Doğu ve güneydoğu baro başkanları çözüm sürecini konuştu

Doğu ve güneydoğu baro başkanları çözüm sürecini konuştu
1 Nisan 2013 16:30

Doğu ve Güneydoğu’daki 18 ilin baro başkanı ile genel kurul delegeleri, ‘çözüm süreci’ni konuşmak için Siirt’te biraraya geldi.

 

 

 

Siirt Barosu’nun ev sahipliğinde Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis,
Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Şarlıurfa,
Şırnak, Tunceli ve Van illerinin baro başkanları ve genel kurul delegeleri çözüm
sürecini konuşmak için toplandı.

 

 

Siirt Barosu Başkanı Cemal Acar, çözüm
sürecinin başarıya ulaşabilmesi ve muhtemel provokasyonlardan korunabilmesi için
barış sürecini yürüten ve katkı sunanların kullanacakları dile ve üsluba dikkat
etmesi gerektiğini belirtti. Acar, bölge baroları olarak aldıkları kararları
şöyle açıkladı:
“21 Mart 2013 nevruzunda Diyarbakır’da açıklanan silahlı
mücadeleyi sonuçlandıran sivil, demokratik deklarasyonunun önerdiği paradigmanın
Türkiye ve bölge halkları için çok değerli olduğu ve bu çağrının hükümet/devlet
STK’lar ve toplumun bütün kesimlerince önemsenip kabul görmesi sevinç ve
heyecanla karşılanmıştır. Çözüm sürecinin başarıya ulaşabilmesi için, yurt
içindeki, ‘silahlı unsurların’ geçmiş tecrübeler de göz önüne alınarak herhangi
bir can kaybına meydan vermeden güvenlik içinde, hukuk çerçevesinde çıkışların
sağlanması için siyasal iktidara ve ilgili bütün çevrelere gereğini yapmaları
çağrısında bulunulmuştur.

 

 

Kalıcı çözüm için, anayasal temelde güvencelerin
sağlanarak
‘vatandaşlık, anadilde eğitimin önündeki engellerin kaldırılması ve
Avrupa Yerel Yönetim Şartının çekincesiz kabulünün’ yanı sıra düşünce ve ifade
özgürlüğü önündeki engellerin ve TMK’nın tümden kaldırılması ve TCK’da gerekli
düzenlemelerin yapılması ile bu noktada meclis gündeminde bulunan 4’üncü Yargı
paketinde yer alan düzenlemelerin sürece uygun içerikte yasalaştırılmasının
önemi vurgulanmıştır.”

 

 

Siirt Barosu Başkanı Acar, TBMM İnsan Hakları
Komisyonu’nca kabul edilen Uludere raporunun kamuoyunda hayal kırıklığı
yarattığını da belirterek, adalet duygularını karşılamaktan uzak olduğundan bu
nedenle raporun genel kurulca kabul edilmemesi çağrısında bulunma kararı
aldıklarını söyledi. İnanç özgürlüğü çerçevesinde Cemevlerinin Alevi
vatandaşlarımızın ibadethaneleri olarak kabulü gereğinin de vurgulandığını
söyleyen Acar, “Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu’nun yaklaşmakta olduğu da
dikkate alınarak, TBB’nin sivil, demokratik, sorunların çözümüne katkıda
bulunması, müzakere/çözüm sürecinde aktif çaba harcaması gerektiği belirtilmiş,
bütün Başkan adaylarına başarı dilenmiştir”
dedi.