Deprem bölgesinde Toplum Yararına Program süresi 9 ay uzatıldı

Deprem bölgesinde Toplum Yararına Program süresi 9 ay uzatıldı
16 Ağustos 2023 10:43

Deprem bölgesinde; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde kamuda toplum yararına programlar (TYP) dahilindeki işlerde çalıştırılacaklar için iş süresi sınırı 2024 sonuna kadar kaldırıldı.

 

 

 

İlgili yönetmelikte, bir katılımcının TYP’den en fazla 9 ay yararlandırılabileceğine ilişkin hüküm bulunuyor.

Türkiye İş Kurumu’nun, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan toplum yararına programların yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğe göre, deprem bölgesinde sayılan yerlerde 1 Temmuz-31 Aralık 2024 arasında sözleşme ilişkisi kurulacak TYP’lerde yönetmeliğin iş süresi sınırına yönelik hükmü uygulanmayabilecek.

 

 

TYP DÜZENLENMESİNDE KATILIMCI SINIRI OLMAYACAK

 
Yeni düzenlemeye göre ayrıca, TYP’lere devam süresince adres kayıt sistemine göre aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisinin katılabileceğine yönelik kural da uygulanmayabilecek, 30 Haziran 2024 tarihine kadar yönetmelikle öngörülen sınırlamalara bakılmaksızın ihtiyaç görülmesi halinde kamu hizmetlerini desteklemek amacıyla TYP düzenlenebilecek.

Yönetmelik değişikliğine göre, TYP’lerden mazeretsiz olarak ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler ile yararlandığı TYP bittikten sonra İŞKUR tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az 3 iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenlerin, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmeden yeni bir TYP’den yararlanamayacağına yönelik kural da işletilmeyebilecek.

 

 

TYP UYGULAMA SÜRESİ 6 AYDAN 9 AYA ÇIKARILDI

 
Yönetmelikte, her bir program için TYP uygulama süresini 6 ayla sınırlayan hüküm, deprem bölgesinde sayılan yerlerde 9 ay olarak uygulanacak. Bu hükmün uygulanması halinde katılımcılara ücretsiz olarak verilecek izin süresi de 5 günden 10 güne çıkarıldı.

TYP kapsamındaki işler için bütçe tahsis tutarı, işsizlik sigortası kanununda istihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirler alınmasına yönelik olarak ilgili yıl için ayrılmış bütçenin yüzde 35’inden fazla olamayacak. (REUTERS)