DSİ’de kaynaklar rant için su gibi akmış!

DSİ’de kaynaklar rant için su gibi akmış!
15 Ağustos 2021 09:22

Onlarca yurttaşın hayatını yitirmesine, hayvanlarını, evlerini, kaybetmesine, ekili alanlarının zarar görmesine yol açan seller, kamu kurumlarının görevlerini yerine getirmekten ne kadar uzak olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. DSİ’nin milyarlarca liralık bütçesi, binlerce personeline karşın işlerini şirketlere yaptırdığı, yüksek teklif veren şirketlerin tercih edildiği belirlendi.

 

Fotoğraf: Temsili / Foursquare

 

Birgün’de yer alan habere göre Sayıştay denetçilerinin DSİ’de yaptıkları denetimler kurumda ihale sisteminin işleyişini gözler önüne serdi.

 

 

FİYAT DIŞI UNSUR OYUNU

 

 

Rapora göre DSİ, ihale tekliflerindeki fiyat dışı unsurları gerekçe göstererek işleri yüksek teklif veren yükleniciye bıraktı. Bu ihalelerden bazıları şöyle:
Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Ana Kanalı’nın yapım işi 104 milyon 482 bin TL teklif eden istekliye verildi. İdarenin, 99 milyon 700 bin TL’lik teklifi kabul etmemesi nedeniyle işin maliyeti 4 milyon 764 bin TL arttı.

• Reyhanlı Barajı Sulaması 1. Kısım Yapım İşi de en yüksek teklifi sunan şirkete bırakıldı. DSİ, tüm teknik şartları aynı ölçüde karşılayan iki şirketten 800 bin TL fazla teklif vereni seçti.

• Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 1. Kısım Şebeke Yapımı ihalesi diğer şirketlerden 21 milyon 172 bin TL daha fazla teklif verende kaldı.

• Sivas Yıldızeli Nevruz Sulaması Yapım işi, 2 milyon 391 bin TL daha az teklif eden şirket yerine 36 milyon 700 bin TL teklif eden şirkete teslim edildi.

• 268 milyon 459 bin TL’ye ihale edilen Kralkızı Dicle P-3 Pompaj Sulaması İletim Kanalı Pompa İstasyonu yapım işin 8 milyon 659 bin TL daha az fiyat teklif eden şirkete bıraKıldı.

• Kuruçay Barajı Sulaması Yapım İşi ihalesi 2.3 milyon TL daha düşük teklif veren şirket tercih edilmeyip 33 milyon 884 bin TL bedelle ihale edildi.

• Viranşehir Pompaj Sulaması 1. Kademe İnşaatı Yapım işi 6 milyon TL teklif bulunmasına karşın 114.6 milyon TL’ye ihale edildi.

• Çetintepe Barajı İkmali Yapım İşi ihalesi, 6 milyon TL daha yüksek teklif veren şirkette kaldı.

2018 yılı raporunda yer alan ve Sayıştay tarafından izlemeye alındığı bildirilen bu yöntemden DSİ sonraki yıllarda da vazgeçmedi. Sayıştay son raporunda bu durumla ilgili, “Kısmen yerine getirildiği” saptaması yaptı.

 

 

ŞİRKETLERE KIYAK

 

 

Genel Müdürlük ayrıca kendi olanakları ile yapabileceği bazı işleri de hizmet alımı yoluyla şirketlere yaptırdı.

Baraj, gölet, sulama, taşkın koruma ve arıtma tesisleri, içmesuyu tesisleri ve isale hattı işlerine ait planlama raporları ve yapım projelerinin hazırlanması işlerinin, piyasadan hizmet alımı yoluyla yaptırılması alışkanlığı nedeniyle Sayıştay, “kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmadığı” tespitinde bulundu.