Elektrik, doğalgaz, su, iletişim faturalarındaki tüm vergiler kaldırılmalı, konut aboneleri için KDV oranı yüzde 1’e indirilmelidir.

• Enerji üretimi, iletimi, dağıtımı kamusal bir hizmettir ve toplum yararı doğrultusunda kamu kuruluşları eliyle temin edilmelidir.

• Henüz yalnız yüzde üçünü değerlendirdiğimiz güneşe dayalı, dörtte birini kullandığımız karasal rüzgâra dayalı ve tamamen atıl durumdaki deniz üstü rüzgâra dayalı elektrik üretim potansiyelini, yerli mühendislik, taahhüt ve imalat imkânlarıyla hızla değerlendirerek elektrik üretiminde fosil yakıtların ve dışa bağımlılığın payı düşürülmelidir.