Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kuruluşunu öngören kanun Resmi Gazete’de yayımlandı

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kuruluşunu öngören kanun Resmi Gazete’de yayımlandı
6 Haziran 2024 06:12

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kuruluşunu öngören kanun Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

 

Kanuna göre, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, mütevelli heyeti, yönetim kurulu ve denetim kurulundan oluşacak.

Vakıf, Bakanlığa ait veya tahsisli olup, güncel olarak ihtiyaç duyulmayan taşınmazların ilgili mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle Bakanlık yararına değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapabilecek, yükseköğretim kurumları kurabilecek, personelin niteliklerinin ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesini destekleyecek çalışmalar yapabilecek.

Vakfa gelir temin edilmesi ve vakfın amaçlarına tahsis edilmesi amacıyla yurt içinde ve yurt dışında taşınır ve taşınmaz alma, satma, kiralama; ayni ve nakdi, fikri ve sınai her türlü hak ve alacağı temin etme, takas, trampa, ipotek tesisi ve benzeri tasarruflarda bulunabilecek.