‘Cumhurbaşkanı kararnamesine karşı hukuki mücadele başlatacağız’

‘Cumhurbaşkanı kararnamesine karşı hukuki mücadele başlatacağız’
20 Ağustos 2021 10:49

Erdoğan’ın tek imzasıyla Devlet Denetleme Kurulu’na, işçi ve işveren meslek kuruluşları, kamuya yararlı dernekler ve vakıfları da denetleme yetkisi verildi. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Fincancı isyan etti: “Cumhurbaşkanı üyeleri ve başkanını kendisinin atadığı bu kurulla usulsüzleri örtbas etmeye yönelik bir girişim. Devleti denetlemesi beklenen organları, devlet denetlemek üzere düzenleme yapıyor. Yani her şey tersine dönmüş durumda. Bu kararname demokratik bir ortamda olmadığımızın göstergesidir. Hukuki mücadele başlatacağız” dedi.