Destek Finans Faktoring halka arz için SPK’ya başvurdu!

Destek Finans Faktoring halka arz için SPK’ya başvurdu!
22 Ekim 2021 12:50

22 Ekim 2021, İstanbul; Faktoring sektörünün güçlü ve hızlı büyüyen şirketi Destek Finans Faktoring, halka arza yönelik olarak izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu.

 

 

Halka arza Ak Yatırım liderlik edecek. SPK’ya iletilen taslak izahname şirketin www.destekfaktoring.com.tr ve Ak Yatırım’ın www.akyatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr) yayınlanmış olup, SPK tarafından henüz onaylanmadı.

 

 

Kurumsal ve ticari segmentte yer alan şirketlere hizmet vermeye odaklanan Destek Finans Faktoring’in halen 307 aktif müşterisi bulunuyor. Şirket’in brüt faktoring alacaklarının %85’ini yıllık cirosu 125 milyon TL ve üzeri olan kurumsal müşteriler oluşturuyor. Halka arz ile sermaye artışı yoluyla şirkete kaynak yaratılması amaçlanıyor. Bunun yanı sıra, kurumsallaşma, şeffaflık, hesap verebilirlik ve kurumsal yönetim ilkelerinin daha etkin uygulanması sonucunda şirketin kurumsal kimliğinin güçlenmesi hedefleniyor.