Domalan şempanzeler ve Türkiye toplumundaki aşağılık yaratıklar!

Domalan şempanzeler ve Türkiye toplumundaki aşağılık yaratıklar!
13 Mayıs 2020 21:43

Leonord MLODİNOV adlı yazarın ‘’SUBLİMİNAL-BİLİNÇDIŞINIZ DAVRANIŞLARINIZI NASIL YÖNETİR’’ adlı kitabı popüler değil, bilimsel bir çalışmadır.

 

 

Dr. İbrahim ÖZDOĞAN H&H YORUM

 

 

Aynı zamanda daha önce yazdığı Best Seller ”THE DRUNKARD’S WALK’‘un da yazarıdır, bu biliminsanı adam.

 

 

Ve bu kitabın 44.sayfasında ‘’Beynimizin bilgiyi biri bilinçli öteki bilinçdışı olmak üzere iki farklı katmanda nasıl işlediğini göreceğiz ve bilinçdışının gücünü anlamaya başlayacağız. Gerçek şu ki bilinçdışı zihinlerimiz etkin, bir amaca yönelik ve bağımsızdır. Bilinçdışı saklı olabilir, fakat etkileri öyle olmaktan uzaktır; çünkü bu etkiler bilinçli zihnimizin dünyayı algılayışı ve gösterdiği tepkileri şekillendirmek açısından çok önemli bir rol oynarlar’’ bilgilerini kaydeden Leonard MLODİNOV, ’’Bilinçdışı’’nın mucizevi gücünü ilerleyen sayfalarda defalarca yapılmış deney ve gözlemlerle ortaya koymuştur.

 

 

Ayrıca bu önemli kitabın 145.sayfasında ‘’İNSANLARI OKUMAK’’ adlı bölümün hemen başına, insanların beden dilinin tek yöneticisinin ‘’bilinçdışı zihin” olduğunu belirtmek ve bu esas dahilinde konuyu deney ve gözlemlere dayanarak işlemek üzere JAMES BORG’un ‘’Bedeniniz başka bir şey söylüyorken ettiğiniz dostça sözlerin hiçbir anlamı yoktur’’ ifadesini koyarak tam gerçeği ta baştan söylemiştir.

 

 

Bu çok önemli kitap Türkçe’ye 2013 senesinde çevrilmiş ve şimdiye kadar, benim elimdeki nüshası beş defa basıldığını gösteriyor.

 

 

Kitabın 161. sayfasında dikkat çekici çok önemli şu tespitler yer almaktadır: ”Bir başka sözel olmayan iletişim egemenlikle ilgilidir. İnsan dışındaki primatlar gerçekten de egemenlik konusunda incelikli ayrımlar yapar; ordulardaki rütbeleri andıran çok kesin egemenlik hiyerarşileri vardır. O süslü rütbeler olmaksızın, bir şempanzenin kime selam duracağını nasıl bildiğini merak ediyor insan. Egemen primatlar göğüslerini yumruklayarak, seslerini ve başka işaretleri kullanarak yüksek rütbelerini belli eder. Bir şempanzenin konumca aşağıda olduğunu kabul ettiğinin işaretlerinden biri, daha önce de söylediğim gibi gülümsemektir. Bir diğeri dönüp domalarak poposunu egemen primata göstermektir. Evet, insanların da hala yapmaya devam ettiği bu özel hareket, evrim yolunun bir yerlerinde bizler için anlam değiştirmiş gibi görünüyor”.

 

 

Kitaptan alıntı yaptığım hemen yukarıdaki bilimsel saptamalar Türkiye siyasetinin çirkefliğini en açık şekilde ifade ediyor.

 

 

Bir tarafta egemenin kendi üstünlüğünü topluma kabul ettirmek için göğsünü yumruklama hareketleri ile birlikte sesini ve başka işaretleri kullanarak korku salarak milyonlarca insana haddini bildirircesine hizaya getirmesi, diğer tarafta bazı şempanzelerin egemen karşısında aşağılıklarını belirtmek için gülümseme ile ona domalması!

 

 

Toplum bu bağlamda egemene kayıtsız şartsız domalan şempanzelerle doludur.

 

 

Sadece erkek şempanzeler değil, dişi şempanzeler de domalmak için sırada bekliyorlar.

 

 

Son günlerde gündemin çok önemli konusu olan iki karının egemene karşı domalmak için nasıl da sırada bekleyen şempanzeler olduğu gözler önündedir.

 

 

Bu şempanzelerden birisi egemeni kimseye yedirtmeyeceğinden bahisle ‘’ailesinin maddi ve manevi olarak donanımlı…’’ olduğundan bahisle en az 50 kişiyi götürebileceklerini ve sitelerinde 4-5 aile saptadıklarını açıkladı ve herkesin ayaklarını denk almasını isterken, diğer dişi şempanze bunları aşağılamak için dört ayaklı olarak niteleyerek egemenin önünde domalmışlardır!

 

 

İki şempanzenin de cinsel histeri yaşadıkları kesin.

 

 

Daha önce de bir şempanze ‘’zamanı geldiğinde Belgrat ormanlarında gömdüklerini çıkararak…’’ efendisini korumaktan bahisle egemenin önünde domalmıştı!

 

 

Böyle sayısız derecede egemen önünde domalan şempanzeler olmakla birlikte ben prototip örnekleri yazdım.

 

 

Yoksa siyaset alanı, iş dünyası, sanat dünyası, hırsızlık ve soygunculuk çeteleri vesaire egemene domalan şempanzelerle dolu.

 

 

‘’Primat’’, zooloji bilimine göre, yapılmış sınıflandırma ile ’’bütün maymun türlerini ve insanları da içine alan memeliler takımı’’ anlamına geldiğini anımsatarak yazımıza devam edelim.

 

 

İnsanoğlu milyonlarca yıl süren evrimleşme safhasında tabi ki, primatlardan çok farklı merhaleleri aşarak önemli yollar kat etmiş ama şu bir hakikat ki, antropoloji bilimi açısından baktığımız zaman onların davranışlarının kodlarını hala daha ruhsal bünyesinde barındıranlar oldukça çoktur.

 

 

Bilimin tespitlerine göre kültürel ortamın yeterli olmadığı ülkelerde insanların pragmatist(yararcı) davranışları primatları bilhassa şempanzelere oldukça benzemektedir.

 

 

Çünkü insanın evrimleşmesine rağmen kalıtsal olarak getirdiği davranış bozuklukları kültür ve bilimle önlenmektedir.

 

 

Benim bu makaleyi yazmama neden olan şey yukarıda bahsettiğim kitaptaki çok önemli konuları barındıran ‘’bilinçdışı’’ bilgiler ki, Freud buna ‘’bilinçaltı’’ demişti ama bu tanım şimdilerde biraz hatalı bulunuyor.

 

 

Aynı zamanda yine bu kitaptan alıntıladığım bir pasaj, siyasetçi olarak çok dikkatimi çekti.

 

 

Bir şempanzenin kendinden üstün gördüğü ve korktuğu primata gülümsemesi ve domalarak poposunu ona dönmesi size Türkiye siyasetindeki ahlaksız şempanzeleri anımsatmıyor mu?

 

 

Türkiye siyasetini ve her şeye rağmen yavaş yavaş da olsa gelişmekte olan demokrasimizi yukarıya kitaptan aldığımız şekliyle ellerini göğsüne vurarak (ayniyle vakidir) egemenliğini ilan eden primata domalarak poposunu ona dönen çıkarcı ve korkak siyasetçiler değil midir?

 

 

Sırf hortumlamak için nice şempanze siyasetçiler egemen primat önünde domalmıştır.

 

 

Nice şempanze siyasetçi yıllarca egemen primatın aleyhinde atıp tuttuktan sonra öyle ki mangalda kül bırakmamıştır; baktılar ki bu işler böyle yürümüyor, en sonunda teslim olup milletvekili ve bakan olma uğruna onun önünde domalmışlardır.

 

 

Türk demokrasisini para için ve korktuğundan satan kaç genel başkan, egemen primatın önünde domalarak şempanze olduğunu kanıtlamıştır?

 

 

Yine milletvekili ve bakan olmak için kaç genel başkan şempanzeliğini sergileyerek yıllarca ağza alınmayacak hakaret sözleri ile aleyhinde konuşmasına rağmen egemen primatın önünde domalmıştır?

 

 

Tekrar milletvekili veya belediye başkanı seçilebilmek için egemen primatın namus bekçiliğine soyunan ve çeşitli vasatlarda bu nedenle göstermelik kavgaya tutuşan ama gerçekte onu gördüğünde önünde domalan az şempanze mi var siyasal arenada?

 

 

Domalan şempanzeden yiğit olur mu hiç?

 

 

Böylelerinden alçak bile olamaz; olsa olsa dipsiz bir çukur olur ancak.

 

 

Yine nice çok yüksek bürokratların makam ve çıkar uğruna egemen primatın önünde şempanze ruhunu sergileyerek domaldığını çok iyi biliyoruz.

 

 

Yine nice dindar geçinen yazar-çizer takımının çıkar uğruna egemen primat önünde domaldıklarını biliyoruz.

 

 

Ve yine nice şempanze liboş yazarın egemen primat önünde domaldıklarını bilmiyor muyuz?

 

 

Ayrıca topluma örnek olması gereken sanatçı olarak vasıflandırılmış birçok zavallının da çıkarları söz konusu olunca egemen primatın önünde domalmak üzere sıraya girdiklerini bilmeyen var mı?

 

 

Bir kısım ve sayısı oldukça fazla iş insanın da milletin mal varlığını devlet kanalı ile hortumlamak için egemen primat önünde domalmak üzere sırada olduklarını herkes çok iyi biliyor.

 

 

Sadece bunlar mı?

 

 

İçerde egemen primat rolünde ve önünde şempanze siyasetçileri ve toplumun kaymağını yiyen her uğraş(meslek) sınıfından şempanzeleri domaltanların dış egemen primatların önünde saltanatlarını devam ettirmek için sürekli domaldıklarını bilmeyen bir Allah’ın kulu var mı?

 

 

Bunlar ne kadar çirkin çıkar ilişkileri.

 

 

Çıkar uğruna kişiliğini satan zaten insan olamaz, o ancak bir şempanzedir.

 

 

Türkiye siyaseti bunlardan temizlenmedikçe ülkemiz ne ihanetten kurtulur ne ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelir ne de ekonomik olarak yüksek gönenç (refah) seviyesine ulaşabiliriz.

 

 

Bu nedenle siyasette tertemiz bir sayfa açmaya ve yüksek kişilikli insanları bu alana kazandırmaya zorunluyuz.

 

 

Yeni bir Türkiye için yeni bir demokrasi hareketi gerekmektedir.

 

 

Milletimiz bunu dört gözle beklemektedir.

 

 

Son söz: Türkiye’yi şempanze ruhlular değil temiz ve kişilikli siyasetçiler yükseklere çıkarır.

 

 

Siyasette temiz eller operasyonu elbette birileri tarafından yapılır.

 

 

Şif: Medya maymunları!

 

 


Yazarın Son Yazıları:
Türk ordusunu taammüden mahvetti
Tayyip Erdoğan’a karşı tüm muhalefet partileri ortak demokratik milli mücadele başlatmalıdır
Fetö teröristlerine af isteyen ya gafil ya hain ya da kaset korkusu olan şerefsizlerdir!