'Cumhurbaşkanına hakaret' kaldırılsın teklifi

'Cumhurbaşkanına hakaret' kaldırılsın teklifi
20 Haziran 2012 10:58

CHP, ”Cumhurbaşkanına hakaret” maddesinin yürürlükten kaldırılması için kanun teklifi verdi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türk Ceza Kanunu’nun ”Cumhurbaşkanına hakaret” maddesinin yürürlükten kaldırılması için kanun teklifi verdi.

TBMM Başkanlığı’na sunulan teklif, Cumhurbaşkanına hakaret eden kişiye 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasının kaldırılmasını öngörüyor.

Tanrıkulu, teklifinin gerekçesinde, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik sürecinde gerçekleştirilmesi gereken en önemli faaliyetlerin başında, kişi hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi, ifade özgürlüğünün gerçek anlamda sağlanmasının geldiğini belirtti. Kişilerin olumlu eleştiri hakkı kadar olumsuz eleştiri hakkının da tam anlamıyla sağlanması gerektiğini savunan Tanrıkulu, teklifin gerekçesinde şu ifadeleri kullandı:

”Demokratikleşme süreci içerisinde kişilere özellikle siyasi kişiliklerin gerçekleştirdiği veya gerçekleştirmediği işlem ve eylemlerle ilgili olarak toplum tarafından olumlu veya olumsuz eleştiri hakkının genişletilerek tahkir sonucunu doğurmayacak şekilde eleştiri hakkı tanınması için bu teklif hazırlanmıştır. Zira özellikle siyasi kişiliklerin her tür eleştiriye açık olması ve en azından eleştiri sorumluluğunu sonuna kadar taşıması gerekmektedir. Türk Ceza Kanunu’nda Cumhurbaşkanı için özel olarak düzenlenmiş olan 299. maddenin yürürlükten kaldırılması halinde, Cumhurbaşkanının da toplumumuzun herhangi bir ferdi gibi eleştiri sınırlarını aşar mahiyette bir eylemle karşı karşıya kaldığında tüm hukuki haklarını kullanabileceği sabittir. Bu yolla Cumhurbaşkanının görevinden dolayı olmasa dahi şahsına karşı gerçekleştirilen eylemleri herhangi bir kişiden farklı usullere tabi tutmanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu, mevcut düzenlemenin özellikle ifade özgürlüğü bakımından ciddi bir sorun yarattığı aşikardır.”